utorak, 9. kolovoza 2016.

VATIKAN I SVEĆENIČKO BRATSTVO SV. PIJA X. Židovi i muslimani postavljaju uvjete pod kojima Vatikan smije priznati Bratstvo sv. Pija X.?(Rim) Obavijesna platforma Vatican Insider preko članka American Jewish Comittee-a (AJC) govori „o čemu se može, a o čemu ne može pregovarati“ na putu k „pomirbi lefebvrovaca s Katoličkom Crkvom. „Uvjeti“ se bitno razlikuju od onih koje je naveo kurijalni nadbiskup Guido Pozzo koji je nadležan za te razgovore.

Članak koji je potpisala Lisa Palmieri-Billig, „predstavnica Američkog židovskog odbora pri Svetoj Stolici“, objavljen je 28. srpnja. U njemu American Jewish Comittee i islamski predstavnik Yahya Pallavicini objašnjavaju pod kojim uvjetima Katolička Crkva može priznati Svećeničko bratstvo sv.Pija X.

Kao povod za taj članak spominje se intervju s kurijalnim nadbiskupom Guidom Pozzom u Christ und Welt (broj 32/2016, [prilog koji objavljuje njemački tjednik Die Zeit; napomena prevoditelja] Nadbiskup Pozzo kao tajnik Papinskog povjerenstva Ecclesia Dei službeno je zadužen za razgovore sa Svećeničkim bratstvom sv.Pija X.

Hoće li Vatikan „žrtvovati“ koncilske dokumente zbog Bratstva sv.Pija X.?

Autorica sažima da iz intervjua proizlazi da „Bratstvo više nije ekskomunicirano, doduše nije još ni kanonski reintegrirano i unatoč nekim početnim priznanjima i dalje odbacuje neke važne dokumente Drugog vatikanskog sabora.“ To otvara „nova pitanja“, rekla je Palmieri-Billig. „Najvažnija“, ali dosada nepostavljena pitanja glase:

„O kojim je konkretnim točkama Vatikan spreman na kompromise?“ i „Bi li Vatikan bio spreman žrtvovati mjerodavnu narav nekih dokumenata Drugog vatikanskog sabora koji su – premda nisu dogma – postali vrijednim oruđima za međureligijski dijalog?

American Jewish Comittee

Dva su centralna područja pri tome u igri. Prvo se područje tiče „jake želje pape Franje za pastoralim jedinstvom unutar Crkve i za pomirbom teoloških lomova.“ Tomu se suprotstavlja drugo područje, naime „važni učinci na budućnost temeljnih dokumenata Drugog vatikanskog sabora“. Palmieri-Billig spomenula je s tim u vezi isključivo dokumente Nostra Aetate, osobito „odnos Katoličke Crkve prema židovskome narodu“ i Dignitatis Humanae o vjerskoj slobodi.


Autorica izražava žaljenje da u izjavama nadbiskupa Guida Pozza „posve nedostaje bilo kakav odnos“ prema povijesnim korijenima ovih dokumenata Drugog vatikanskog sabora i „time i razlozima zašto su ih Ivan XXIII., Pavao VI. i koncilski oci držali bitnima“. Konkretno je Palmieri-Billig važan „paragraf 4 dokumenta Nostra Aetate o odnosima Katoličke Crkve prema židovskom narodu.“ Ovaj „propust“ time je teži zbog „po svoj prilici ukorijenjenog teološkog antisemitizma“ Svećeničkog bratstva sv.Pija X.

„Izobličena indoktrinacija“ i „ukorijenjeni teološki antisemitizam“

Predstavnica American Jewish Comitte-a dalje tumači da je Ivan XXIII. želio Nostra Aetate kako bi „konačno izbrisao izobličenu indoktrinaciju“ optužbe „bogoubojstva“, optužbe koja je „već tijekom Tridentskog sabora proglašena pogrješnom i apsurdnom“. „Nužnost ove odluke“ Ivanu XXIII. postala je jasna „susretom s Julesom Isaacom, preživjelim holokausta“. Isaac je Papu uvjerio u to da je „ova retorika koja cirkulira po Europi stvorila prikladno ozračje za razvoj divljih antisemitskih stereotipa koji su sa svoje strane hranili mržnju koja je Shoah učinila mogućim“.

