ponedjeljak, 27. travnja 2015.

Znak križa


Križaj se ali se križaj pravilno. Nije ti to prikraćena, površna kretnja kao da ne znaš što znači. Ne, pravilan je to znak, polako napravljen, velik, od čela do prsiju, od jednog ramena do drugoga. Osjećaš li, kako te svega obuzimlje? Saberi se, sav, sve svoje misli i sva svoja čuvstva u tu kretnju. Misli, kako ide od čela do prsiju, od ramena do ramena. Onda je osjećaš: svega te obuhvaća, tijelo i dušu; ujedinjuje te, blagosliva te, posvećuje te.
Zašto? Jer je znak svemira, znak otkupljenja. Na križu je naš Gospodin otkupio sve ljude. Po križu posvećuje svakoga čovjeka, svega, do posljednje niti njegova bića.
Radi toga se križamo prije molitve, da nas križ uredi i sabere, da nam misli, srce i volju utopi u Boga. Križamo se poslije molitve, da ostane u nama što nam je Bog darovao. Križamo se u napasti, da nas jača. U nesreći, da nas čuva. Kod blagoslova, da u svoju dušu primimo svu puninu Božjeg života, da taj u njoj sve oplodi i posveti.
Misli na to uvijek, kad se križaš. To je najsvetiji znak, što ga imamo. Čini ga pravilno, polagano, na dugo i široko, promišljeno. Tada će obuzeti sve tvoje biće, vanjštinu i nutrinu, tvoje misli i tvoju volju, osjećaje i ćud, svu tvotu djelatnost. I po njemu će se sve označiti, obilježiti, posvetiti u moći Kristovoj, u imenu trojedinoga Boga.

Romano Guardini, Sveti znakovi

subota, 25. travnja 2015.

AC Bl. Ivan Merz o liberalizmu, vjerskoj slobodi i katoličkoj državi...


KRŠĆANSKI DRUŠTVENI POREDAK

2. Predavanje: O suvremenim zabludama i lošem stanju (dekadneci) današnjega ljudskog društva

POSLJEDICE LIBERALIZMA.
Sloboda savjesti i vjere: Liberalizam traži slobodu savjesti i prema tome slobodu vjeroispovijesti.
On kaže:
"Čovjek ima pravo vjerovati što ga je volja i izabrati onu vjeru koja mu se bolje sviđa."
On kaže:
"Meni se više sviđa Muhamedova vjera jer ona ne traži od čovjeka da vjeruje u Presveto Trojstvo koje ljudski um ne može dokučiti ili ne ću pristati uz nijednu vjeru jer Boga nema."
Liberalizam, dakle, daje čovjeku potpunu slobodu da vjeruje što ga je volja. – To je krivo načelo.

Mi katolici kažemo: Ne smijem vjerovati što me volja, već što je istina, pa makar moj razum tu istinu ne može u cjelini shvatiti. Ne smijem prihvatiti krivu vjeru, već sam dužan priznati pravu – to jest katoličku vjeru.

Država koja je zadojena liberalnim krivovjerjem kaže:
"Budući čovjek ima slobodu ispovijedati vjeru koju hoće, ja ću štititi jednako sve vjere."
I to je krivo.

Kao što otac obitelji mora štititi samo prava načela svoje djece i uputiti ih i ukoriti ako najednom počinju na primjer govoriti: "ne trebam slušati majku, ne trebam biti uslužan siromasima" – isto je tako država po sebi dužna štititi pravu vjeru, a krivim vjerama ne dati slobodu.

Prigovorit ćete: "Pa što onda ako se nalazimo u jednoj državi koja nije katolička po svome pučanstvu?"

Odgovor je posve lagan. Načela što ih izlažemo jesu ideal i vrijede za idealni društveni poredak.
U tom idealnom društvenom poretku narod je katolički, državnici i zakoni su katolički, a država i Crkva Kristova tako su tijesno povezani kao duša i tijelo.
Danas, na žalost, takvih je država malo. Unatoč tome je svim katolicima ideal da jednom sve države ovoga svijeta postanu takve.

