srijeda, 9. prosinca 2015.

C. JACKSON Svećeničko bratstvo sv. Pija X. (FSSPX) nije u raskolu - 2. dio

Prvi dio članka možete pročitati OVDJE.

***

Je li Papa Benedikt ukinuo svećenicima Bratstva 2009. sve suspenzije? 


Čak još problematičnije za neokatolike je da ovo pismo može biti pročitano tako da se dade naslutiti da su za svećenike Bratstva ukinute sve suspenzije a divinis! Neokatolici, pročitajte ponovno dokazni tekst, pažljivo: Primijetimo: "njegovi službenici". Koji službenici? Svi svećenici i biskupi Bratstva, "su oslobođeni od crkvene kazne". Koje kazne? Svećenici bratstva nisu nikada bili izopćeni, zato jedina crkvena kazna pod kojom su oni bili je automatska obustava (suspenzija) a divinis nametnuta u sedamdesetima. Zato se to može shvatiti tako da su svećenici Bratstva oslobođeni svojih suspenzija. Ako je tako, Bratstvo može reći da je čak u boljoj situaciji nego prije ovog pisma jer njegovi svećenici više nisu suspendirani. 

Bi li to moglo biti u pozadini sljedeće priče, čiji su se događaji odigrali vrlo brzo nakon pisma? 

S druge strane, neokatolici mogu kazati: "Ne, ne, ne. Papa se pozivao samo na izopćenja i tako se riječ "službenici" odnosi samo na četiri biskupa". Onda oni imaju još veći problem jer Papa kaže da su "službenici (Bratstva)" oni koji "ne vrše zakonito nijednu službu u Crkvi". Tako da ako ograničimo izraz "službenici" na četiri biskupa i isključimo svećenike Bratstva, onda Papa kaže da samo četiri biskupa Bratstva ne vrše legitimno službu u Crkvi. Što je sa svećenicima? Kaže li Papa da oni vrše zakonito svoju službu u Crkvi? Koja zagonetka! 


Djelotvornija taktika? FSSPX ili CMTV? 

Voris onda nastavlja kritizirati FSSPX zbog njihove "taktike". Moram reći da je Vorisova prezentacija s visoka u kojoj drži predavanje Bratstvu da njihove "taktike" ne pomažu i sabotiraju pokušaje da se donesu promjene u Crkvi prilično samouvjerena. Radi se o momku koji je tek nedavno otkrio cijeli tradicionalni katolički svijet i koji skoro da ništa nije učinio za tradicionalne katolike, koji samodopadno drži predavanje Nadbiskupu Crkve, objašnjavajući nam da njegove "taktike" nisu od pomoći. 

Oprostite, g. Voris? Da nije bilo nadbiskupovih taktika, vi biste sada sudjelovali na svojoj lokalnoj Novus Ordo Misi pod svojim biskupom koji vam čak ne dozvoljava da vaša organizacija koristi katoličko ime. Kao što znamo, "taktike" nadbiskupa Lefebvrea su rezultirale s dva indulta za Latinsku Misu, stvaranjem FSSP-a te je nakon toga oslobođena Misa za sve svećenike uz priznanje da Misa nije nikad ni "ukinuta". Nasuprot tome, što je postigla Vorisova "taktika" u kojoj se pretvara da Papa ne postoji? Ne puno. Zato nas poštedite predavanja. 


Voris optužuje da Bratstvo udara na "sam NO Misal"; baš kao što je to on radio 2010. 

Zatim, Voris licemjerno izjavljuje da Bratstvo kritizira ne samo zloupotrebe na Novus Ordo Misi, već da oni "udaraju na sam NO Misal". Vjerujem da misli na to kako je on to radio 2010. kada je izjavio sljedeće: 

Voris tada daje vjeronaučnu pouku o prispodobi o sijaču. Kako se to može primijeniti na Bratstvo, on ne kaže. Jedna prispodoba koja se pak prekrasno može primijeniti na Bratstvo je pak prispodoba o dobrom Samaritancu. Dozvolit ću da nam to veliki Michael Davies objasni. Ako ćete pogledati samo jedan video, pogledajte ovaj:Nadbiskup Lefebfre: Sv. Atanazije modernog doba

Voris tada daje svoju verziju povijesti Bratstva koja je puna pogrešaka. Zbog nedostatka vremena, koga to zanima može jednostavno otići na web stranicu Američkog distrikta FSSPX-a i pročitati studiju o zakonitom postojanju Bratstva od p. Thomasa C.G. Glovera, doktora kanonskog prava

Voris zatim s visoka propovijeda da se Nadbiskup Lefebvre trebao ponizno podvrći nezakonitom ukinuću svojeg Bratstva i daje primjere svetaca koji su se podvrgavali nepravednim kaznama. To je nevjerojatna tvrdnja kada dolazi od čovjeka koji je ignorirao svog vlastitog nadbiskupa kada mu je zapovjedio da prestane koristiti katoličko ime za svoju medijsku organizaciju. Umjesto poniznog podvrgavanja, Voris je odgovorio tako što je rekao da nadbiskup nije "kompetentna crkvena vlast." Tada je ponizno i pokorno rekao reporteru: "Radi se o krivoj osobi i krivom odijelu koja pita krivu osobu kriva pitanja". 

