srijeda, 24. lipnja 2015.

Svećenička ređenja Bratstva svetog Pija X. u Americi

Dana 12. lipnja ove godine, na blagdan Presvetog Srca Isusova, održana su svećenička ređenja u američkoj bogosloviji Bratstva sv. Pija X. u Winoni. Svećenički red primila su četvorica kandidata. Deo gratias!

Sjetite se u svojim molitvama svih naših svećenika, da im Bog da milost i snage da mogu strpljivo nositi svoj križ.

"Zauvijek ti si svećenik po redu Melkisedekovu!"
subota, 20. lipnja 2015.

Tradicionalna molitva mladića i djevojke


MOLITVA BOGOLJUBNA MLADIĆA

Predobrostivi Bože! Vladaj me u pogibeljnoj dobi moje mladosti da živim samo Tebi i da bježim od svega na što Ti, preljubeznivi Oče, mrziš. Daj da se čuvam dangube, laži, igre, pijanstva i svih grijeha kojima se čovjek tako lako priuči, a od kojih se teško ili možda nikad više ne oduči. Navlastito Te molim, Bože moj, očuvaj me od najgore opačine, koja Tebe tako uvrijedi, a kršćanina posve pogrdi, za života u sramotu i nevolju, a po smrti u dno pakla strovali, - očuvaj me, molim Te, od opačine sramotne bludnosti. Zato ću se, koliko god uzmognem, čuvati svačega, što se kršćanskom mladiću ne pristoji, ili što bi mi bilo pogibeljno. Ja ću se u pogledu i u govoru, u odijelu i u svemu vladati pošteno i stidljivo. Od zla društva bježat ću više nego od zmije i kuge. I kad budem sam, mislit ću na to da me Ti vidiš, da ne bih učinio ono što bi me pred Tvojim prečistim licem oskvrnulo. Da, ja ću paziti, bježat ću od svake grešne prigode i molit ću se Tebi, svemogući, preblagi Oče! A ti ćeš mene, svoga slabašnoga sina, milostivo pomagati, braniti i krijepiti. Za to te molim i tomu se od Tebe nadam - po Kristu, Gospodinu našem. Amen.


MOLITVA BOGOLJUBNE DJEVOJKE

Samo krepost je istinita ljepota, a stidljivost je najljepši ures ženskoj glavi. Rumeno lice vene brzo kao cvijet, a lijepo ruho ne pokriva moja pomanjkanja. I ako me hvale i miluju, nisam zato bolja. Tebi, Bože moj, ugoditi - to neka bude moja najveća skrb. Čisto, nevino i pobožno srce budi mi najdraži nakit i sva radost. O Bože moj, ja Ti ne bih mogla omiliti, kad ne bih živjela pristojno i sveto, i kad se ne bih pažljivo čuvala svega što se protivi svetoj čistoći. Za tu krepost trebam skrbiti iznad svega. Radi nje moram posebice paziti i moliti. Očuvaj me, o Bože, od svakoga, i najmanjega nečistoga grijeha. Dođi mi na pomoć u vrijeme napasti da se onda Tebe, sveznajući, sveti Oče, spomenem i da pravo promislim Tvoje riječi: "Blaženi čista srca,jer će Boga gledati." Daj, o Bože, da uvijek pazim na sva, i na najmanja nagnuća svojega srca; da se u govoru i pogledu, u odijelu i svemu vladam pristojno i sveto. Naročito Te, Gospodine, presveti, molim za milost da svaki dan rastem u pravoj pobožnosti, kojom ženska nejakost postaje nesavladiva, i da bih neposredno napredovala kao što u godinama tako i u kreposti i u mudrosti. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen.

srijeda, 10. lipnja 2015.

STARA ŠKOLA Evo što kaže crkveni naučitelj sveti Alfonz Marija Liguori

KRATKA VJEŽBA ZA SAVRŠENSTVO
(sabrana iz nauka sv. Terezije Avilske)Sv. Terezija kaže: "Savršenstvo se ne sastoji u ekstazama, nego istinsko sjedinjenje duše s Bogom je sjedinjenje volje s voljom Božjom."

Bit savršenstva

Sve savršenstvo se sastoji u prakticiranju dviju stvari: 

1. odricanje (odvojenost) od stvorenja
2. sjedinjenje s Bogom. 

A sve je sadržano u velikom nauku koji nam je ostavio Isus Krist: "Tko hoće ići za mnom neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom." (Mt 16,24).


1. Odricanje od stvorenja

A kao prvo kad se radi o odricanju od stvorenja sv. Ivan kaže: Jer što god je svjetovno - požuda tijela, požuda očiju i oholost života (1 Iv 2, 16). Tako da sva ne savršenstva nastaju od triju neurednih ljubavi: ljubavi prema užicima, prema stvarima i samoljublju. O tome je lijepo kazala sv. Terezija: "Pravedno slijedi da tko ide za izgubljenim stvarima bude također i sam izgubljen»."