AJC navodi uvjete za kanonsko priznanje Bratstva sv.Pija X.

Onda American Jewish Comittee prelazi na stvar: ako bi se trebalo kanonski priznati Bratstvo sv.Pija X. „prije“ nego što razgovori o „valjanosti“ Nostra Aetate dovedu do „zadovoljavajućeg rješenja“, „nastala bi ozbiljna pitanja“.

Palmieri-Billig pri tome iscrpno navodi nadrabina Davida Rosena, međunarodnog ravnatelja American Jewish Comittee-a za međureligijske odnose riječima:

„Imam posvemašnje povjerenje u izjavu kardinala Kurta Kocha, predsjednika Papinskoga vijeća za promicanje jedinstva kršćana koji je izjavio da je prihvaćanje dokumenta Nostra Aetate kao obvezujućeg dokumenta od Bratstva Pija X. nužni korak kako bi članove Bratstva Sveta Stolica mogla formalno priznati; i ja ne mogu vjerovati da bi papa Franjo mogao prihvatiti manje od toga. K tome se želim nadati da će Sveta Stolica radi priznanja nauka Učiteljstva glede židovstva i židovskog naroda dodatno ustrajati na odbacivanju antisemitizma koji je bio dio kulture Bratstva Pija X. Nije samo posrijedi 'biskup' Williamson i nekoliko drugih osoba: internetske stranice te organizacije u prošlosti su bile pune antijudaističke retorike. Nadam se da će postojati formalno priznanje izjave pape Franje u suglasju s njegovim prethodnicima, koje će konstatirati da je nemoguće biti pravim kršćaninom zadržavajući pri tome antisemitska mišljenja.“

Srž stvari: Bratstvo Pija X. ili Dominus Iesus?

Palmieri-Billig izražava nadalje zabrinutost zbog različitog stupnja dogmatske obvezatnosti koja pripada različitim koncilskim dokumentima kako je to kurijalni nadbiskup Pozzo protumačio u svojem intervjuu. Pozzo se pri tome pozvao na volju koncilskih otaca. Dana 18. studenog 1964. tajnik za jedinstvo kršćana izjavio je o Nostra Aetate da njegovo Tajništvo nema namjeru donositi dogmatske izjave o nekršćanskim religijama, nego samo praktične i pastoralne uredbe, zbog čega Nostra Aetate nema dogmatsku obvezatnost. Stoga, rekao je kurijalni nadbiskup Pozzo, nije moguće zahtijevati od nekoga da ovaj dokument prizna kao „obvezujući“. 

Imam Yahya Pallavicini
Sablažnjena je predstavnica American Jewish Comittee-a također i konstatacijom nadbiskupa Pozza da svako tumačenje dokumenta Nostra Aetate koje se protivi izjavi Dominus Iesus o jedincatosti i spasenjskoj univerzalnosti Isusa Krista i Crkve iz 2000. godine „bez temelja i stoga ga valja odbaciti“. Tajnik povjerenstva Ecclesia Dei u ovome je surječju izričito upozorio na krivo tumačenje „duha Asiza“.

Njemu Palmieri-Billig suprotstavlja izjave imama Yahye Pallavicinija, dopredsjednika Talijanske islamske vjerske zajednice (COREIS) kojega je označila kao „međunarodno poznatog predstavnika 'umjerenog' tradicionalnog islama“. Pallavicini je sa svoje strane Vatikanu poslao opomenu:

„Međunarodna islamska zajednica pomno prati razvoj ovog procesa približavanja Bratstva Pija X. radi reintegracije u Katoličkoj Crkvi. Pri tome je riječ o osjećaju kako naći koherenciju s obzirom na pastoralne učinke posljedica Koncila i dokumenta Nostra Aetate. Jer dok papa Franjo i Katolička Crkva skupa s duhovnim vođama mnogih drugih vjerskih konfesija slave proročki zamah ovoga Koncila koji je na providonosan način inaugurirao povijesni ciklus 50 intenzivnih godina međureligijskog i ekumenskog dijaloga, čini se da Bratstvo Pija X. barem umanjuje značaj ovoga puta i ovoga usmjerenja kako bi održalo tradicionalistička tumačenja koja faktično niječu duhovnu potrebu poštovanja i bratstva prema vjernicima i stvorenjima drugih vjeroispovijesti Jednoga Boga. U trenutku dramatične međunarodne krize u kojoj se čini da je religija bič nekih fundamentalističkih skupina koje zahtijevaju „pravno“ nasilje protiv muslimana, kršćana i židova, zabrinjava nas anakronizam i nedostatna senzibilnost pokretā koji društvu i čak i Crkvi žele nametnuti odnosno prenijeti drugu hijerarhiju vrijednosti od one koju Koncil i poslušnost svetima i papama zahtijevaju.“