Voris je tada pokušao ponovno napisati povijest koja se tiče Sv. Atanazija i njegovih očitih analogija s nadbiskupom Lefebvreom, govoreći da njih dvojica nisu slični. Dozvolit ću Michaelu Daviesu da na to dogovori:Voris prekraja povijest FSSPX-a 

Potom Voris izjavljuje da je Bratstvo dobilo presudu od nadležne vlasti, da su se žalili na tu odluku, izgubili i zatim tvrdili da vlasti nisu niti imale mjerodavnosti saslušati njihov slučaj. Ta sramotna izjava pokazuje Vorisovo nepoznavanje povijesti Bratstva, do koje se lako može doći na internetu. U stvarnosti, njihov slučaj iz sedamdesetih nikad nije osudilo nikakvo mjerodavno tijelo prema kanonskom pravu. To dokazuje činjenica da je Nadbiskup Lefebvre, kada su pokušali sprovesti to ukinuće, tražio uvid u dokumente gdje se vidi da je Papa autorizirao tijelo koje je donijelo izvornu odluku o njegovoj bogosloviji. Ti mu dokumenti nikada nisu pokazani. Nadalje, žalba Bratstva nikada nije niti saslušana. Državni Tajnik je spriječio da Apostolska Signatura razmotri taj slučaj. Zato žalba Bratstva nije nikad odbijena. Umjesto toga, oni su bili lišeni prava na žalbu. Kao što se sam Nadbiskup Lefebvre prisjeća: Voris tvrdi da nijedan papa nije suspendirao ili izopćio nadbiskupa već da su njegova djela uzrokovala automatsku kaznu prema kanonskom pravu. Ali to samo stavlja nadbiskupa Lefebvrea u bolju poziciju jer tada problem postaje objektivno pitanje je li kazna po kanonskom pravu zaista stupila na snagu. Mnogi su uvaženi kanonisti, koji nisu bili povezani s Bratstvom, pogledali činjenice i kanonsko pravo i prosudili kao nevaljane i nadbiskupovu suspenziju i izopćenja. Sjetite se da papa nije nepogrešiv u vezi izopćenja i mora primijeniti ono što piše u kanonskom pravu u vrijeme događaja o kojima se radi. To je osnovno kanonsko pravilo o kojem bi se svi učeni kanonisti složili. Papa je monarh, a ne despot koji hirovito tumači zakon:Voris krivo citira Pavla VI. da bi osudio Nadbiskupa Lefebvrea 

Voris zatim krivo citira Pavla VI u jednoj vrlo važnoj stvari. On pokušava citirati Pavla VI. iz pisma koje je poslao Nadbiskupu Lefebvreu 11. listopada 1976., u 16. minuti, govoreći: 

"Vi želite uvjeriti vjernike da je bliži uzrok krize nešto više od krivog tumačenja Koncila i da proizlazi iz same Crkve. Osim toga, ponašate se kao da u tome imate određenu službu. Ali poslanje prosudbe i liječenja zloupotreba je ponajprije naše..." 

(Voris usporava i naglašava riječi "same Crkve" kao da bi svi trebali ostati bez daha). 

Evo točnog citata Pavla VI: 


Poprilična razlika! 

Kako je Michael Davies komentirao: 

Papa Pavao je bio u pravu kada je izjavio da nadbiskup Lefebvre tvrdi da je Koncil uzrok krize, ali papa je osporavao sve dostupne dokaze tvrdeći da se ni Koncil ni službene reforme ne može zapravo okriviti za pogrešne, sablažnjive, i zaista svetogrdne prakse koje postoje. Mora se jasno shvatiti da dajući takvu izjavu papa izražava svoje mišljenje o sljedećem pitanju: Jesu li službene reforme pomogle ili nisu u stvaranju atmosfere u kojoj su zloupotrebe izazvane? Papa Pavao kaže: "Ne", msgr. Lefebvre kaže: "Da". U toj raspravi mi moramo temeljiti svoju odluku na dostupnim dokazima, a ne na položaju uključenih strana... Papa Pavao je bio posve u pravu kada je izjavio da Papa i Biskupi imaju poslanje prosuđivati i liječiti zloupotrebe - ali imati poslanje nije isto njezinom vjernom izvršavanju. 

Voris ponovno citira Pavla VI. (ovaj puta točno): 

I tako Vi, tužeći se na "razaranje" u Crkvi, tvrdite da čak niste zahvaćeni papinskim odredbama, kao ni suspenzijom a divinis. 

Davies odgovara: Još jedno manipuliranje nadbiskupovim umom: “Izopćenja” iz 1988. 

Zatim Voris prelazi na biskupska posvećenja iz 1988. s istim pogrešnim pristupom. Prvo Voris miješa princip epikije, ili pravednosti, s jasnim kanonskim pravom o stanju nužde koje kao primarno FSSPX koristi u svoju obranu. Tako da se Bratstvo ne treba pozivati na načelo epikije zbog ređenja 1988., iako se epikija može primjeniti na Nadbiskupov slučaj. Kada bi to bilo nemoguće, zakon bi služio protiv svrhe svog postojanja, a to je upravo ona situacija iz koje epikija proizlazi. 