Međutim, danas gdje je stanovništvo po vjerama izmiješano, dužnost je države da se drži ovoga načela: Ne smijem ništa učiniti što bi naškodilo općemu dobru. Ako bi na primjer tko ometao kojoj krivoj vjeri slobodu, njezini sljedbenici bi se pobunili, nastao bi nered i opće bi dobro od toga stradalo. Stoga, da izbjegne većemu zlu, često puta je katolički državnik dužan dati slobodu mnogim zabludama, vjerama ili slično.
No time on nikada ne pušta s uma kako je ta sloboda, koja se daje zabludama, ipak jedno zlo i kako uvijek treba težiti za idealom i jedino prava vjera ima pravo na slobodu.

Nadalje, država koja zastupa načela liberalizma ne odaje Bogu nikakvu čast zato što kaže: "Mene se ne tiče bio Bog ili ne bio."

I to je velika zabluda jer znamo da Bog nije stvorio samo pojedinog čovjeka, već i državnu zajednicu. Bog, naime, na životu održava pojedine ljude iz kojih se sastoji država. Kao što stvorenje mora odavati Tvorcu čast, kao što čovjek kao privatnik mora davati Bogu čast, tako i država mora Bogu po svojim vođama, javno i službeno, odavati čast. Same poganske države su to činile.
U katoličkim državama se Bogu ta čast mora odavati onako kako to od Boga objavljena, to jest katolička vjera traži. I katoličke obitelji, organizacije, općine, županije, narodi dužni su Bogu odavati čast, kao svom Gospodaru.

Praktične posljedice toga liberalnog načela slobode savjesti i vjere jesu ove: svaki čovjek ima slobodu širiti najužasnija načela, živjeti najnećudorednijim životom, navaljivati na državni ugled, širiti nemoralne knjige, otvarati mješovite kupke i besramne plesne škole. Stoga vidimo da se temelji država ruše, državnici nisu sigurni za svoj život, po svuda se širi korupcija, nećudorednost – a nitko nije u stanju to propadanje zaustaviti.

Jedino Katolička crkva je u stanju svojim naukom usrećiti države: ona naučava načelo da istina i zabluda ne smiju biti ravnopravne, u idealnom poretku ne smije postojati sloboda savjesti i vjere, već jedino istinita vjera ima pravo na opstanak. A ondje gdje narod više nije katolički, interesi općega dobra i manjega zla (da se izbjegne veće zlo) iziskuju da se dâ sloboda ne samo istini, već i zabludi. Ali istini i pravoj vjeri u svakom slučaju valja dati slobodu (neki bi, naime, htjeli samo krivim vjerama i zabludama dati slobodu, a slobodu Katoličke crkve u zametku ugušiti) pa i onda kad država nije katolička.
Tu slobodu katoličkoj vjeri i katoličkoj savjesti nema ni jedna država u svijetu pravo ograničiti (pa ni kineska ni Japan – gdje su i narodi i institucije potpuno poganske) jer je bitno pravo svakoga čovjeka slobodno vršiti zakone jedine prave vjere i tako postići u nebu svoju konačnu svrhu radi koje ga je Bog stvorio.

Svaka je država dužna pomagati čovjeku da postigne svoju konačnu svrhu – dužna je štititi katoličku vjeru, dati slobodu samo istini i dobru.

Ivan Merz

(ORLOVSKI VJESNIK, Zagreb, 15. 2. 1928. g. br. 2., str. 8.
Nacrti predavanja za Orlove)

utorak, 21. travnja 2015.