„Sramoćenje i delegitimacija želje za aggiornamentom Ivana XXIII.“

AJC predstavnica je doduše rekla da je Bratstvo Pija X. koje je prisutno u 70 zemalja i koje na 750 mjesta služi Misu u „ogromnom katoličkom svijetu“ ima samo „relativno mali utjecaj“, „ali ništa što se zbiva na ovome svijetu nije bez posljedica“. Popuštanja Bratstvu Pija X. mogu lako dovesti „do povretka starih predrasuda“ prema drugim vjeroispovijestima i pretvoriti se u „borbeno uvjerenje da se posjeduje jedini pravi put k Bogu“.


Pallavicinija je u protekle tri godine već više puta primio papa Franjo
To bi bio daljnji korak k „sramoćenju i delegitimaciji goruće želje Ivana XXIII. za 'aggiornamentom' Katoličke Crkve i k povratku pseudoreligioznih, antisemitskih stereotipa koji su dugi niz stoljeća izazvali ogromnu patnju i na koncu doveli do dijaboličnih progona i genocida 20. stoljeća.“

Pošto je autorica sve ovo zgrmila, mašući buzdovanom antisemitizma protiv Bratstva sv. Pija X., hvali „najdublje ekspresivnu šutnju“ papa Franje u Auschwitzu kao „zaglušujuću“.

Koordinator Vatican Insidera papinski je dvorski vatikanist Andrea Tornielli zbog čega se njegovim člancima i člancima koji objavi njegova platforma pridaje osobita pažnja. To vrijedi također i za ovaj članak predstavnice AJC-a pri Svetoj Stolici kojim je Tornielli židovima i muslimanima omogućio da izreknu uvjete pod kojima Sveta Stolica može provesti kanonsko priznanje Bratstva sv.Pija X.

Zaključak bi bio: ako se ovi uvjeti ne bi ispunili, pokrenula bi se „ozbiljna pitanja“. To je izjava u članku American Jewish Comittee-a koju bi netko mogao čitati kao prijetnju. U svakom slučaju Tornielli je Američkom židovskom odboru i Islamskom vjerskom savjetu dao prigodu da na lijep način Vatikanu pošalju upozorenje. Neobično „postupanje“, jer na koncu posrijedi su „unutarcrkvene stvari“ koje se također unutarcrkveno trebaju i riješiti, napisala je Messa in Latino. „Miješanje“ izvana moralo bi se odbaciti već zbog „načelnih promišljanja, dodaje Messa in Latino.

Sumnjivo je osim toga da Američki židovski odbor i Islamski vjerski savjet udruženo nastupaju da bi Katoličku Crkvu upozorili da ne smije biti „povratka“ njezinom tradicionalnom vjerovanju da joj je od Isusa Krista povjeren „jedini put k spasenju“.

Lisa Palmieri-Billig i Yahya Pallavicini

Lisa Palmieru-Billig rođena je u Beču. Sa svojom židovskom obitelji izbjegla je još kao dijete u New York. Tijekom Drugog vatikanskog sabora radila je u Rimskoj podružnici Židovskog svjetskog kongresa (WJC). Bila je 25 godina dopredsjednica Europske sekcije Svjetske konferencije religija za mir koja je utemeljena 1961. godine sa sjedištem u New Yorku i danas je još predsjednica Talijanske sekcije te organizacije. Od 2005. godine onaj je židovska stručnjakinja za Vatikan i predstavnica AJC-a u Italiji i pri Svetoj Stolici.