Što se tiče kanonskog prava, Voris samo jednom, oko 24. minute, čak upućuje na određeni kanon koji pobija njegovu poziciju da je Nadbiskup Lefebvre bio izopćen: 

FSSPX tvrdi da su Lefebvreova ređenja bila dozvoljena i da on nije bio izopćen na temelju kanonskog prava jer je Lefebvre duboko u sebi zaista vjerovao da je ono što čini nužno. 

Koji je Vorisov odgovor na taj argument? Nema ga. Ni riječi. On to jednostavno izjavljuje i ide dalje. Možda se pokušavao izrugivati ideji ili je htio učiniti da to zvuči smiješno. Na nesreću za Vorisa, taj pojam je direktno upisan u kanon koji tvrdi da čak i da NIJE bilo stanje nužde u 1988. i ako je Nadbiskup Lefebvre (pazite, ne Ivan Pavao II.) vjerovao da djeluje iz stanja nužde, da se onda izopćenje automatsko ne može primijeniti. Davies odlično to objašnjava, lišavajući Vorisovu poziciju ikakve preostale vjerodostojnosti:Voris počinje pričati gluposti, kaže da se Nadbiskup Lefebvre postavio kao konkurent papi 

Tada Voris daje jednu nevjerojatnu i smiješnu tvrdnju. Morao sam ponovno odvrtiti film da bih bio siguran da je to stvarno rekao. Voris zaista izjavljuje: 

Tako što je postavio biskupe ne samo bez, već protiv apostolskog ovlaštenja, on (nadb. L.) si je prisvojio papinsko pravo, bez obzira na to što on rekao. Uzimajući tu ovlast, preko svojih djela, Lefebvre se činjenično postavio kao konkurent papi, bez obzira nijekao on to riječima ili ne. 

To je vrlo duhovito jer si Voris prisvaja papinsko pravo svaki puta kada izjavljuje da je FSSPX u raskolu ili da su njihova vjenčanja ili ispovjedi nevaljane. Jer jedino papa ima ovlast utvrditi te stvari, a papa to nije učinio. Tako se Voris postavlja za konkurenta papi prema svojoj vlastitoj logici. 

Voris ovdje raspravlja o tome je li ređenje biskupa bez papinskog mandata u sebi i samo po sebi, intrinzično raskolnički čin. Taj argument je očito pogrešan kao što je to već puno puta dokazano. 


Voris ne poznaje crkveno pravo, kaže da mrtvi ostaju izopćeni i poslije smrti 

Voris onda izjavljuje, kao činjenicu, da je izopćenje Nadbiskupa Lefebvrea ostalo i da nikad nije ukinuto. Kasnije kaže: "izopćenje Marcela Lefebvrea je važeće još i danas." To je očito laž. Kao prvo, izopćenja su za žive, ne mrtve. Tako da je bilo kakvo navodno izopćenje prestalo kod nadbiskupove smrti. Kako Katolička enciklopedija kaže: 


Drugo, primijetite da onaj koji je izopćen za vrijeme svog života još uvijek može primiti odrješenje nakon smrti. Sada razmislite o sljedećem što je rekao Brian McCall na Angelus Press Konferenciji 2010. dokazujući, suprotno Vorisovoj presudi, da je navodno Nadbiskupovo izopćenje ukinuo 2009. nitko drugi nego Papa Benedikt XVI: Voris si prisvaja papinski autoritet; izjavljuje da su ženidbe i ispovjedi FSSPX-a nevaljane 

Kako raspoloženje u njegovom videu postaje sve napetije i naslućujuće, Voris tada izvlači stari argument za zastrašivanje: "ženidbe i ispovjedi FSSPX-a su nevaljane". Možemo si čak zamisliti kako se svjetla gase dok Voris drži bateriju s usmjerenim svjetlom prema licu dok dubokim dijaboličnim glasom govori sljedeće riječi: 

To što FSSPX-u nedostaje kanonski status sa sobom donosi neke zastrašujuće učinke...FSSPX nema vlast upravljanja koju daje papa. To znači da svećenici FSSPX-a ne mogu davati odrješenje u ispovjedi. FSSPX također ne može valjano vršiti sakrament ženidbe. Ljudi koji su vjenčani kod FSSPX-a, jednom riječju nisu vjenčani. FSSPX nudi sakramente pod lažnim izgovorima; odvratno, odvratno zlodjelo. Ako ste vjenčani kod FSSPX-a, vi zapravo niste vjenčani. 

(Iščekujemo zastrašujući vrisak koji probija uši) 

Naravno, Voris apsolutno i pozitivno nema nikakav autoritet davati takve konačne izjave za Crkvu i može pokazati točno nijednu službenu javnu izjava iz Rima koje govore da je to tako. To znači da su, ako je Voris u pravu, svi Pape II. Vatikanskog od Pavla VI. bili posve nijemi o milijunima nevaljanih ispovjedi i raširenom tradicionalnom priležništvu već skoro više od 40 godina! Zato, uzimajući tu poziciju Voris osuđuje svakog papu i sve pape od II. Vatikanskog za vrlo teške grijehe propusta i potpune i krajnje nebrige za duša. Koja ironija da Voris implicira takav užas i zlo u odnosu na posljednjih pet papa dok ih odbija kritizirati. Mislim da se nijedan autor u The Remnant ili Catholic Family News nije nikad optužio zadnjih pet Vrhovnih Svećenika za takve odvratne grijehe kakve Voris implicira u svom filmu. 

