petak, 28. ožujka 2014.

Križni put (molitvenik 1921.)

KRUH NEBESKI
CRKVENI MOLITVENIK

SLOŽILI
DR. IVAN ŠARIĆ
BISKUP
i
JOSIP CELINŠĆAK,
SVEĆENIK DRUŽBE ISUSOVE.

Imprimatur.
U Zagrebu 10. svibnja 1921.

Dr. Dominik Premuš,
posveć. biskup gener. vikar.


Križni put

Uz ovu pobožnost spojeni su mnogi potpuni i nepotpuni oprosti. Da ih dobiješ, pazi na ovo:
1. Ne smiješ imati na duši nijednoga smrtnoga grijeha.
2. Ovu pobožnost obavi skrušenim srcem!
3. Odmah spočetka odredi jedan potpuni oprost za sebe, a sve druge oproste namijeni dušama u čistilištu!
4. Treba da moliš Put Križa u crkvi, gdje je zakonito podignuto 14 stajališta.
5. Klekni ili stani pred svako stajalište, te razmišljaj dotično otajstvo muke Isusove! Ako moliš Put Križa zajedno sa drugima i sa svećenikom u crkvi, onda je dosta, da se na svome mjestu okreneš licem prema dotičnomu stajalištu, te sa svećenikom i ti poklekneš ili se barem nakloniš prema stajalištu.


MOLITVA PRISTUPNA
(Klečeći pred velikim oltarom.)

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
Amen.


Premilostivi Bože Isuse Kriste! Evo duša moja s rastuženom Majkom Tvojom Marijom ide za Tobom i prati Te na teškom putu Tvoje pregorke muke. Okrijepi me svojom milošću da mognem strpljivo nositi svoj križ, što sam ga grijesima svojim zaslužio. Daj mi jakost da ne klonem i ne iznemognem na tom putu. Daj da mi svako stajalište bude korak u nebo. Amen.

(Idući k prvomu stajalištu, pjeva se ili se govori:)

Stala Mati bola sveta
Pokraj Sina razapeta,
Mutile joj suze vid.
I. stajalište
Isus odsuđen na smrt.

R. Klanjamo Ti se, Kriste, i blagosivamo Te.
O. Jer si svojim svetim križem svijet otkupio.

Gledaj nedužnoga Isusa, gdje stoji pred sucem! Slušaj, kako ga krivo potvaraju i tuže, a on ni ne otvara svojih usta! Razdražen narod koji ga je prije nekoliko dana slavio kao kralja, mahnito viče: “Propni ga, propni!” Odsudiše ga; a on prima drage volje odsudu, samo da nas oslobodi od odsude vječnoga prokletstva.

POMOLIMO SE: Gospodine Isuse! Na tu nepravednu odsudu pristao sam i ja po grijehu. Ah, i ja sam Te zlim življenjem svojim odsudio. Oprosti mi! Daj mi milost, da i ja krotko i strpljivo primam krivi sud te da se riješim odsude na vječne muke. Amen.
Oče naš..., Zdravo Marijo..., Slava Ocu...

R. Smiluj nam se, Gospodine!
O. Smiluj nam se!

Dušom njenom rastuženom,
Razboljenom, skamenjenom
Prolazio mača brid.


II. stajalište
Isus prima na se križ

R. Klanjamo Ti se, Kriste, i blagosivamo Te.
O. Jer si svojim svetim križem svijet otkupio.

Gledaj teški križ što ga navališe na Isusa njegovi neprijatelji. Ne nosi ga on za sebe, već za tebe i za čitav svijet. Grijesi tvoji i grijesi sviju ljudi tište sveta ramena njegova, a još ne ćeš da se popraviš! Skini sa sebe što prije teško breme svojih grijeha u skrušenoj valjanoj ispovijedi.

POMOLIMO SE: Preblagi Spasitelju, Isuse Kriste! Ti si dragovoljno primio na sekriž što Ti ga prirediše grijesi moji i grijesi svega svijeta. Daj mi milost; da oćutim teško breme svojih grijeha i da ih skrušeno oplačem. Amen.
Oče naš..., Zdravo Marijo..., Slava Ocu...

R. Smiluj nam se, Gospodine!
O. Smiluj nam se!

O koliko ucviljena
Bješe ona uzvišena
Mati Sina jedinog!

III. stajalište
Isus pada prvi put pod križem

R. Klanjamo Ti se, Kriste, i blagosivamo Te.
O. Jer si svojim svetim križem svijet otkupio.

Kako su teški grijesi naši! Pod njihovim teretom pada onaj, koji sve drži svemožnom riječju svojom; a pada zato, da se mi podignemo iz zloća svojih. Gledaj, kako Isus strpljivo podnosi sve pogrde i nemile udarce! A ti se tužiš na svaku malenkost, i nepromišljeno mrmljaš, ti, koji si i više toga zaslužio!