Yahya Pallavicini, 1965. godište, imam je u al-Wahid džamiji u Milanu. Njegova je majka Japanka, a njegov otac Felice Pallavicini iz Milana, potomak jedne grane poznate talijanske plemićke obitelji, konvertirao je 1951. kao dvadeset petogodišnjak u Lausanni na islam. On sam radije govori o „konvergenciji“ i „novom usmjerenju“. Otada se naziva Abd al-Wahid. Putovao je 30 godina islamskim svijetom gdje je u Istanbulu, Jeruzalemu i na koncu u Singapuru upoznao islamski sufizam i poučen u njemu. Godine 1980. i sam je posao šeik (učitelj) i kao takav poglavar sufijskog Bratstva Ahamadiyyah Idrissiyyah Shadhiliyyah u Europi. Abd al-Wahid Pallavicini zastupa sinkretističko poimanje religije po kojemu sve religije vode do „jednoga Boga“. Po njegovu mišljenju taj se Bog objavio u kronološkom slijedu pri čemu je hinduizam prvi član u ovom lancu objava, a taj lanac doveo je do triju monoteističkih „abrahamskih“ religija čije je dovršenje islam.

Godine 1986. kao predstavnik islama sudjelovao je u krajnje kontroverznom molitvenom susretu za mir u Asizu koju je organizirala Zajednica svetog Egidija uz sudjelovanje pape Ivana Pavla II. Njegova sina ubrajalo se 2009. godine među 500 najutjecajnijih muslimana svijeta. Godine 1998. otac i sin uspjeli su izboriti priznanje islamske vjerske zajednice od Republike Italije. Kao posljedica toga 2000. godine nastala je organizacija imena Islamska vjerska zajednica (COREIS). On je član u državnom islamskom savjetodavnom tijelu talijanskog Ministarstva unutarnjih poslova.

Njih oboje dijelom su elitnog međureligijskog establišmenta.

Tekst: Giuseppe Nardi


Broj komentara: 16:

 1. Oni koji stvaraju novi svjetski poredak i jedinstvenu svjetsku religiju sve više stežu obruč oko Katoličke Crkve.
  Katolička hijerarhija, oslabljena koncilskih duhom, sve se više zapliće u mreže sinkretizma i sve manje se suprotstavlja antikristovu duhu.
  Trebami hrabrog papu, svetog pravovjernog papu koji će rastjerati mrzitelje križa Kristova i Tradiciji vratiti dostojanstvo, a time će početi ozdravljenje Crkvem

  Kikii

  OdgovoriIzbriši
 2. Ova Crkva je prepopustljiva. Koncilski duh ju je oslabio i ona se sad NE može braniti sve i da hoće. Predlažem svim vjernicima Bratstva a isto tako i svećenicima Bratstva sv. Pija X. da uzmu sv. Alojzija Stepinca za svoga sveca suzaštitnika jer se u njegovu kanonizaciju miješaju nevjernici kao i u kanonsko priznanje Bratstva.

  Nadam se i molim Boga da kard. Sarah postane papa jer mi se on zasad čini jedini dovoljno snažan da se suprotstavi modernistima koji su od Crkve učinili slugu poganima i poganima koji to koriste.


  Bb

  Asterix

  OdgovoriIzbriši
 3. Eto dokle nam je crkva dogurala, hare krišna na oltaru, budisti također,a Isus maknut u stranu, muslimani i židovi odlučuju u crkvi umjesto pape no planut će bijes Božji... Čim prije trijumf Marijinog srca neka se dogodi!
  JM

  OdgovoriIzbriši
 4. Crkvu kakvu bi vi htjeli , u sjaju kakva je nekada bila više nikada nećemo imati. Ova crkva koja je većinska odrađuje samo ono što Gospodin želi .Doćim Crkva koja se trudi održati ispravan nauk i ispravno Bogoslužje donekle je pralik Prve progonjene Crkve katakombi. Gospodin jednom reče da se ne treba klanjati Bogu u Jeruzalemu nego u duhu i istini. Bog želi takve klanjatelje , dok se većina Nove crkve želi klanjati u katedralama , u bazilikama, u Rimu . Prava Crkva je zaručnica Kristova , a to ova Nova crkva svakako nije. I svaki koji očekuje uspostavu Prave Crkve na zemlji od strane čovjeka je u zabludi. Jer sve će ovo uminuti , i srušiti se . Prava Crkva , bez ljage i nabora sići će s Neba od Boga , Sveti grad- novi Jeruzalem . Otk 21) Na čelu joj neće biti papa , pa ni onakav idealan kakvog si sada priželjkujete , nego sam Zaručnik , jedini pravi Veliki i Vječni Svečenik po redu Melkisedekovu. U tu Crkvu neće uči ništa nečisto. Zato uprite pogled u Nebo a ne u Rim .Jedino se možete tješiti da to vrijeme još neće doći i da je još vrijeme za nekog novog papu i staru crkvu. Tvrd govor ali istinit. Robelar