Srećom za nas, Voris je potpuno u krivu. Možete pročitati sljedeće članke da vidite zašto: 

Voris bjesni oko FSSPX-ovih poništenja, a ostaje gluh što Franjo uvodi "katolički razvod"

Oko tridesete minute dolazimo do najironičnijeg djela cijelog filma:

Ako ste dobiti presudu o poništenju (ženidbe) koji je izdao FSSPX, potražite pod hitno svećenika ili crkvenog pravnika...! FSSPX-ove prijevare stavljaju duše u opasnost.

Da, Voris osjeća potrebu upozoriti duše o šteti nanesenoj braku koju čine tradicionalni svećenici koristeći stroge tradicionalne kriterije za poništenje da bi ustanovili je li brak sklopljen, a istovremeno je znakovito nijem kad sam naš Papa razara brak i pretvara poništenja u "katolički razvod". Čak su i kardinali u Crkvi vrlo uzrujani oko tog strašnog Franjinog poteza, ali Michael Voris o tome ni da bi zucnuo. Nije li sv. Thomas More jednom rekao da je šutnja pristanak?

U svakom slučaju, ako nekoga zanima kako Bratstvo pristupa poništenjima može to pogledati na ovoj poveznici:Voris omalovažava stanje nužde dok ga dokazuje svaki dan

Potom dolazimo do najlicemjernijeg djela filma. Voris osuđuje što FSSPX koristi stanje nužde kao subjektivno i svojevoljno neuvažavanje crkvenih zakona. U međuvremenu, sam Voris ih zanemaruje u pitanju tko ima autoritet definitivno utvrditi postoji li raskol ili definitivno izjaviti kao činjenicu jesu li određeni sakramenti valjani. Voris nema takav autoritet no opet si ga stalno i javno prisvaja.

Kao što smo prije pokazali, može se dokazati da ozbiljna kriza i stanje nužde zaista postoji u Crkvi i situacija je sada čak puno gora nego kada je Nadbiskup bio živ. Kao dokaz, upućujem na samu CMTV stranicu. Tamo možete vidjeti video za videom i članak za člankom koji dokumentiraju, dio po dio, stanje nužde u Crkvi. Kao zaključak, ponovno citiram Michaela Vorisa da bi dokazao svoju tvrdnju: 

Postoji stvarna kriza u Crkvi. Kriza koja ju protresa do njezine srži. Svećenici disidenti i ravnodušni biskupi dopuštaju da se bez kontrole šire nekatolička uvjerenja među laicima. Prosječni katolik je u neznanju ili ne može manje mariti za svoje spasenje.

Voris se zatim pita kako ćemo znati kada će to stanje nužde završiti? Pretpostavljam da će stanje nužde završiti onda kada CMTV odluči da su gotovi s lovljenjem i prokazivanjem svih laži i obmana u Crkvi. Zapravo, čim CMTV prekine sa svojim radom i počne sebe smatrati nepotrebnim, ja ću ponovno razmisliti o raspravi postoji li stanje nužde u Crkvi.


Bratstvo je pokrenulo doktrinarne pregovore, ne papa

Voris se zatim nevjerojatno ponaša, kao da je to bila originalna ideja Pape Benedikta 2009. da se započnu doktrinarni pregovori s FSSPX-om. Nastupa kao da je Papa Benedikt odjednom i nekim čudom otkrio da su razlike između FSSPX-a i Rima po svojoj naravi doktrinalne. To možda više od ičega drugoga u filmu dokazuje da Michael Voris nema pojma o povijesti FSSPX-a i Rima i da nije sposoban poučavati druge o toj stvari. U stvarnosti, razlike između Rima i Econea su uvijek bile doktrinarne i izravno povezane s novim naucima II. vatikanskog sabora. Misli li Voris ozbiljno da su FSSPX i Rim bili odvojeni zadnjih 40 godina samo zbog Latinske Mise? Je li on živio negdje pod kamenom u Vortexu?

Kao što to svaki pismen čovjek s imalo razumskih sposobnosti može lako otkriti, Nadbiskup Lefebvre je sam, nakon što su propali pregovori 1988., inzistirao da pregovori u budućnosti budu na doktrinalnoj razini. U intervjuu za časopis Fideliter 1988., Nadbiskup Lefebvre je izjavio sljedeće:

Taj stav baš ne čini FSSPX "krivovjernicima", kao što Voris tvrdi, i potpuno je u skladu s tim da Bratstvo vjeruje u ono u što je Crkva uvijek vjerovala. Jer upravo zbog toga što Bratstvo vjeruje kako su katolici uvijek vjerovali, postoje doktrinalne razlike s "Koncilskim Rimom", kako se sami opisuju: Rimom Asiza, vjerske slobode, ekumenizma, kolegijalnosti, uz dodatak Novus Ordo Mise. Novus Ordo Misa koja kako sam Voris kaže, "gotovo potpuno umanjuje cijelo katoličko bogoštovlje u korist pristupa koji je prijateljski prema protestantima."