1.2. Nutarnja i vanjska mrtvljenja u užicima i zadovoljstvima

Govoreći o prvoj ljubavi prema užicima i vlastitim zadovoljstvima, to se pobjeđuje s odricanjem od njih po nutarnjem i vanjskom mrtvljenju.

NUTARNJE MRTVLJENJE uređuje strasti, tako da se ne djeluje iz samoljublja, ispraznosti, raspoloženja, čisto ljudskih motiva nego samo da se bude Bogu povolji. Sve nutarnje strasti su sadržane u dvjema bitnima, srdžbi i požudi.

Kad se govori o srdžbi glavna strast je bijes koja se pobjeđuje krepošću blagosti, a ona se prakticira slijedećim činima:

1. Ne ljutiti se nikada na bližnjega.

2. Blago razgovarati jednako sa svima.

3. Govoriti tiho, vedra lica blagim riječima, posebno s osobama koje su se naljutile ili su dosadne.

4. Podnositi u miru slabosti drugih, uvrede i dosađivanja.

5. Ne uznemirivati se i ne padati u malodušje zbog vlastitih mana, nego ponizno odmah se podići u miru kajući se kratko bez da se više o tome razmišlja, ponovno se uputiti s više gorljivosti i povjerenja u Boga, i to uvijek činiti kada se padne.

6. Nikada ne govoriti niti djelovati kada je srce uznemireno. Sv. Franjo Saleški je govorio: "Dogovorio sam se sa svojim jezikom da ne govorim kada je uznemireno moje srce." Puno u takvim uznemirenostima koristi govoriti o njima sa duhovnikom ili drugom duhovnom osobom.


Kad se govori o požudi treba odstraniti svaku neurednu ljubav prema svim osobama, posebno mladima, prema različitom spolu time da se izbjegavaju razgovori, riječi ili ljubavna pisma, darovi, šale i sve drugo što može u njima zapaliti neurednu ljubav. Sv. Terezija kaže: "Odstranite očima grešne prigode, duša se odmah okreće Bogu."

A ako su rodbinski povezani neka se pobrinu da prije udovolje Bogu do li sami sebi, jer rodbina više želi svoje probitke nego našu korist. Zato treba:

srijeda, 3. lipnja 2015.

Tradicionalna devetnica Srcu Isusovu (Novena ad Sacratissimum Cor Iesu)


Danas (srijeda 3.6.), dan prije blagdana Tijelova, započinje molitva devetnice povodom blagdana Presvetog Srca Isusova (ove godine 12.6.).
U nastavku donosimo molitvu devetnice na latinskom i na hrvatskom.
Zahvaljujem osobi koja je prevela tekst s latinskog na hrvatski, koja inače uređuje blog Ex alto omnia.
Napominjem da je ovaj tjedan prvi petak i prva subota u mjesecu, pobožnosti prema Presvetom Srcu Isusovu i Bezgrješnom Srcu Marijinu.

NOVENA AD SACRATISSIMUM COR IESU
 (Latin)

In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.
R. Amen.

Domine Iesu, qui ineffabiles Cordis tui dulcedines ac divitias Ecclesiae Sponsae tuae singulari dilectione aperire dignatus es: concede nobis famulis tuis, ut gratiis caelestibus, ex hoc dulcissimo fonte manantibus, ditare et recreari mereamur.
R. Amen.

V. Cor Iesu, flagrans amore nostri.
R. Inflamma cor nostrum amore tui.

O divinum Cor Iesu, praesta, quaesumus, animabus purgantibus requiem aeternam, morituris gratiam finalem, peccatoribus veram paenitentiam, paganis fidei lucem, nobis nostrisque omnibus tuam benedictionem. Tibi ergo, Cor Iesu piissimum, omnes has animas commendimus et pro ipsis tibi offerimus omnia merita sacri Cordis tui.
R. Amen.

V. O Sacrum Cor Iesu, Patris voluntati obsequentissimum.
R. Inclina ad te corda nostra, ut quae placita sunt ei faciamus semper.

Domine Iesu Christe, qui dixisti: Petite et accipietis; quaerite et invenietis; pulsate et aperietur vobis; quaesumus, da nobis petentibus divinissimi tui amoris affectum, ut te toto corde, ore et opere diligamus et a tua numquam laude cessemus.
R. Amen.

(Hic morare ad Sacrum Cor petendum)

V. O sacrum Cor Iesu, salutis nostrae sitientissimum.
R. Revoca nos praevaricatores ad Cor, ut non moriamur in peccatis nostris.

Oremus.
Deus, qui nobis, in Corde Filii tui, nostris vulnerato peccatis, infinitos dilectionis thesauros misericorditer largiri dignaris; concede, quaesumus, ut illi devotum pietatis nostrae praestantes obsequium, dignae quoque satisfactionis exhibeamus officium. Per eumdem Christum Dominum nostrum.
R. Amen.


Hrvatski prijevod:
DEVETNICA PRESVETOM SRCU ISUSOVU

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...