srijeda, 18. veljače 2015.

Tradicionalno odrješenje u sakramentu ispovijedi


O SVETOTAJSTVU POKORE
NAČIN ODRIEŠENJA

Kad hoće izpovjednik odriešiti, naloži pokorniku spasonosnu pokoru, i kad ju ovaj primi, najprije govori:
Pomilovao te svemožni Bog, i prostiv ti griehe poveo te u život vječni. Amen.

Zatim podigne desnu ruku prama pokorniku govoreć:
Proštenje, odriešenje i odpuštenje grieha tvojih podao ti svemožni i milosrdni Gospod. Amen.
Gospod naš Isukrst te odriešio, i ja oblašću njegovom odrešujem te svake zaveze prokletstva, obustave i zabrane, u koliko mogu a ti potrebuješ.
Pak ja te odrešujem tvojih grieha u ime Otca +, i Sina, i Duha Svetoga. Amen.
Ako je pokornik svjetovnjak, izpusti se rieč: obustave.

Muka Gospoda našega Isukrsta, zasluge blažene Marije vazda Djevice, i svih svetaca, štogod dobra učiniš i zla podneseš, neka ti bude na odpuštenje grieha, uzmnožanje milosti, i plaću vječnoga života. Amen.

Kad je mnogo pokornika može se izpustiti: Pomilovao itd. i dosta je reći: Gospod naš Isukrst itd. kao gore do onoga: Muka itd.

Ako je pako prieka nužda u pogibelji smrti, može se u kratko reći:
Ja te odrešujem od svih zaveza i grieha, u ime Otca itd.


Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena pri komentiranju:
Objavljujem korisne, pristojne i potpisane komentare.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...