srijeda, 25. veljače 2015.

Križni put

MOLITVA PRISTUPNA
(Klečeći pred velikim oltarom.)

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
Amen.


Premilostivi Bože Isuse Kriste! Evo duša moja s rastuženom Majkom Tvojom Marijom ide za Tobom i prati Te na teškom putu Tvoje pregorke muke. Okrijepi me svojom milošću da mognem strpljivo nositi svoj križ, što sam ga grijesima svojim zaslužio. Daj mi jakost da ne klonem i ne iznemognem na tom putu. Daj da mi svako stajalište bude korak u nebo. Amen.

(Idući k prvomu stajalištu, pjeva se ili se govori:)

Stala Mati bola sveta
Pokraj Sina razapeta,
Mutile joj suze vid.
I. stajalište
Isus odsuđen na smrt.

R. Klanjamo Ti se, Kriste, i blagosivamo Te.
O. Jer si svojim svetim križem svijet otkupio.

Gledaj nedužnoga Isusa, gdje stoji pred sucem! Slušaj, kako ga krivo potvaraju i tuže, a on ni ne otvara svojih usta! Razdražen narod koji ga je prije nekoliko dana slavio kao kralja, mahnito viče: “Propni ga, propni!” Odsudiše ga; a on prima drage volje odsudu, samo da nas oslobodi od odsude vječnoga prokletstva.

POMOLIMO SE: Gospodine Isuse! Na tu nepravednu odsudu pristao sam i ja po grijehu. Ah, i ja sam Te zlim življenjem svojim odsudio. Oprosti mi! Daj mi milost, da i ja krotko i strpljivo primam krivi sud te da se riješim odsude na vječne muke. Amen.
Oče naš..., Zdravo Marijo..., Slava Ocu...

R. Smiluj nam se, Gospodine!
O. Smiluj nam se!

Dušom njenom rastuženom,
Razboljenom, skamenjenom
Prolazio mača brid.
II. stajalište
Isus prima na se križ

R. Klanjamo Ti se, Kriste, i blagosivamo Te.
O. Jer si svojim svetim križem svijet otkupio.

srijeda, 18. veljače 2015.

Tradicionalno odrješenje u sakramentu ispovijedi


O SVETOTAJSTVU POKORE
NAČIN ODRIEŠENJA

Kad hoće izpovjednik odriešiti, naloži pokorniku spasonosnu pokoru, i kad ju ovaj primi, najprije govori:
Pomilovao te svemožni Bog, i prostiv ti griehe poveo te u život vječni. Amen.

Zatim podigne desnu ruku prama pokorniku govoreć:
Proštenje, odriešenje i odpuštenje grieha tvojih podao ti svemožni i milosrdni Gospod. Amen.
Gospod naš Isukrst te odriešio, i ja oblašću njegovom odrešujem te svake zaveze prokletstva, obustave i zabrane, u koliko mogu a ti potrebuješ.
Pak ja te odrešujem tvojih grieha u ime Otca +, i Sina, i Duha Svetoga. Amen.
Ako je pokornik svjetovnjak, izpusti se rieč: obustave.

Muka Gospoda našega Isukrsta, zasluge blažene Marije vazda Djevice, i svih svetaca, štogod dobra učiniš i zla podneseš, neka ti bude na odpuštenje grieha, uzmnožanje milosti, i plaću vječnoga života. Amen.

Kad je mnogo pokornika može se izpustiti: Pomilovao itd. i dosta je reći: Gospod naš Isukrst itd. kao gore do onoga: Muka itd.

Ako je pako prieka nužda u pogibelji smrti, može se u kratko reći:
Ja te odrešujem od svih zaveza i grieha, u ime Otca itd.


nedjelja, 1. veljače 2015.

4 godine

Prije točno liturgijski 4 godine u Zagrebu se počela služiti javna tradicionalna latinska misa.
Bilo je to na Sedamdesetnicu 20.2.2011. godine.
Bogu hvala.

Prije nekoliko mjeseci je umro prečasni Vitković, neka mu Bog udijeli vječni pokoj, i otada se u Zagrebu javno ne služi tradicionalna misa.

Vjerujem da će se uskoro u Zagrebu opet uspostaviti služenje svete mise.
S obzirom na situaciju u više dijelova lijepe naše uključeni su ljudi, naročito mladi ljudi, koje zanima katolička tradicija i ozbiljnost svete mise, tako da objektivno i realno gledajući tradicionalna misa ima svijetlu budućnost u Hrvatskoj.
Nadam se da ustrajete u svojim molitvama da se to i ostvari.
Preporučujem naročito molitvu svete krunice.

Prisjetimo se kako je to bilo prije 4 godine:Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...