AC Papa Pio XI. o zabrani koedukacije (zajedničkog školovanja muške i ženske djece)


Papa Pio XI. o zabrani koedukacije (zajedničkog školovanja muške i ženske djece), u enciklici "Divini illius Magistri" (1929. god.):

"Eiusmodi vero praecepta, ad christianae prudentiae praescriptum, tempestive atque opportune servanda sunt non modo in scholis omnibus, praesertim per trepidos adolescentiae annos, unde totius ferme futurae vitae ratio omnino pendet, sed etiam in gymnicis ludibus et exercitationibus, in quibus christianae peculiari modo modestiae puellarum cavendum, utpote quas ostentare sese atque ante omnium oculos proponere summopere dedeceat.
Memores itaque gravissimorum verborum Magistri divini: 'Vae mundo a scandalis!' (Matth. 18, 7), sollicitudinem ac sollertiam vestram, venerabiles fratres, vehementer excitamus adversus perniciosissimos huiusmodi errores qui christiana plebe, maximo cum iuventutis detrimento, nimis late pervagantur."

("Takve naime odredbe, pravilo za kršćansku razboritost, trebaju se poštovati u pravo vrijeme i prikladno, ne samo u svim školama, naročito tijekom uzburkanih godina adolescencije, o kojima ovisi gotovo cijeli budući život, već i kod sportskih igara i tjelovježbe, u kojima treba naročito paziti na kršćansku čednost djevojaka, jer nikako ne dolikuje da se izlažu i pokazuju pred očima svih.
Sjećajući se stoga najstrožih riječi Božanskoga Učitelja: "Jao svijetu od sablazni!" (Mt 18, 7), ozbiljno vas potičemo, poštovana braćo, na brigu i nastojanje protiv takvih pogubnih zabluda [koedukacije], koje kršćanski puk, s najvećom štetom za mladež, sve više obuzimaju.")

nedjelja, 19. travnja 2015.

Tradicionalizam u Hrvatskoj uzima sve veći zamah

Božjom milošću i ljubavlju prošli tjedan je Svećeničko bratstvo svetog Pija X. u Zagrebu i Splitu održalo tradicionalne latinske mise, a kako je i bilo najavljeno danas je u crkvi sv. Martina pater Leszek Królikowski služio tihu tradicionalnu misu.


Izvješće sa mise, koje je sastavio Marko (blizanac), možete detaljnije pročitati OVDJE.
S obzirom na činjenicu da je crkva sv. Martina danas bila puna i s obzirom na trend da se sve više ljudi, naročito mladih, zanima i upoznaje sa tradicionalnom latinskom misom, vrlo će vjerojatno u bližoj budućnosti nadbiskupija trebati odrediti neku veću crkvu za služenje tridentskog obreda. Preporučujem baziliku Presvetog Srca Isusova u Palmotićevoj, koja ima prekrasan glavni oltar.


Inače pater Królikowski je član Instituta Dobrog Pastira, koji je osnovan 2006. godine u Francuskoj. Danas Institut broji oko 30-tak svećenika.Pater Królikowski je teologiju završio u Zaitzkofenu, sjemeništu Svećeničkog bratstva sv. Pija X., gdje ga je za svećenika zaredio biskup Tissier de Mallerais, biskup kojeg je 1988. godine mons. Lefebvre posvetio za biskupa.


Evo razlog više da još jednom zahvalimo Gospodinu što je nadbiskup Marcel Lefebvre učinio tako veliko djelo posvetivši četvoricu biskupa i na taj način sačuvao tradicionalnu latinsku misu i katolički nauk od razarajućeg modernizma, čije smo plodove već spominjali na ovome blogu. Istina se mora govoriti, sve na veću slavu Božju.

Danas Bratstvo sv. Pija X. ima najviše svećenika koji služe tradicionalnu latinsku misu, oko 600-tinjak, više nego sve zajedno Ecclesia Dei zajednice. Zatim po brojnosti svećenika slijede Bratstvo sv. Petra, Institut Krista Kralja Vrhovnog Svećenika, Institut Dobrog Pastira, itd...Eto Bogu hvala i Blaženoj Djevici Mariji na rastu broja tradicionalnih katolika u Hrvatskoj, također Bogu hvala što se sve više mladih u hrvatskim sjemeništima zanima za tridentsku misu.
Također pozivam čitatelje bloga da nastave moliti krunice za Svetu Katoličku Crkvu, 
bez koje nema spasenja i za proširenje tradicionalnih misa u Hrvatskoj i regiji.

