ponedjeljak, 11. travnja 2016.

Posinodska pobudnica Amoris Laetitia: prva promišljanja o katastrofalnom dokumentu pape Franje (ZAKLJUČNI DIO)


Posindoska pobudnica Amoris Laetitia puno je gora od govora kardinala Kaspera na koji su se opravdano okomile mnoge kritike u knjigama, člancima, intervjuima. Kardinal Kasper postavio je neka pitanja; pobudnica Amoris laetitia nudi odgovor: otvara vrata rastavljenima ponovno civilno oženjenima, kanonizira situacijski moral i pokreće parnicu normaliziranja svih oblika suživota more uxorio.

Uzevši u obzir da novi dokument pripada redovitom Učiteljstvu koje nije nezabludivo, možemo se nadati da će biti predmetom produbljene kritičke raščlambe teologa i pastira Crkve, bez zavaravanja da se na nj može primijeniti „hermeneutika kontinuiteta“.

Ako je tekst katastrofalan, još je katastrofalnija činjenica da ga je potpisao Kristov namjesnik. Međutim, tko ljubi Krista i njegovu Crkvu, ovo je dobar razlog da govori, a ne da šuti. Prihvatimo dakle riječi jednog hrabrog biskupa, mons.Atanazija Schneidera: „'Non possumus!'. Ja ne ću prihvatiti nebulozan govor, niti pomoćna vrata spretno prikrivena kako bi se profanirao sakrament Ženidbe i Euharistije. Isto tako ne ću prihvatiti da se netko igra sa Šestom Božjom zapovijedi. Radije ću prihvatiti da me se ismijava i progoni, nego prihvatiti dvoznačne tekstove i neiskrene metode. Više volim kristalni 'lik Krista Istine od lika lisice ukrašene dragim kamenjem' (sv. Irenej), jer 'znam komu sam povjerovao', 'Scio cui credidi' (II Tm 1,12)“ (Rorate Coeli, 2. studenoga 2015).

Roberto de Mattei 

(Zaključni dio članka: „Posinodska pobudnica Amoris Laetitia: prva promišljanja o katastrofalnom dokumentu“)

Cijeli članak možete pročitati na blogu Splendor Domini.

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena pri komentiranju:
Objavljujem korisne, pristojne i potpisane komentare.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...