Nadalje, vrhovni poglavar Bernard Fellay sam je odredio tri preduvjeta za pomirenje koje je sam papa Benedikt slijedio. Biskup Fellay je tražio davanje slobode Latinskoj Misi za sve svećenike, ukidanje izopćenja i zatim doktrinarne pregovore prije nego se može postići bilo kakav sporazum. Ponavljam, to nije ništa novo. Voris je čitao pismo pape Benedikta iz 2009. u činjeničnom i povijesnom zrakopraznom prostoru i onda je koristio svoje vlastite protu-FSSPX predrasude da bi konstruirao značenje koje nikad nije postojalo. Zaista se ponaša apsurdno kao da je papa Benedikt nekako shvatio 2009. da je FSSPX u krivovjerju pa je zahtijevao doktrinarne pregovore kao da ih stavlja pred inkviziciju. Takvo očigledno pogrešno tumačenje pisma pape Benedikta iz 2009. kao jedini temelj za svoj slučaj protiv Bratstva me podsjeća na Vorisove vlastite riječi koje je koristio u napadu na njih: "lažne optužbe", "odvratno, odvratno zlodjelo", "prijevara...vodi duše u opasnost" i na "bolne učinke"


Voris drži predavanje FSSPX-u o nepreciznom izražavanju dok sam stalno zloupotrebljava riječ "raskol"

Zatim, Voris izgovara jednu nevjerojatnu podvalu. On kaže:

FSSPX niječe nepogrešivost Crkve. FSSPX stalno izjavljuje da je Novus Ordo Misal u sebi otrovan za vjeru, ne samo zloupotrebe koje se događaju u toliko puno župa. Mi ne govorimo o njima, već o samom Misalu, o Misi. Oni idu tako daleko da govore da sudjelovanje na njoj može biti grijeh i to zabranjuju onima koji idu u njihove kapelice. 

Voris tada apsurdno izjavljuje da zato što Bratstvo opisuje novu Misu kao "Novu Misu" i staru Misu kao "Staru Misu" da su u krivovjerju! Tako je, ljudi – ja sam ne bih bio u stanju to ni izmisliti. Voris podučava sve nas tako što nas informira o tome da postoji samo JEDNA Misa! Voris je ovdje ili neiskren, ili inače ima manje znanja o katoličanstvu nego što bih ja rekao. Očito. Tradicionalisti govore o različitim liturgijskim obredima i ne osporavaju činjenicu da je svaka Misa reprezentacija jedne kalvarijske žrtve.

On priznaje da to može biti slučaj, ali čak i da je to tako, "njihov jezik je dvosmislen, neprecizan i odražava slabu sakramentalnu teologiju". Nešto poput Vorisa koji se slobodno razbacuje riječju "raskol" kada govori o Bratstvu, ne razjašnjavajući govori li o nepostojećem formalnom raskolu ili nepostojećem "materijalnom raskolu". Bez obzira, svaki tradicionalist zna točno na što se odnosi kad netko kaže "nova Misa" i "stara Misa" i teško će se zbuniti. No, Voris im drži predavanje kao da imaju toliko teološkog znanja koliko ima njihov prosječni CMTV pretplatnik.

Potom Voris upućuje da FSSPX nema karizmu nezabludivosti, kao da je FSSPX ikada tvrdio da ima, i kao da je koji pokoncilski papa ikad došao blizu tome da koristi svoju. 


Neokatolici još ne shvaćaju Quo Primum

Voris sada reciklira iste stare zamarajuće neokatoličke argumente u vezi Quo Primum kao da ih se sam dosjetio. On kaže da je citiranje Quo Primum kao argument protiv Novus Ordo "vrhunac licemjerja". Citira Pavla VI. koji u svom pismu upućuje da FSSPX čak ne koristi Misal Pija V. Voris tada recitira već davno opovrgnuti argument da se Misal Pija V. "mijenjao" puno puta do pontifikata Ivana XXIII, uključujući i tada. Time Voris implicira da je novi obred Mise koji je stvorila komisije iz ničega jednako nebitna "promjena" poput dodavanja novih predslovlja za nedavno kanonizirane svece, itd. Autor Remnanta Peter Crenshaw odgovara na to pitanje apologetu Tim Staplesu, iz Catholic Answers, koji je koristio isti argument:

Odgovor na to je vrlo jednostavan. Treba samo pogledati revizije koje su poduzeli pape nakon Pija V. do II. Vatikanskog sabora u Misi i Časoslovu. Iz Staplesovog argumenta, očekivali bi da svaka od tih promjena bude prilično velika, oduzimajući velike dijelove molitava na jednom mjestu, mijenjajući ih na drugom, pružajući opcije, itd. poput Novus Ordo. U stvarnosti, ništa slično se ne može pronaći. Umjesto toga, mogu se naći neznatne zdravorazumske modifikacije u kalendaru omogućavajući dodatak novih blagdana za nedavno kanonizirane svece i slične manje administrativne promjene. Dokaz da Papa Pio V. nije nikad namjeravao da njegova Bula smiješno zabrani takve očite logične promjene je taj da je on sam dodao blagdan BDM od Krunice u misal nakon bitke kod Lepanta 1571. A što je s promjenama koje je uveo sv. Pio X.? On je samo preuredio kalendar. Pio XI.? Dodao je predslovlje za blagdan Krista Kralja. Pio XII.? On je preradio rubrike i obrede Velikog tjedna. Ivan XXIII.? Dodao je ime sv. Josipa u Kanon. Što sve te promjene imaju zajedničko? Nijedna nije na ikoji način bitno promijenila Misu rimskog obreda Pija V. 