Presveto Srce Isusovo, smiluj nam se!

subota, 18. travnja 2015.

Padre Pio: "Na ispovijed morate ići najmanje jednom tjedno."


“Ispovijed je pranje duše. Na ispovijed morate ići najmanje jednom tjedno. Ne želim da duše ostaju bez ispovijedi više od tjedan dana. Čak i čista, prazna soba skuplja prašinu – vratite se nakon tjedan dana i vidjet ćete da joj je potrebno ponovno brisanje prašine!”
Padre Pio

srijeda, 15. travnja 2015.

Tradicionalna latinska misa u Splitu


Božjom milošću, ovog petka 17.4., biti će održana tradicionalna latinska misa

u Splitu u hotelu Dujam, adresa Velebitska 27, s početkom u 17 sati.

Također će biti održano predavanje na temu:
"Kako obnoviti katoličku vjeru u hrvatskom narodu".

Sačuvajmo svetu katoličku vjeru.
Ono što je prijašnjim naraštajima bilo sveto, to i danas ostaje za nas sveto!

nedjelja, 12. travnja 2015.

KATOLIČKE STATISTIKE Franjevci

Evo kakvi su plodovi redovničih zvanja kod franjevaca nakon 2. vatikanskog koncila.

Ordo Fratrum Minorum

Year Religious Priests Male Religious Parishes Source
1950   24,993   ap1951
1954   25,848   ap1955
1956   26,151   ap1957
1957   26,320   ap1958
1959   26,162   ap1960
1963   27,136   ap1964
1966   26,940   ap1967
1967 16,528 26,666 2,748 ap1968
1971 16,304 24,501 3,208 ap1972
1974 15,605 22,897 3,172 ap1975
1975 15,318 22,253 3,178 ap1976
1976 15,151 20,304 3,176 ap1977
1977 14,962 21,504 3,108 ap1978
1978 14,792 21,326 3,122 ap1979
1981 14,229 20,337 3,159 ap1982
1986 13,521 20,037 3,077 ap1987
1990 12,866 19,214   ap1991
1991 12,761 19,038 2,656 ap1992
1995 12,109 18,067 2,749 ap1996
2000 11,417 17,335   ap2001
2001 11,266 16,958   ap2002
2002 11,116 16,642 2,652 ap2003
2003 10,962 16,317 2,666 ap2004
2004 10,786 16,013 2,653 ap2005
2005 10,671 15,794 2,624 ap2006
2009 10,124 14,724 2,288 ap2010
2010 9,974 14,516 2,390 ap2011
2011 9,828 14,247 2,203 ap2012
2012 9,735 14,123 2,212 ap2013
2013 9,588 14,043 2,168 ap2014

Izvor

srijeda, 8. travnja 2015.

Svećeničko bratstvo sv. Pija X. ove nedjelje u Zagrebu


Svećeničko bratstvo sv. Pija X. održat će svete Mise po tradicionalnom rimskom obredu u sljedećim terminima:

U nedjelju, 12. travnja (Bijela nedjelja) u 10 h,
Zagreb, Češki narodni dom, Šubićeva 20

U petak, 17. travnja (misni obrazac sv. Aniceta, pape i mučenika) u 17 h,
Split, hotel Dujam, Velebitska 27


Sačuvajmo svetu katoličku vjeru.
Bogu hvala.

Iznimno mi je drago što velika većina vjernika koja je išla na tradicionalnu Misu u crkvi sv. Martina, dolazi na Mise od Bratstva sv. Pija X. u Zagrebu, s obzirom da Zagrebačka nadbiskupija baš i nema sluha za vjernike privržene tradicionalnoj svetoj Misi.

Za one koji nisu upoznati kardinal Stepinac je služio tradicionalnu latinsku Misu.

Bogu hvala da raste broj ljudi koji sve više shvaćaju snagu i ljepotu tradicionalne svete Mise.
Jedno je sigurno: tradicionalna Misa i očuvanje katoličke Tradicije u Hrvatskoj zasigurno ima svijetlu budućnost.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...