petak, 5. rujna 2014.

Pristupit ću k Božjem žrtveniku. K Bogu koji razveseljuje moju mladost.

Prvi petak u mjesecu. Dan za Presveto Srce Isusovo.
Posla, brigâ i problema će uvijek biti u ovozemaljskom životu. Odvoji malo vremena za Boga.
Pristupit ću k Božjem žrtveniku. K Bogu koji razveseljuje moju mladost.


Knjiga Otkrivenja (22, 1-15)

I pokaza mi rijeku vode života, bistru kao prozirac: izvire iz prijestolja Božjeg i Jaganjčeva. 
Posred gradskoga trga, s obje strane rijeke, stablo života što rodi dvanaest puta, svakog mjeseca svoj rod. A lišće stabla za zdravlje je narodima. 
I neće više biti nikakva prokletstva. I prijestolje će Božje i Jaganjčevo biti u gradu i sluge će mu se njegove klanjati i gledati lice njegovo, a ime će im njegovo biti na čelima
Noći više biti neće i neće trebati svjetla od svjetiljke ni svjetla sunčeva: obasjavat će ih Gospod Bog i oni će kraljevati u vijeke vjekova.
I reče mi: »Ove su riječi vjerne i istinite jer Gospod Bog, nadahnitelj prorokâ, posla svoga anđela da on pokaže slugama njegovim što se ima dogoditi ubrzo. 
I evo, dolazim ubrzo! Blago onomu koji čuva riječi proroštva ove knjige!«
Ja, Ivan, čuo sam i vidio sve ovo. I kad sam to vidio i čuo, padoh pred noge anđelu koji mi to pokaza da mu se poklonim. 
A on će mi: »Nipošto! Sluga sam kao i ti i braća tvoja proroci i svi koji čuvaju riječi ove knjige. Bogu se pokloni!«
A zatim će mi: »Ne zapečati riječi proroštva ove knjige jer – vrijeme je blizu!
Nepravednik neka samo i dalje čini nepravdu! Okaljan neka se i dalje kalja! Pravednik neka i dalje živi pravedno! Svet neka se i dalje posvećuje!«
»Evo, dolazim ubrzo i plaća moja sa mnom: naplatit ću svakom po njegovu djelu!«
»Ja sam Alfa i Omega, Prvi i Posljednji, Početak i Svršetak! 
Blago onima koji peru svoje haljine (u krvi Jaganjčevoj): imat će pravo na stablo života i na vrata će smjeti u grad! 
Vani pak ostaju psi i vračari, bludnice, ubojice i idolopoklonici i tko god ljubi i čini laž.«

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena pri komentiranju:
Objavljujem korisne, pristojne i potpisane komentare.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...