Michael Davies također iscrpno odgovara na tu tvrdnju Pavla VI.: 

....Rimska Misa se razvijala postepenim i prirodnim procesom preko 1000 godina kada ju je napokon kodificirao sv. Pio V. Ja sam prikazao njezinu detaljnu povijest u knjižici Tridentska Misa. Zasigurno Sveti Otac, ili tko god da je napisao to pismo za njega, ne može očekivati da katolik s osnovnim znanjem crkvene povijesti može uzeti zaozbiljno usporedbu između razvoja tradicionalne Mise i umjetne tvorevine nove Mise (nešto što Koncil nije odredio) u razdoblju od nekoliko godina i uz suradnju s hereticima. Stavljajući na stranu činjenicu da je Nova Misa stvorena na takav način da može biti slavljena tako da jedva da sadrži ikakav spomen o žrtvenoj naravi Mise, na takav način da je potpuno prihvatljiva nekim protestantima. Nova Misa je također dokazala da je pastoralna i estetska katastrofa. Nijedan laik nije bio kvalificiraniji komentirati liturgiju od Deitricha von Hildebranda. On je napisao:


Zatim Voris izjavljuje sljedeće:

Je li FSSPX-ovo tumačenje dokumenta (Quo Primum) ispravno? Odgovor je: apsolutno nije. U njemu su postavljene iznimke za liturgije starije od 200 godina. Osim toga, mnogi katolici pripadaju nekom od dvadeset i dva različita obreda Katoličke Crkve, od kojih svaki ima svoju vlastitu liturgiju, baš kao rimski, odnosno latinski obred. Da bi nešto bilo dogmatsko mora obvezivati sve katolike, na svim mjestima, i u svim vremenima, univerzalno. Nikad se nije radilo o tome da je cijela Crkva bili dužna služiti se Misalom Pija V. Quo Primum nije dogmatski...

Je li Voris ikada pročitao Quo Primum? U njemu se kaže:


To meni zvuči prilično univerzalno. Usto, većina teologa vjeruje da budući da latinski obred obuhvaća tako veliku većinu Crkve da se za bilo koji zakon koji pripada latinskom obredu može reći da je univerzalni zakon. Da, Quo Primum je učinio iznimke za druge obrede koje koriste pojedine crkve, i garantirao im je "dopuštenje" da koriste priznate obrede stare preko 200 godina, ali te iznimke samo dokazuju univerzalnu primjenjivost pravila u ovom slučaju. Nasuprot tome, kada je Pavao VI. promulgirao svoj Novus Ordo Missae, on je želio stvoriti jedino "novi obred" za latinski obred, za koji je on samo osobno želio da ga se isključivo koristi. 


Trident štiti "primljene i odobrene obrede"

Voris: „To nas ostavlja s Novus Ordo kao odobrenom liturgijom Crkve što je loša vijest za FSSPX. Na 22. zasjedanju Tridentskog sabora, sedmi kanon izjavljuje sljedeće:

Tko kaže da su obredi, odjeća i vanjski znakovi kojima se Katolička crkva služi kod slavljenja mise, više poticaji za bezbožnost nego li čini pobožnosti, neka bude kažnjen anatemom.

Kao prvo, na slovljenje točno kojih obreda Mise se ovaj kanon odnosi? Primijetit ćete da Voris kaže da je Novus Ordo "odobren" obred Crkve a ne "primljen i odobren". Postoji razlog za to, Voris namjerno ne spominje kanon 13 sa 7. zasjedanja u Tridentu koji kaže sljedeće:


Primjetite: "primljeni i odobreni". Primljeni znači naslijeđeni iz davne prošlosti; obredi koji su se organski razvijali kroz stoljeća od najstarijeg obreda Posljednje večere, odnosno jedina vrsta obreda koji su bili u Crkvi prije 1969. Na te "primljene i odobrene" obrede se pozivao Trident. Ironično, Tridentski sabor je apsolutno zabranjivao, pod kaznom izopćenja, da bilo koji svećenik (uključujući Papu - provjerite originalni latinski izraz) promijeni te primljene i odobrene obrede u "druge nove obrede". 

Tako da ako je Pavao VI. stvorio "novi obred" Mise, koji nije nikad bio primljen od Crkve (a postoji mnogo dokaza da je upravo to učinio), onda ta nova tvorevina ne bi bila pod zaštitom riječi Tridentskog sabora s obzirom na "poticaje za bezbožnost".


Novus Ordo Mise zaštićene nepogrešivošću su rijetke kao jednorog s tri glave

No, pretpostavimo da je Voris u pravu i da moramo primijeniti tridentski 7. kanon na Novus Ordo. U tom slučaju to bi se moglo primijeniti samo na latinsko tipsko izdanje misala koje je objavio Pavao VI. i na ono što taj Misal obvezuje svećenike u služenju obreda. To ne bi pokrivalo prijevode i naknadne opcionalne prakse koje su jedino dopuštene kao iznimke (i koje su u mnogim slučajevima započele kao zloupotrebe).

