subota, 11. veljače 2017.

Ave plena gratiae, Mater misericordiae, sancta MariaDa bi pronašli milost treba pronaći Mariju


Kako pronaći lako sredstvo da od Boga postignemo potrebnu milost da postanemo sveti? 
Da pronađemo milost Božju, treba pronaći Mariju.

Zašto nam je Marija potrebna


Jedina je Marija našla milost kod Boga, i to za sebe i za svakog čovjeka napose. Patrijarsi i proroci, svi sveci Staroga Zavjeta nisu mogli naći tu milost.

Ona je Majka milosti

Marija je dala život Tvorcu svih milosti i zbog toga je nazvana je Majkom milosti - Mater gratiae.

Ona je puna milosti

Bog Otac, od kojega dolazi svaki savršeni dar i svaka milost kao iz svoga bivstvenog izvora, dajući joj svoga Sina, dao joj je sve svoje milosti; tako da joj je, kako kaže sv.Bernard, u Njemu i s Njim dao volju Božju.


Marija blagajnica svih Isusovih milosti

Bog ju je odabrao za blagajnicu, upraviteljicu i djeliteljicu svih milosti; tako da sve Njegove milosti i svi Njegovi darovi prolaze kroz Njezine ruke. I po toj primljenoj povlastici, kako kaže sv.Bernardin, Ona dijeli milosti Vječnoga Oca, kreposti Isusa Krista i darove Duha Svetoga kome hoće, kako hoće, kada hoće i koliko hoće.

Marija je Majka djece Božje

Kao što je u naravnom redu potrebno da svako dijete ima oca i majku, tako je i u redu milosti. Svako pravo dijete svete Crkve treba da ima Boga za Oca, a Mariju za Majku. Ako se tko hvali da ima Boga za Oca, a prema Mariji ne osjeća ni malo nježnosti pravoga djeteta, lažac je i ima đavla za oca.

Marija daje milost da možemo strpljivo i veselo nositi križeve

Ne stoji, dakako, da je onaj tko je po pravoj pobožnosti našao Mariju izuzet od križeva i trpljenja; on je njima upravo obasut, jer Marija, budući da je Majka živih, daje svojoj djeci komade Drveta života, što je Isusov križ.
Ali dijeleći im teške križeve, daje im i milost da ih nose strpljivo pa čak i radosno; tako da su križevi koje daje onima koji njoj pripadaju više poslastice. 

Kršćani moraju imati jedan osobni odnos s Marijom

Dakle, poteškoća je znati uistinu naći božansku Mariju, da tako nađemo svaku milost u izobilju. Bog, budući da je apsolutni gospodar, može dati sam što redovno daje samo preko Marije. Ne možemo nijekati, a da ne upadnemo u nepromišljenost, da On to koji puta i čini; međutim, prema redu koji je utvrdila Vječna Mudrost, On se daje ljudima u redu milosti samo po Mariji, kako kaže sv. Toma. 
Da se uzdignemo do Njega i s Njime sjedinimo, treba se služiti istim sredstvom kojim se On poslužio da siđe k nama, da postane čovjekom i da nam dade svoje milosti, a to sredstvo jest prava pobožnost prema Svetoj Djevici.

Iz knjige sv. Ljudevita Montfortskog “Marijina tajna ili Sveto ropstvo ljubavi

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena pri komentiranju:
Objavljujem korisne, pristojne i potpisane komentare.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...