subota, 31. siječnja 2015.

AC Blaženi Ivan Merz o ženidbi


"Čuvaj se, da se ne zagledaš u djevojku druge vjere. Crkva to neće.
Uvjeren si, da je jedina Katolička Crkva prava Crkva i da jedino potpuni sklad u duševnim naziranjima može usrećiti obitelj. Ako se pak vi ne slažete u najvažnijim pitanjima života, a to su pitanja vjerska, kako će vaš brak biti sretan?

U savjesti teško griješi, tko smjesta ne prekine ljubav s djevojkom druge vjere, ako vidi da bi kod ženidbe bila ugrožena mogućnost, da djeca budu katolička. Sam Božji zakon zabranjuje brak u kojemu se djeca ne bi uzgajala u pravoj vjeri.
Katolik koji bi se vjenčao pred nekatoličkim dušobrižnikom, bio bi izopćen iz Crkve."

Bl. Ivan Merz
("Ti i Ona", Novi život, Zagreb, 1926.)

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena pri komentiranju:
Objavljujem korisne, pristojne i potpisane komentare.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...