petak, 31. listopada 2014.

Crkveni pokop


Kan. 1203. -§ 1. Tjelesa vjernih pokojnika moraju se pokapati, a njihovo je spaljivanje zabranjeno.

§ 2. Ako bi netko bilo kojim god načinom odredio da se njegovo tijelo ima spaliti, ova se njegova volja ne smije izvršiti; ako bi bila pridana ugovoru, oporuci ili bilo kojemu pravnomu činu, mora se smatrati kao da nije pridana.

Kodeks kanonskog zakona iz 1917. godine

petak, 24. listopada 2014.

KAKO SAČUVATI POSVEĆUJUĆU MILOST


Za sačuvati posvećujuću milost, koju nam je Gospodin udijelio u 
valjanom sakramentu Ispovijedi, neophodne su 3 svakodnevne stvari:

1.) MOLITVA: 
- Jutarnja (najvažnija molitva);
- Tradicionalna sveta misa...(ako ste u mogućnosti);
- Anđeo Gospodnji (od Uskrsa do Duhova moli se Kraljice Neba);
- Krunica;
- Večernja molitva;
- ...

2.) IZVRŠAVATI SVOJE DNEVNE OBAVEZE:
- Zaposlena osoba, pokušati što bolje odratiti svoj posao sve na veću slavu Božju;
- Majka, odgajati djecu u katoličkom duhu (spasenje duša je vrhovni zakon);
- Student, minimalno nekoliko sati učenja dnevno;
- ...

3.) IZBJEGAVATI GREŠNU PRILIKU:
- ne prejedati se;
- čuvati oči od bludnosti i čuvati srce od nečistih misli i želja;
- ne uznemiravati se, ma što god se dogodilo u životu;
- ne ogovarati druge i ne puno pričati;
- o sebi, svojoj obitelji i bližnjima minimalno pričati ili ne pričati u društvu, da ne bi
  izostala hvala Bogu;
- ne gubiti puno vremena po kavama, kompjuteru ili laptopu;
- ne ulaziti u rasprave koje nemaju smisla;
- dnevno ne spavati duže od 7 do 8 sati;
- ...

VAŽNE NAPOMENE:
Sve 3 stvari dnevno moraju biti ispunjene.
Ne zaboravite da ste po naravi grešan čovjek.
Na kraju dana se uvijek pokajte za učinjene grijehe.
Utječite se svakodnevno Majci Božjoj.
Jedino pouzdanje imajte u Boga, u čovjeka nikako.

srijeda, 22. listopada 2014.

Posljedice krivoboštva - KNJIGA MUDROSTI 14, 22-31

Posljedice krivoboštva

I ne bijaše im dosta
što su zastranili u spoznaji Boga,
nego su, živeći u velikoj borbi zbog neznanja,
tako veliko zlo još mirom nazivali.
Jer, ili djecu žrtvuju ili vrše tajne obrede
ili priređuju bijesne gozbe s čudnim običajima.

Ne čuvaju više čistoće ni tijela ni ženidbe,
jedan drugoga ili iz zasjede ubijaju
ili jedan drugomu preljubom jade zadaju.

Svuda zbrka: krv, ubojstvo, krađa, prijevara,
pokvarenost, nevjernost, buna, kriva prisega,
uznemirivanje čestitih,
zaboravljanje dobročinstva, oskvrnjenje duša,
zločini protiv naravi,
nered u braku, preljub, nećudorednost.

Jer je krivoboštvo
početak, uzrok i kraj svakog zla.
Ili bjesne na svojim zabavama,
ili izriču lažna proroštva,
ili žive nepravedno,
ili bez oklijevanja krivo prisežu.

Jer se uzdaju u mrtve idole,
ne boje se da će okajavati lažne prisege.

Ali će ih za oboje stići kazna:
što su služeći idolima iskrivili pojam o Bogu
i što se krivo i podlo zaklinjahu
prezirući sve što je sveto.