POMOLIMO SE: Nedužni Isuse Kriste! Pod težinom grijeha mojih padaš Ti, da mene bijednika podigneš. Okrijepi me, dragi Isuse, da nikada više ne padnem u grijeh! Daj mi milost, da me nikakvo zlo ne odijeli od ljubavi Tvoje. Amen.
Oče naš..., Zdravo Marijo..., Slava Ocu...

R. Smiluj nam se, Gospodine!
O. Smiluj nam se!

Bol bolova sve to ljući
Blaga Majka gledajući
Muke slavnog Čeda svog

IV. stajalište
Isus susreta svoju svetu Majku

R. Klanjamo Ti se, Kriste, i blagosivamo Te.
O. Jer si svojim svetim križem svijet otkupio.

Gledaj žalosnu Majku Isusovu, kako rasplakana ide za Sinom svojim! Oh, kolika joj bol obuze srce, kad ga vidje onako nagrđena i izmučena! A tko joj prouzroči toliku bol? Mi i grijesi naši. Hoćemo li i nadalje svojim grijesima zadavati bol svetoj Majci Spasiteljevoj? Ne, nikada više!

POMOLIMO SE: Predragi Isuse! Molim Te za onu tugu, što si je podnio kad si sreo Majku svoju: podijeli mi pravu pobožnost prema svetoj Majci svojoj. A ti, prežalosna Majko, pomozi mi, da se uvijek spominjem muke Sina tvoga, i da po njoj dođem u nebo. Amen.
Oče naš..., Zdravo Marijo..., Slava Ocu...

R. Smiluj nam se, Gospodine!
O. Smiluj nam se!

Koji čovjek ne bi plako
Majku Božju videć tako
U tjeskobi beskrajnoj?

V. stajalište
Simon Cirenac pomaže Isusu nositi križ

R. Klanjamo Ti se, Kriste, i blagosivamo Te.
O. Jer si svojim svetim križem svijet otkupio.

Spasitelj je tako iznemogao da već ne može nositi križa; ali tvrdo srce ljudsko nema smilovanja. Isus je mnogoga bolesnika ozdravio, mnogomu mrtvacu vratio život; sada sam treba pomoći, ali mu nema nikoga u pomoć. Ne preosta, dakle, drugo neprijateljima njegovim, već da prisile Simona, te pomogne Isusu nositi križ. O sretna li Simona! A kako ti nosiš svoj križ?

POMOLIMO SE: Premili moj Isuse! Prosvijetli me milošću svojom, da spoznam od kolike je vrijednosti križ Tvoj; i daj mi milost, da križ, od tebe meni poslan, zagrlim i nosim drage volje, doklegod Ti hoćeš. Amen.
Oče naš..., Zdravo Marijo..., Slava Ocu...

R. Smiluj nam se, Gospodine!
O. Smiluj nam se!

Tko protužit ne će s Čistom,
Kada je vidi takvu s Kristom
Gdje sa smrću bije boj?

VI. stajalište
Veronika pruža Isusu rubac

R. Klanjamo Ti se, Kriste, i blagosivamo Te.
O. Jer si svojim svetim križem svijet otkupio.

Među silnom svjetinom, koja se naslađivala Isusovim mukama, našla se jedna pobožna žena, te požali Isusa. Ona mu pruži rubac da otare svoje krvavo lice. A za nagradu vraća joj Spasitelj sliku presvetog obraza svoga, utisnutu u rubac. Kako je lijepo ogledalo dobila sveta Veronika! Ogledaj se u to ogledalo često!

POMOLIMO SE: Predobri Isuse, koji si smrtnim znojem lica svojega meni spasao život: o daj, povrati duši mojoj ljepotu koju je na krštenju primila! Daj mi onako nježno srce, kakovim Ti je sveta Veronika pružila rubac, pa i meni utisni u srce biljege muke svoje. Amen.
Oče naš..., Zdravo Marijo..., Slava Ocu...

R. Smiluj nam se, Gospodine!
O. Smiluj nam se!

Zarad grijeha svoga puka
Gleda njega usred muka,
Bičevi joj biju sluh.

VII. stajalište
Isus pada drugi put pod križem

R. Klanjamo Ti se, Kriste, i blagosivamo Te.
O. Jer si svojim svetim križem svijet otkupio.

Eto, i opet pada Isus, da iz gliba grijeha podigne tebe i sve ljude. Kako ga moraju boljeti rane na presvetom tijelu! Ali još više negoli rane bole ga tvoji grijesi, u koje jednako padaš. Prigni već jednom oholu glavu svoju, budi od srca ponizan i nauči se Bogu za ljubav i za pokoru svojih grijeha strpljivo podnositi svaki križ!