Kao što Michael Davies objašnjava:A u drugom članku on kaže:Stoga ako nađete u blizini Novus Ordo Misu služenu na latinskom, gdje je svećenik okrenut prema istoku, bez izvanrednih djelitelja, bez pričesti na ruku, bez oltara poput stola, bez ministrantica, čestitam! Možete biti sigurni da je vaša Misa slobodna od "poticaja za bezbožnost". A Voris se još pita zašto FSSPX govori vjernicima da se klone Novus Ordo Misa!


Voris sam sebe anatemizira kršeći Trident

Uz to, ako želimo Vorisa uzeti za ozbiljno u njegovom tumačenju Tridentskog sabora, onda bi ironično on sam sebe anatemizirao svojim vlastitim argumentom time što je o "samom Novus Ordo Misalu" rekao sljedeće, odvojeno i neovisno od bilo kakvih "zloupotreba":

".... Oni (vjernici) se žale papi, žalba je odbačena, i u međuvremenu je stvorena nova Misa koja gotovo potpuno umanjuje cijelo katoličko bogoštovlje u korist pristupa koji je prijateljski prema protestantima....""Mi ne govorimo o valjanosti. Mi pričamo o tome je li to autentično katoličko bogoslužje? Iskazuju li tako katolici štovanje Bogu? Je li to prekid s prošlošću koji je tako nasilan da zapravo ne možemo reći da je to katoličko bogoslužje kako ga mi shvaćamo? Je li teologija u pozadini Mise tako izmanipulirana, izokrenuta i izobličena da katolici koji idu na ovu Misu propuštaju teološki značaj u usporedbi s tradicionalnom latinskom Misom, Tridentskom Misom." "Želim reći, možete primiti valjano sakramenat i u tom postupku izložiti svoju vjeru opasnosti...Mi pričamo o tome, je li to autentično katoličko bogoštovlje? Je li ono što se događa iza kulisa potencijalna šteta za vašu vjeru? To je pitanje! To je ono što se pita Dietrich Von Hildebrand. To je ono što se pita Alice Von Hildebrand. To je ono što se pita p. Stravinkskas. To je ono što se svi ti ljudi koji su napisali sve te knjige pitaju! Je li to opasnost? Što se događa? Čovječe! Ovo zvuči kao da Voris kaže da je "sam Misal" pun poticaja za bezbožnost. Tko bi rekao?

4 komentara:

 1. Što se tiče lažnih i nevaljanih "izopćenja", u članku se pogrešno tumači Benediktova izjava. U njoj piše:
  "izjavljujem da od današnjeg datuma uredba koji je izdana u to vrijeme više nema pravni učinak".

  Kao što se jasno vidi gore, izjava kaže da je uredba prije imala učinak, ali da od datuma kad je izdana ta nova izjava originalna uredba više ne vrijedi. To bi značilo da su izopćenja bila valjana od 1988. do 2009., što naravno nije istina jer nisu nikad bila valjana.

  Onaj tko je sam izopćen ne može drugoga izopćiti, kao što znamo iz papinske izjave u Nestorijevo vrijeme. Koji bi to bio vrhunac apsurda da Ivan Pavao II., koji uništava Crkvu i promovira herezu, može izopćiti mons. Lefebvrea, koji nastoji spriječiti to uništavanje i koji se bori protiv tih hereza? Božja Crkva tako ne funkcionira.

  U vezi sljedećeg citiranog kanona Tridentskog koncila:
  "Tko kaže da su obredi, odjeća i vanjski znakovi kojima se Katolička crkva služi kod slavljenja mise, više poticaji za bezbožnost nego li čini pobožnosti, neka bude kažnjen anatemom."

  Ovaj kanon, kao i svaki doktrinarni kanon, vrijedi i danas i uvijek, jer je nepogrješiva izjava Crkve. On naučava da Katolička Crkva nije sposobna dati obred koji je štetan. Ista nauka Crkve se može naći i u dokumentu pape Pija VI. kojim se osuđuje Sinoda u Pistoji, kao i na drugim mjestima. To znači da koncilijarni novi obred ne može dolaziti od Crkve, da to nije obred Katoličke Crkve.
  Što se tiče izjave Michaela Daviesa prema kojoj bi samo novi obred na latinskom dolazio od Crkve, ali ne njegovi prijevodi, jasno je da to ne može biti točno jer npr. Ottavianijeva intervencija je analizirala novi obred na latinskom, bez naknadnih zloupotreba, i ustvrdila da nije u skladu s katoličkom teologijom te nabrojila ono što je u samom tekstu obreda štetno. Usto, kad bi ono što je Davies mislio bilo točno, to bi značilo da je sve te prijevode istog novog obreda odobrila i propisala Katolička Crkva, što bi opet bilo suprotno nepogrješivoj nauci - da Katolička Crkva, Prečista Kristova Zaručnica, ne može propisati štetno bogoslužje.