Jer se prijestupima bezbožničkim uvijek osvećuje –
ne moć prizivanih idola,
nego pravda koja stiže grešnike.

nedjelja, 19. listopada 2014.

Velika BLUDNICA


I dođe jedan od sedam anđela što nose sedam čaša i prozbori mi: »Dođi, pokazat ću ti sud nad Bludnicom velikom što sjedi nad vodama velikim, s kojom su bludničili kraljevi zemlje i pozemljari se opiše vinom bluda njezina.« 
I odnese me u duhu u pustinju. Tu vidjeh Ženu koja sjede na skrletnu Zvijer, punu bogohulnih imena, sa sedam glava i deset rogova. Žena bijaše odjevena u grimiz i skrlet, sva u zlatu, dragom kamenju i biserju. U ruci joj zlatna čaša puna gnusobe i nečisti bluda njezina. Na čelo joj napisano ime – tajna: »Babilon veliki, mati bludnicâ i gnusoba zemljinih.« 
I vidjeh: Žena je pijana od krvi svetih i od krvi svjedoka Isusovih. Kad je vidjeh, čudom se silnim začudih. Nato će mi anđeo: »Što se čudiš? Ja ću ti kazati tajnu te žene i Zvijeri koja je nosi, Zvijeri sa sedam glava i deset rogova.«

Otk (17, 1-7)

petak, 17. listopada 2014.

Blago mrtvima koji umiru u Gospodinu!

Danas, na blagdan svete Margarete Marije Alacoque, preminuo je prečasni Stanislav Vitković 
(8.8.1945. - 17.10.2014.).


Pokoj vječni daruj mu Gospodine i svjetlost vječna svijetlila njemu. Počivao u miru Božjem.

Blago mrtvima koji umiru u Gospodinu! Duh govori: Sad neka počinu od svojih napora jer ih slijede njihova djela. (Otk 14,13)


srijeda, 15. listopada 2014.

SVETI IVAN KASIJAN Duhovni boj - 1. dio


Opći opis strasti i bojeva s njima 


Osam je glavnih strasti: ugađanje nepcu, blud, srebroljublje, srdžba, tuga, duhovna tromost - acedia, taština i oholost.

Razlikujemo dvije vrste strasti: naravne, koje se rađaju iz naravnih potreba, kao npr. ugađanje nepcu i blud, i nenaravne koje nemaju korijen u naravi, kao npr. srebroljublje. Njihova se djelovanja odražavaju na četiri načina: neke djeluju samo u tijelu i preko tijela, kao ugađanje nepcu i blud, a neke djeluju i bez sudjelovanja tijela, kao taština i oholost; potom neke bivaju pobuđene izvana, kao srebroljublje i gnjev, a neke proizlaze iz unutarnjih uzroka, kao duhovna tromost i tuga. Takvo djelovanje strasti navodi nas da ih podijelimo na još dva roda: na tjelesne i duševne. Tjelesne se rađaju u tijelu i tijelo hrane i naslađuju, a duševne proizlaze iz duševnih sklonosti i hrane dušu, dok na tijelo često djeluju razorno. Posljednje se liječe jednostavnim unutarnjim liječenjem srca, dok se tjelesne liječe dvojakim lijekovima - i vanjskim i unutarnjim. 

Nešto od rečenoga opširnije pojasnimo! Kako je u tijelu uzrok bluda i ugađanja nepcu, te se strasti pokatkad bude bez sudjelovanja duše, jednostavno stoga što su uzbuđene potrebe iz kojih proizlaze. No one povlače i dušu jer je ona u zajedništvu s tijelom. Da bi se obuzdalo njihovo nasrtanje nije dovoljno samo naprezati dušu, već je neophodno i tijelo krotiti postom, bdijenjem i radom, usto se i privremeno osamiti. 

Te strasti proizlaze iz poročnosti duše i tijela, te se mogu savladati jedino njihovim zajedničkim naporom.