POMOLIMO SE: Ljubljeni Isuse! Ti opet padaš pod teškim bremenom križa. Molim Te za boli, što si ih oćutio kod ovoga pada, uzdigni me iz grijeha mojih, i ne daj, da se ikada više u njih povratim. Amen.
Oče naš..., Zdravo Marijo..., Slava Ocu...

R. Smiluj nam se, Gospodine!
O. Smiluj nam se!

Gleda svoga milo zlato,
Ni od Oca nè gledato,
Gdje božanski pusti duh.

VIII. stajalište
Isus tješi Jeruzalemske žene

R. Klanjamo Ti se, Kriste, i blagosivamo Te.
O. Jer si svojim svetim križem svijet otkupio.

Bogoljubne žene požališe Isusa kad ga vidješe svega krvava i izranjena; i zato uzeše nad njim plakati. A Isus im reče: “Kćeri jeruzalemske! Ne oplakujte mene, nego oplakujte sebe i djecu svoju!” I tebi Isus veli isto, što je rekao ženama: “Ne oplakuj, sinko, mene, nego oplakuj sebe i grijehe svoje!” A gdje su tvoje suze, da oplačeš svoje grijehe?

POMOLIMO SE: Premili Isuse, koji voliš, da oplakujem grijehe svoje, negoli muke tvoje; daj mi milost, da skrušenim srcem oplačem grijehe i uvrede, što sam ti ih nanio, i da zavrijedim veseliti se s Tobom u kraljevstvu nebeskom. Amen.
Oče naš..., Zdravo Marijo..., Slava Ocu...

R. Smiluj nam se, Gospodine!
O. Smiluj nam se!

Daj, o Majko sve miline,
Osjetit mi brid gorčine,
E da s tobom procvilim.

IX. stajalište
Isus pada treći put pod križem

R. Klanjamo Ti se, Kriste, i blagosivamo Te.
O. Jer si svojim svetim križem svijet otkupio.

Po trećiput pada Isus pod križem, ali ga ne prestaje nositi dok ne dovrši djelo spasenja ljudskoga. Zašto ti ne ćeš da nosiš križ, koji te vodi u nebo? U križu je spasenje, u križu je zaštita i obrana, u križu je život. Zato prigrli križ, da živiš uvijeke.

POMOLIMO SE: Premili Isuse, koji si od silne muke i potrećiput pao pod križem, ali se opet podigao i prigrlio teški križ, da dovršiš za me žrtvu: daj mi jakost i ustrajnost, da sa strahom i trepetom mislim na spasenje duše svoje, i da me breme grijeha ne obori u ponor vječni, otkle nema spasenja. Amen.
Oče naš..., Zdravo Marijo..., Slava Ocu...

R. Smiluj nam se, Gospodine!
O. Smiluj nam se!

Nek mi ljubav srce mori
Nek za Krisa ono gori,
E da njemu omilim.

X. stajalište
Isusa svlače

R. Klanjamo Ti se, Kriste, i blagosivamo Te.
O. Jer si svojim svetim križem svijet otkupio.

Gledaj, kako krvnici Isusovi i odijelo s njega svukoše! Oh, strahote! Gol stoji Bog, koji sve odijeva! Njegovo presveto i prečisto tijelo ruglu se izvrgava. Zbog naše tašte gizde i puste taštine on mora podnositi toliku sramotu; mora biti bez odijela, da nas zaodjene odjećom nedužnosti koje smo izgubili sramotnim mislima, riječima i djelima.

POMOLIMO SE: Nedužni Isuse, koji si na Kalvariji bio sramotno svučen: daj mi milost da i ja svučem sa sebe staru zlu ćud i zle požude. Daj, da sve što je taštim ljudima slatko, meni bude gorko, a ti jedini da mi budeš prava slast i utjeha. Amen.
Oče naš..., Zdravo Marijo..., Slava Ocu...

R. Smiluj nam se, Gospodine!
O. Smiluj nam se!

Rane drage, Majko sveta,
Spasa za me razapeta
Tisni dosred srca mog.

XI. stajalište
Isusa pribijaju na križ

R. Klanjamo Ti se, Kriste, i blagosivamo Te.
O. Jer si svojim svetim križem svijet otkupio.

Promisli, kako oštrim čavlima pribijaju na križ svete ruke Isusove, koje su toliko dobra učinile ljudima! Promisli, kako mu probijaju noge koje su koracale jedino za spasenje ljudsko! Što si ti zaslužio, koji si rukama svojim tolike nepravde počinio; koji si često stupao po zabranjenom i krivom putu! Pravdi se Božjoj mora svakako potpuno udovoljiti: bolje na ovom svijetu, negoli na drugom.