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Robelar slazem se s istinom koju si iznio .

   Izbriši
  2. Robelare,

   Vaše izjave sadrže barem implicitnu herezu, a ukazuju i na opasni mentalitet. Ne treba čekati "uspostavu Prave Crkve na zemlji", jer ta Crkva već postoji, ustanovio ju je Isus Krist i obećao da će biti s njom do kraja svijeta. Koliko god sada uspješna bila lažna crkva modernista u potiskivanju i zamračivanju Katoličke Crkve, nikad je neće uništiti jer je Bog obećao da vrata paklena neće nadvladati nad njom. Tu Crkvu, Katoličku Crkvu, Krist je ustanovio "bez ljage i nabora" i čuvat će je takvu zauvijek, kao što naučava Drugi nicejski koncil, papa Pio XI. u "Mortalium animos" i kao što je tako lijepo napisao papa sv. Siricije: "Želio je da ljepota Crkve, čiji je On zaručnik, blista sjajem čistoće, tako da je na sudnjem danu, kad On opet dođe, može naći bez ljage i nabora (Ef. 5,27), kako ju je ustanovio preko Svog Apostola"
   Kad Gospodin odluči opet proslaviti Svoju Crkvu i dati joj slavnu pobjedu nad Njegovim neprijateljima, poslat će joj i papu koji će tu obnovu provesti.

   Izbriši
  3. Da Mateo , naš Gospodin Isus Krist uspostavio je Pravu Crkvu na zemlji , međutim ta Crkva više nije vidljiva. Na Petrovu stolicu zasjedoše moderni pismoznanci i farizeji promjenivši nauk i Bogoslužje , povlađujući i prilagođavajući grijeh modernom čovjeku. Za Pravu Crkvu se ne može reći niti da je u katakombama , jer da je i da se ma i jedan svećenik te Crkve brine za ovo malo preostale vjere služio bi na Blagdan Marijinog Uznesenja TLM pa i u katakombi. Isus se nije badava pitao hoće li naći vjere , ne u crkvi nego na zemlji, kad ponovno dođe kao pravedni sudac. Vojujuća Crkva nije svakako ova koja je ,,na vlasti" jer ne vojuje protiv nikog. Ni protiv tijela , ni svijeta a ni đavla. Tijelu povlađuje ,svijet ju voli, a đavlu služi. Ti upri pogled u Rim i vidljivu crkvu , a ja ću u Nebo odakle Spasitelja svog očekujem. Ti se nadaj Rimu a ja ću Nebu. Više čitaj Sveto Pismo koje je napisao Bog nego dekrete koje je napisao čovjek. Robelar

   Izbriši
  4. Robelar, jedino sto bih promijenio u tvome komentaru je da Crkva nije ni u katakombama.
   Stado je ocito malo, “Isus se nije badava pitao hoće li naći vjere, ne u crkvi nego na zemlji, kad ponovno dođe kao pravedni sudac”, “Vojujuća Crkva nije svakako ova koja je ,,na vlasti" jer ne vojuje protiv nikog. Ni protiv tijela , ni svijeta a ni đavla. Tijelu povlađuje ,svijet ju voli, a đavlu služi” i onda se neminovno postavlja pitanje: gdje je Crkva? Ako nije u katakombama gdje je?

   Slazem se da je i nevidljiva za mnoge, ali mora da je ima, jer ako nije u katakombama onda je unistena, a to je nemoguce, ta sam Bog je cuva do obnove koja ce nastupiti povratkom nasega Spasitelja i Otkupitelja!