Taština i oholost u duši rađaju se bez posredstva tijela. Ta kakvu potrebu taština ima za bilo čim tjelesnim, kada dušu dovodi da pada jedino zbog želje za pohvalom i slavom! Ili kakvo je tjelesno djelovanje potaknulo Luciferovu oholost? Jedino u duši i mislima on je začeo oholost, kao što kaže prorok: „A govorio si u srcu svom: Izaći ću na nebo... izjednačit ću se s Višnjim" (Iz 14, 13-14). Za takvu oholost on nije imao nikakav poticaj izvana. Ona se rodila i u cjelosti sazrela u njegovoj nutrini. 

Tih, dakle, osam strasti, imaju različito porijeklo i različito djelovanje. Međutim, prvih šest, tj. ugađanje nepcu, blud, srebroljublje, srdžba, tuga i duhovna tromost, međusobno su tako sjedinjene da pretjeranost u jednoj vodi u sljedeću. Jer iz pretjeranog ugađanja nepcu nužno proizlazi bludnost, iz bludnosti srebroljublje, iz srebroljublja gnjev, iz gnjeva tuga, a iz tuge duhovna tromost. Stoga se protiv njih treba boriti istim redom, prelazeći od prethodne k onima koje slijede. 

Kako bismo pobijedili duhovnu tromost - acediju, najprije treba da svladamo tugu, a da bismo nju svladali, treba da najprije svladamo gnjev; da bismo, pak, utrnuli gnjev, treba da uništimo srebroljublje; njega se riješiti, znači najprije ukrotiti pohotu; no svladati bludnost, možemo tek kad obuzdamo strast ugađanja nepcu. I preostale dvije strasti, tj. taština i oholost, na isti se način međusobno sjedinjuju, tj. jačanje taštine početak je oholosti. Iz pretjerane taštine rađa se oholost. Istim se redom stječe i pobjeda nad njima dvjema: da bismo iskorijenili oholost, potrebno je svladati taštinu. No te dvije stasti po vrsti se ne sjedinjuju s prethodnih šest. One ne proizlaze iz njih, nego baš suprotno: kad tih šest nadvladamo. U taštinu i oholost upadamo osobito nakon trijumfa zbog pobjede nad onih prvih šest strasti. Valja još zapaziti da tih osam strasti - usprkos njihovim, već navedenim, uzajamnim odnosima - valja dijeliti na četiri saveza: bludna se pohota naročitim savezom sjedinjuje s ugađanjem nepcu, gnjev sa srebroljubljem, duhovna tromost s tugom, a oholost s taštinom

Nijedna od strasti ne očituje se na samo jedan način. 

....

nedjelja, 12. listopada 2014.

O zabranjenim igrama


Kocka, karte i slične igre u kojima dobitak uglavnom ovisi o sreći, nisu samo štetne zabave, poput plesa, nego su jednostavno po svojoj naravi loše i vrijedne svake pokude; zbog toga ih zabranjuju i građanske i crkvene vlasti. No, u čemu je zlo? - pitat ćeš se. U takvim se igrama ne dobiva pameću, nego srećom, a ona se često okreće onomu tko to po svojim sposobnostima i vještini uopće ne zaslužuje; to, dakako, vrijeđa pamet - no, tako smo dogovorili, reći ćeš mi. Dakako, time dokazuješ da onaj tko dobiva ne čini ništa nažao onim drugima, ali to još ne znači da se i igra i pogodba ne protive razumu. 

Dobitak mora biti nagrada za vještinu i okretnost, a ovdje on nagrađuje samo sreću koja ne zaslužuje ništa jer ne ovisi o nama. 
Osim toga, te igre nazivamo razonodom i radi nje su i izmišljene; ipak, one sa zabavom nemaju ništa, nego su mučan posao; niie li posao kad ti je duh stalno obuzet i napregnut neprestanom pozornošću i bez prestanka ga muče nemir, strah i tjeskoba? Ima li sumornije, žalosnije i sjetnije pozornosti od pozornosti igrača na sreću? Zbog toga u takvoi igri ne smiješ govoriti, ne smiješ zakašljati; jer inače: začas ćeš planuti.