POMOLIMO SE: Klanjam Ti se, Isuse moj, i molim Te za svetu muku tvoju: daj, da mi protrnu sva uda od svetoga straha; daj da razapnem grješne požude tijela svoga i da vazda budem tvoj. Amen.
Oče naš..., Zdravo Marijo..., Slava Ocu...

R. Smiluj nam se, Gospodine!
O. Smiluj nam se!

Neka dođu i na mène
Patnje za me podnesène
Sinka tvoga ranjenog.

XII. stajalište
Isus umire na križu

R. Klanjamo Ti se, Kriste, i blagosivamo Te.
O. Jer si svojim svetim križem svijet otkupio.

U groznim mukama visi Spasitelj na križu, a neprijatelji ga njegovi još ruže i grde. Ali on ih ne proklinje, već za njih moli: “Oče, oprosti im, jer ne znaju, što čine!” Opraštaš li i ti neprijateljima svojim? Moliš li za one, koji te mrze i progone? Isus je umro, da mi živimo. Smrću svojom Isus je pobijedio smrt.

POMOLIMO SE: Strpljivi Isuse, koji si na križu izdahnuo: molim Te, pritegni me k sebi na sveti Križ! Zaslužio sam nesretnu smrt; ali Te molim za pregorku smrt tvoju, smiluj mi se, i daj, da jednoć s križem u ruci umrem u milosti tvojoj. Amen
Oče naš..., Zdravo Marijo..., Slava Ocu...

R. Smiluj nam se, Gospodine!
O. Smiluj nam se!

Daj mi s tobom suze livat,
Raspetoga sažaljivat,
Dok mi teče žića čas.

XIII. stajalište
Isusa skidaju s križa

R. Klanjamo Ti se, Kriste, i blagosivamo Te.
O. Jer si svojim svetim križem svijet otkupio.

Promisli, koliku je bol morala oćutjeti blažena Djevica Marija, kad joj mrtvo tijelo predragoga Sina položiše u krilo! Grijeh pogubi joj dragoga Sina. Grijeh probode mačem prevelike žalosti majčino srce njezino. Oplači grijehe svoje i žali Majku, koja za te toliko trpi! Čuvaj se ponovnoga pada, da je i opet ljuto ne ucvijeliš.

POMOLIMO SE: Rastužena Majko Isusova i Majko moja! Molim te za onu preljutu bol, što si je pretrpjela, kad si primila u krilo mrtvo tijelo Božanskoga Sina: primi i moju dušu na samrti u svoje materinsko krilo. Amen.
Oče naš..., Zdravo Marijo..., Slava Ocu...

R. Smiluj nam se, Gospodine!
O. Smiluj nam se!

U tvom društvu uz križ stati,
S tobom jâde jädovati,
Od te želje gorim vas.

XIV. stajalište
Isusa polažu u grob

R. Klanjamo Ti se, Kriste, i blagosivamo Te.
O. Jer si svojim svetim križem svijet otkupio.

Pobožni Josip Arimatejac i Nikodem, iskazaše Spasitelju posljednju počast, položivši mu sveto Tijelo u novu grobnicu, u kojoj nije bio još nitko ukopan. Nu, tijelo Isusovo nije ostalo u grobu; domalo je ustalo slavno iz groba i združilo se opet s dušom. I tebe će jednoć položiti u grob. Gledaj, da ti tijelo bude izmučeno trudom i naporom dobrih djela, da tako ustane slavno na vječni život.

POMOLIMO SE: Isuse, početniče života, daj, da na tvom grobu oživim novim životom i da, obumrvši posvema grijehu, s tobom jednoć uskrsnem na život vječni. Amen.
Oče naš..., Zdravo Marijo..., Slava Ocu...

R. Smiluj nam se, Gospodine!
O. Smiluj nam se!

Pri života, Kriste, mjeni,
Neka slavni vjenac meni
Spremi Majčin zagovor.


Kad mi zemlja tielo primi,
Dušu onda uzmi ti mi
U nebeski blažen dvor. Amen.


MOLITVA ZAVRŠNA
(Klečeći pred velikim oltarom)

Predobri Isuse! Zahvaljujem Ti na milosti koju si mi udijelio pri ovoj pobožnosti. Primi ovu moju bogoljubnost na slavu muke svoje, na zadovoljštinu za grijehe moje, na utjehu i pomoć dušama u čistilištu! O ne daj, Isuse, da neizmjerna vrijednost presvete Krvi tvoje bude za me izgubljena; nego mi udijeli milost svoju i uvedi me iza ovoga života u vječnu radost. Amen.

Hvaljen budi Isus Krist, raspeti naš Otkupitelj, i njegova pod križem žalosna Majka Marija!

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena pri komentiranju:
Objavljujem korisne, pristojne i potpisane komentare.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...