   Mateo rece: “Kad Gospodin odluči opet proslaviti Svoju Crkvu i dati joj slavnu pobjedu nad Njegovim neprijateljima, poslat će joj i papu koji će tu obnovu provesti.”.
   Ja vjerujem u ono sto pise u Otkrivenju: da ce Bog poslati Enoha i Iliju da svjedoce za Boga (papa se ne spominje) i oni ce biti pogubljeni u Jeruzalemu da bi i svojim uskrsnucem nakon tri dana posvjedocili za Boga, ali slavnu pobjedu nece donijeti nitko drugi do ON, Isus Krist!!!

   P.S.

   Izbriši
  5. P. S. , reci gdje je ta katakomba u Hrvatskoj pa da dođem na ispovijed , bdijenje,krunicu i TLM na Velu Gospojinu. Naši Njemački dušobrižnici nam nisu ništa organizirali za tako veliki Blagdan. Preostaje se jedino povući u katakombu svog srca. Robelar

   Izbriši
  6. Robelare,

   Ne pišite o teološkim pitanjima s kojima niste dobro upoznati. Reći da Crkva nije vidljiva je eksplicitna hereza (što možete lako provjeriti u bilo kojem teološkom priručniku, ili u Katoličkoj enciklopediji). Vidljivost Crkve može biti djelomično zamračena, ali nikad ne potpuno. Vidljivost Crkve ne znači da ju u svakom trenutku svatko, pa čak i većina, mora stvarno vidjeti (npr. vrijeme prvih Duhova ili vrijeme katakombi, kad ju je vidio vrlo mali broj ljudi), nego jednostavno znači da je javno društvo (za razliku od tajnog ili privatnog), koje se može vidjeti, naći, kao i prepoznati među svima drugima kao jedina koja posjeduje četiri oznake Kristove Crkve (Jedna, Sveta, Katolička, Apostolska), kao i po trostrukom jedinstvu hijerarhije, sakramenata i ispovijedanja iste vjere. Pa tako i danas, kad su modernistički heretici nezakonito uzurpirali većinu stolica autoriteta, po katoličkoj vjeri znamo da je ostao barem mali broj biskupa s redovnom jurisdikcijom koji nisu upali u herezu već su ostali katolici. Uz to, Crkva je vidljiva u svakoj javnoj celebraciji sakramenata od strane katoličkih svećenika i po katoličkim obredima, kao i po stalnoj javnoj ispovijesti katoličke vjere od strane tradicionalnih katolika po cijelom svijetu.
   Izjednačavati lažnu crkvu modernista s Katoličkom Crkvom, što vi radite, dovodi do opasnih zabluda i hereza, kao što se vidi i u vašim izjavama. Vojujuća Crkva se i dalje bori, kao i uvijek, samo je danas slabija i po broju puno manja. Zabrinjavajući je heretički mentalitet koji iskazujete u vašim komentarima, npr. suprotstavljajući Sveto Pismo dekretima Svete Crkve. Molim vlasnika bloga da cenzurira takve komentare.

   Izbriši
  7. Mateo , molim te pokaži nam bulu po kojoj si ovlašten nekoga proglasiti heretikom i zabraniti mu pisanje . Moram te obavijestiti da traženjem brisanja komentara koji ti ne odgovaraju nećeš napraviti puno jer sam navikao na to . Time samo pokazuješ da imaš iste moderne metode koje su mi dobro poznate . Znanje napuhuje , a ljubav izgrađuje. No krhko je vaše znanje. Oduzimaš mi vrijeme za molitvu .
   Ako ti vidiš negdje Crkvu o kojoj mislim da govoriš , a da je u Republici Hrvatskoj , molim da nas upoznaš . Ja nažalost ne znam. Nemoj nam govoriti o Misama preko interneta u Torontu jer sam ja isključivo mislio na stanje kod nas. Ne znam je li još netko osim tebe zaključio da ja izjednačujem lažnu crkvu modernista s Katoličkom Crkvom . Kontadiktoran si u navođenju uvjeta prepoznavaja Kristove Crkve. Nejasno mi je jesi li još uvijek u obje crkve , samo dijelom u jednoj ili kad ti paše malo u jednoj malo u drugoj. Možda ovo zadnje . Ako ne, nemožeš se pozivati na hijerarhiju jer je papa vrhovni hijerarh , čak štoviše Kristov namjesnik na zemlji. Ako imaš , a imaš istog papu kao i moderna , ja ju nazvah nova , crkva , znači da si u jedinstvu sa njom . Ako pak njećeš vlast pape i čekaš novog, opet ne ispunjavaš jedan od uvjeta koje si naveo , hijerarhijski. Dalje kažeš Crkva je vidljiva u svakoj javnoj celebraciji sakramenata... Opet te molim da se ogranićimo samo kod nas. Ako imaš podatak kolilo je krštenih , vjenčanih , krizmanih , zaređenih , pa i sahranjenih u toj Crkvi koju veliš da vidimo. Ja ne znam nikog odnosno nisam vidio nikog , Ili si u nutra ili si vani . Kompromiserstvo sa onim tko je u grijehu dovodi do toga da si sudionik njegvog grijeha , Imao bi još dosta toga no da te vlasnik bloga stvarno ne posluša... Robelar