Konačno, u takvoj se igri čovjek raduje samo dobitku, a nije li to nepravedno kad nema dobitka bez suigračeva gubitka? Takva je radost zaista sramotna. Zbog tih su triju razloga takve igre zabranjene. Veliki kralj sveti Luj, znajući da se njegov brat grof anžuvinski kocka s Valterom Nemurskim, iako bolestan, skupio je posljednje snage i nekako se dovukao do njihove sobe, zgrabio ploču, kocke i ono nešto novca što se tamo našlo, i, silno srdit, sve zajedno bacio kroz prozor u more. Sveta i čista djevica Sara, govoreći Bogu o svojoj nevinosti, reče: Gospodine, ti znaš da se nikad nisam družila s kockarima. 

Sv. Franjo Saleški, crkveni naučitelj
(Odlomak iz knjige Filotea, uvod u pobožni život)

srijeda, 8. listopada 2014.

Nastavlja se KLANJANJE pred PRESVETIM

Nastavlja se molitva pred Presvetim za naše svećenike, našu zajednicu, za snagu...
I vi se možete priključiti u svojoj župi ili mjestu.
Svaka molitva koja je na slavu Božju i spasenje duša zasigurno će biti uslišana.


-----

Bogu hvala na današnjem hodočašću u Pešćenicu.


Molitva je temelj duhovnog života.

utorak, 7. listopada 2014.

Ne izabraste vi mene, nego ja izabrah vas i postavih vas da idete i rod donosite i rod vaš da ostane...


Ove godine upisan je 51 novi bogoslov u bogoslovijama Bratstva sv. Pija X.:
- u Francuskoj (Flavigny) 20 novih bogoslova;
- u Njemačkoj (Zaitzkofen) 9 novih bogoslova;
- u Sjedinjenim Američkim Državama (Winona) 14 novih bogoslova;
- u Argentini (La Reja) 4 nova bogoslova;
- u Australiji (Goulburn) 4 nova bogoslova.

Također je upisano 16 postulanata za braću u zajednici.

Za više informacija pogledajte OVDJE.

Bogu hvala.

subota, 4. listopada 2014.

Sveta misna žrtva

Svaka se Sveta misna žrtva prikazuje na četiri nakane:
klanjanje, zahvaljivanje, zadovoljštinu i prošnju.Presveto Srce Isusovo, smiluj nam se!

srijeda, 1. listopada 2014.

Pridružimo se KLANJANJU PRESVETOM OLTARSKOM SAKRAMENTU za širenje tradicionalne mise

Kao što vidimo ovdje, Društvo Benedictus je pokrenulo duhovnu akciju klanjanja Presvetom oltarskom Sakramentu za širenje tradicionalne mise na našim područjima. 
Molimo za naše svećenike, da im Bog da milost da vide Istinu. 
Molimo za naše svećenike da im Bog da jakost da počnu služiti tradicionalne mise u svojim župama i da mogu javno svjedočiti o vrijednosti tradicionalne mise.


Pozivam sve ljude dobre volje, da se sutra pridruže ovoj akciji.
U Zagrebu je klanjanje od 10 do 11 sati u crkvi sv. Vinka Paulskog.
Za ostale koji nisu u Zagrebu, preporučam da otiđu na klanjanje u svojoj najbližoj župi.
Neka svatko izdvoji onoliko vremena koliko mu mogućnosti dopuštaju (i 5 min je vrijedno u Božji očima).

Plodova će zasigurno biti.

Podijelite ovo na facebooku, twiteru ili google+, da što više ljudi bude upoznato sa ovom akcijom.

Presveto Srce Isusovo, smiluj nam se!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...