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. ,,Što se tiče lažnih i nevaljanih "izopćenja", u članku se pogrešno tumači Benediktova izjava. U njoj piše:
   "izjavljujem da od današnjeg datuma uredba koji je izdana u to vrijeme više nema pravni učinak".
   Kao što se jasno vidi gore, izjava kaže da je uredba prije imala učinak, ali da od datuma kad je izdana ta nova izjava originalna uredba više ne vrijedi. To bi značilo da su izopćenja bila valjana od 1988. do 2009., što naravno nije istina jer nisu nikad bila valjana."

   Gdje u članku autor zastupa da su izopćenja prije povlačenja uredbe imala učinak, odnosno da su bila valjana? Koliko ja vidim, on tvrdi da se isti učinci odnose na dvojicu posvetitelja kao i ređenike s obzirom na Vorisove napade. Nemojmo u rigorističkoj maniri napuhivati stvari.

   ,,Što se tiče izjave Michaela Daviesa prema kojoj bi samo novi obred na latinskom dolazio od Crkve, ali ne njegovi prijevodi, jasno je da to ne može biti točno"

   Gdje se ta izjava nalazi? Davies govori samo o izdanjima na latinskom općenito – odnosi li se to na NO ili ne, sasvim je drugo pitanje koje se ovdje ne dotiče. Pitanje je - barem u ovom članku, postavljeno hipotetski (neovisno o tome što je stvarno Davies mislio).

   Izbriši
  2. "Gdje u članku autor zastupa da su izopćenja prije povlačenja uredbe imala učinak, odnosno da su bila valjana?"

   Nigdje. To nisam ni tvrdio. Rekao sam da se u članku pogrešno tumači Benediktova izjava i to je točno. Zatim sam pokazao što Benediktova izjava govori. Ono što sam trebao dodati poradi jasnoće jest koje je to krivo tumačenje - autor kaže da je Benedikt ukinuo "izopćenja" i mons. Lefebvreu. To nije točno, jer se iz Benediktove izjave jasno vidi da on želi ukinuti izopćenja od tog trenutka nadalje, a ne poništiti originalni dokument iz 1988. Mons. Lefebvre se ne spominje jer se njegovo fiktivno "izopćenje" više ne može ukinuti na taj način, budući da je pokojni. Može se samo poništiti originalni dekret, tj. izjaviti da nije nikad vrijedio, što Benedikt nije učinio. On je u svojoj izjavi jasno naznačio da smatra da su izopćenja bila valjana do njegovog dekreta 2009., tj. prema tome, da je mons. Lefebvre umro izopćen (što je naravno laž).

   "Gdje se ta izjava nalazi [prema kojoj bi samo novi obred na latinskom dolazio od Crkve, ali ne njegovi prijevodi]? Davies govori samo o izdanjima na latinskom općenito – odnosi li se to na NO ili ne, sasvim je drugo pitanje koje se ovdje ne dotiče."

   Ne, članak je vrlo jasan u tom da se odnosi na izdanje NO na latinskom. Ta izjava se nalazi u ovim rečenicama iz članka:

   "No, pretpostavimo da je Voris u pravu i da moramo primijeniti tridentski 7. kanon na Novus Ordo. U tom slučaju to bi se moglo primijeniti samo na latinsko tipsko izdanje misala koje je objavio Pavao VI. i na ono što taj Misal obvezuje svećenike u služenju obreda. To ne bi pokrivalo prijevode i naknadne opcionalne prakse koje su jedino dopuštene kao iznimke (i koje su u mnogim slučajevima započele kao zloupotrebe).

   Kao što Michael Davies objašnjava:

   ....samo latinska tipska izdanja sakramentalnih obreda obuhvaćeni su crkvenom nepogrešivošću. Prijevodi u narodnom jeziku, po samoj svojoj naravi, nisu propisani niti odobreni za opću Crkvu i mogućnost da mogu sadržavati pogrešne ili štetne elemente nije isključena..."

   Izbriši
 2. Michael Voris je indigo Drugog vatikanskog sabora!

  On tumači Tradiciju (i tradiciju) kroz prizmu pastoralne buntovničke revolucije 1960.-ih. Konfuzan, izgubljen u prijevodu, proturječan, trosmislen, bizaran, tragikomičan, udvornički, plitak, protukatolički...

  Po njemu Tradicija (pravovjerje) je staretinarnica koju bi povremeno trebalo izložiti očima turista. Shvaća ju kao prevaziđeni svijet i otisak minuloga vremena iz kojega tu i tamo treba izvući neki artefakt i antikvitet te ga pokazati turistima i povjesničarima umjetnosti. Za njega je Tradicija samo mrtvo slovo na staroj pergameni. Voris razmišlja drugovatikanski, dakle neoprotestantski.

  Vorisovo lice je nekim čudom izostavljeno u sablažnjivom svjetlosnom show spektaklu na pročelju Bazilike svetog Petra. Sasvim je sigurno kako bi u spomenutoj slikovitoj promociji promašene enciklike Laudato Si, njegovo lice bitno upotpunilo cjelinu koja je nedostajala u putujućem pokoncilskom cirkusu plitkoumnih duhovnih deformiteta.

  Michael Voris je tampon bizarnosti i hotimični naivni predumišljaj koji se uhljebio na pravo mjesto kako bi odvraćao katolike od Tradicije, upravo kao i Drugi vatikanski sabor!

  OdgovoriIzbriši

Napomena pri komentiranju:
Objavljujem korisne, pristojne i potpisane komentare.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...