   Izbriši
  8. Robelar, ja nisam ni rekao da ima katakomba u Hrvatskoj. Ja se tome, na moju zalost, niti ne nadam.

   Ali nemoguce je da nema biskupa i svecenika u Crkvi (pa makar u Kini ili Africi ili negdje gdje se i ne nadamo) koji sa svojim malim stadom vjerno ceka Isusa.
   Zar ne postoje sedesvakantisticki biskupi i svecenici? Zar se treba cuditi sto se za takve (tragicno malobrojne) ne zna ili jako malo zna? Ta cijela svjetska medijumska i medijska masinerija radi na tome da se to sakrije, jer kada bi to bilo slobodno i siroko obznanjeno svijetu to bi ugrozilo vladajuce drustvance iz St. Gallena, ovako imamo to sto imamo (u zloduhu orvelianizma): laz = istina!

   Zar ne mora biti svecenika da bi bilo Crkve (i to zaredjenih po obredu prije 2.VK)? Takvih je svakako malo (i vec su uglavnom stari), sto na svoj nacin svjedoci da je kraj ovoga zla blizu, jer Isus nece ostaviti svijet bez Crkve, a katakombe ljudskog srca nijesu pouzdano mjesto bez snage posvecenja odozgo.

   Bez zivotvorne vjere da jos ima Bogu vjernih, valjano zaredjenih biskupa i svecenika, Isusovih apostola, koji (makar u tajnosti katakomba) u duhu i istini posvecuju i odrzavaju ovaj svijet u zivotu (do Isusovog dolaska na oblacima nebeskim) katakomba naseg srca tesko da bi opstala u takvoj groznoj pustosi, jer mi se ne borimo protiv tijela nego …


   Mateo, ako nemas snage za dijalog onda se ne javljaj, samo onaj koji nema snage za dijalog ili ne vjeruje svojim argumentima vapi za cenzurom.

   P.S.

   Izbriši
  9. Cenzura hereza (koju je Crkva uvijek provodila) je potrebna kako bi se spriječilo njihovo promicanje i ugrožavanje duša. Kao što kaže poznata teološka rečenica: "zabluda nema pravâ".

   Nijednom katoliku nije potreban autoritet da bi ukazao na herezu koju je Crkva osudila, tj. koja je protivna onom što Crkva nepogrješivo naučava. Dapače, obveza svakog katolika je braniti Vjeru kad je napadnuta.

   Robelare, objasnio sam zašto je Crkva uvijek vidljiva i kako uvijek posjeduje trostruko jedinstvo hijerarhije (koje opstaje i u razdobljima između izbora pape, tj. kad je Stolica prazna, dok god ostaje volja podložiti se katoličkoj hijerarhiji), jedinstvo sakramenata (što se vidi u javnoj celebraciji po odobrenim i primljenim katoličkim obredima Zapada i Istoka) i jedinstvo Vjere. Ne mislim raspravljati o katoličkoj nauci s nekim tko tu nauku otvoreno niječe i tko se ne želi informirati o onom što Crkva uči.

   Ja sam po milosti Božjoj član Katoličke Crkve i u jedinstvu sam sa svim (pravovjernim) katolicima, kako tradicionalistima, tako i onima koji su u neznanju, ali ispovijedaju Katoličku Vjeru. Nisam nikad bio niti želim biti član lažne sekte modernistâ (čiji su članovi svi oni koji svjesno ispovijedaju modernističke hereze), koja nezakonito okupira većinu zgrada i pozicija autoriteta. Priznajem za svoje poglavare sve kanonski izabrane rimske prvosvećenike i sve ostale autoritete koje mi oni odrede, i koji su članovi Crkve. Francisca ne priznajem jer poradi njegovih mnogih javnih hereza i prije i poslije izbora postoji barem opravdana i dobro utemeljena sumnja u njegovu osobu i izbor, što ga čini barem sumnjivim papom. Ako bi se sumnja razjasnila u njegovu korist (što je krajnje nevjerojatno), onda bih ga priznao.

   Izbriši
  10. Mateo, ovo sto si napisao strasno je kontradiktorno jer kazes da je Crkva uvijek vidljiva i kako uvijek posjeduje trostruko jedinstvo i to:
   - jedinstvo hijerarhije, a sam kazes “Francisca ne priznajem jer poradi njegovih mnogih javnih hereza i prije i poslije izbora…” a on je vrh (njemu vrlo podlozne i odane hijerarhije), koja ne sluzi ni Bogu ni narodu, zar ne?

   - jedinstvo sakramenata (što se vidi u javnoj celebraciji po odobrenim i primljenim katoličkim obredima …) i tu sigurno ubrajas i protestantiziranu (totalno nekatolicku) misu koju je dao izraditi i nametnuo “blazeni” Pavao VI, a izradio je “brat” Annibale Bugnini sa 6 protestantskih “teologa”, zar ne?

   - jedinstvo Vjere, i tu mora da ubrajas i “vjeru” koju onako “novo-milosrdno” ispovijeda Francisco (kojeg) ne priznajes jer poradi njegovih mnogih javnih hereza i prije i poslije izbora….

   Cini mi se da po ovim kriterijima, po zivotnim cinjenicama i po tvojim rijecima ono sto je vidljivo nije Crkva, tj. nije Katolicka Crkva, nego Novus Ordo “Crkva”, koja ima za cilj da unisti Katolicku Crkvu!
   Dakle na osnovu svega napred navedenog lako se da zakljuciti da Sveta Katolicka Crkva nije vidljiva!

   P.S.

   Izbriši
  11. Slušaj, "P" ("P.S." i svi ostali tvoji pseudonimi), ti si svoju opaku narav, kao i nedostatak teološkog znanja, već razotkrio na Tominom blogu. Umjesto da pišeš o stvarima o kojima očito ne znaš, kad ćeš se ispričati Tomi za nekatoličko i bezobrazno vrijeđanje?

   Što se tiče tvoje analize, dosljedna je onom što si dosad pokazao. Jednostavno si uzeo sva zla Koncilijarne crkve i pripisao ih Katoličkoj Crkvi, i onda pišeš da Crkva nije vidljiva i ujedinjena, kao da su prava i lažna crkva, zajedno s njihovim članovima, jedno.
   Odgovorit ću vrlo kratko, i to samo da ne bi netko stvarno povjerovao besmislicama koje pišeš.

   Članovi lažne crkve modernistâ su svi koji javno i svjesno ispovijedaju modernističke hereze. Onaj tko javno ispovijeda herezu ne može biti član Katoličke Crkve (a pogotovo ne autoritet) jer je Katolička Crkva ujedinjena u ispovijesti katoličke vjere. Zato je nemoguće da netko bude ujedno član Katoličke Crkve i lažne crkve modernista.

   Nijekanje vidljivosti Katoličke Crkve je hereza - na ovom linku se nalazi članak iz Katoličke enciklopedije o Crkvi, a relevantni podnaslov je "Visibility of the Church": http://www.newadvent.org/cathen/03744a.htm
   Nijekanje trostrukog jedinstva Katoličke Crkve je također hereza - relevantni članak: http://www.newadvent.org/cathen/15179a.htm

   Izbriši
 5. Robelar, lijepo i nadahnuto receno.

  Znam sto si mislio sa ovim:"Jedino se možete tješiti da to vrijeme još neće doći..." i ne da ispravljam nego molim Boga da to vrijeme sto prije dodje! Amen!

  P.K.

  OdgovoriIzbriši
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...