ponedjeljak, 9. siječnja 2017.

Tko su anđeli?

Anđeli su čisti duhovi. 
No, mogu se pojavljivati i u vidljivom obliku.

Anđeli su čisti duhovi bez tijela, dok ljudi imaju i tijela i duh. No, anđeli mogu uzeti i tjelesni oblik, kao što je to učinio sveti Rafael kada je pratio Tobiju na putovanju (Tobija ode da potraži takva čovjeka i nađe Rafaela. Tobija nije znao da je to anđeo Božji. „Ja sam Rafael, jedan od sedmorice svetih anđela koji na nebesima donose molitve svetih i stupaju pred Slavom Svetoga!" Njih se dvojica preplašiše i padoše ničice, jer ih zahvati velik strah.

Ali im anđeo reče: "Ne plašite se! Mir s vama! Blagoslivljajte Boga uvijeke! Ta ja ne dođoh jer se meni svidjelo, nego po zapovijedi Boga našega: zato ga blagoslivljajte uvijeke. Sve sam dane dopuštao da me vide vaše oči, ali nisam ni jeo ni pio: vi ste motrili samo privid. Sada hvalite Boga, a ja se vraćam onome koji me i poslao. Zapišite u knjizi sve što se zbilo." 
Onda oni ustadoše, ali ga više ne vidješe. Hvalili su velika i čudesna djela Božja i pripovijedali kako im se ukazao anđeo Gospodnji.) Tob 12,15-21

Kod Svetog groba našeg Gospodina, nakon Uskrsnuća, anđeli su se pojavili kao mladići (Uniđoše u grob i vidješe mladića u bijeloj haljini gdje sjedi s desne strane, i uplašiše se vrlo. A on im reče: "Ne bojte se! Tražite Isusa Nazarećanina, Razapetoga, uskrsnuo je, nije ovdje. Evo, ovdje je mjesto, kamo su ga bili položili. Sad idite i javite učenicima njegovim, posebno Petru: "On ide pred vama u Galileju. Tamo ćete ga vidjeti, kao što vam reče." Mk 16,5-7
I dok su gledali za njim gdje ide na nebo, gle, dva čovjeka stadoše kraj njih u bijelim haljinama. Oni rekoše: "Ljudi Galilejci, što stojite i gledate na nebo! Ovaj Isus, koji je od vas uzet na nebo, tako će doći, kao što vidjeste da ide u nebo." Dj 1,10)

Priroda anđela je plemenitija od ljudske prirode; oni posjeduju veće znanje i veću moć. 


Anđeli su po znanju superiorniji u odnosu na čovjeka, no čak ni oni ne znaju kada će biti Sudnji dan. („A onoga dana i onoga časa ne zna nitko, ni anđeli na nebu, nego samo Otac.“ Mt 24,36) Takva je i njihova moć. Anđeo je pobio prvorođence Egipta. Drugi anđeo je izazvao smrt sto osamdeset pet tisuća vojnika asirskoga kralja koji je pogrdio i pohulio Gospoda („Tada izađe anđeo Gospodnji i pobi u taboru asirskom sto i osamdeset i pet tisuća ljudi. Kad ustadoše ujutro, nađoše sve samo mrtva trupla.“ Iz 37,36) Anđeo je zaštitio tri mladića u užarenoj peći koji su odbili pokloniti se zlatnom liku, što ga je podigao kralj Nebukadnezar (Dan 3,24).

Bog je stvorio anđele za Svoju službu i slavu, kao i za njihovu vlastitu sreću.

Od svih bića koje je Bog stvorio, anđeli su Mu najviše nalik, i stoga Božanska savršenost najviše sjaji iz njih. Oni također slave Boga neprekidno pjevajući himne Njemu na Nebesima. Oni i služe Bogu kao poslanici i glasnici. Sveti Pavao kaže: „Nijesu li svi službeni duhovi, koji su poslani na službu zbog onih, koji će baštiniti spasenje?“ (Heb 1,14) 

Čak i pali anđeli rade na slavu Božju jer Bog okreće njihove napade na nas na Svoju slavu i našu dobrobit. 

Broj anđela je nebrojeno velik. 
Danijel, opisujući Božje prijestolje, piše: „Rijeka je ognjena izlazila od njega i tekla dalje. Tisuću tisuća služila mu i deset tisuća po deset tisuća stajalo pred njim. I sud sjede i knjige se otvoriše.“ (7,10) Sveto pismo ih naziva nebeskom vojskom (I odjednom se anđelu pridruži silna nebeska vojska hvaleći Boga i govoreći: "Slava na visinama Bogu, a na zemlji mir ljudima, miljenicima njegovim! Lk 2,13)


U Getsemanskom vrtu naš je Gospodin rekao: „Ili zar misliš, da mi Otac moj ne bi odmah poslao u pomoć više od dvanaest legija anđela, kad bih ga zamolio za to?“ (Mt 26,53). Broj anđela veći je od broja ljudi koji su ikada živjeli ili će ikada živjeti. 

Anđeli nisu svi jednaki; postoji devet zborova ili rangova anđela.

Najbliže Božjem prijestolju su serafini, koji više od ostalih plamte od ljubavi prema Bogu; zatim slijede kerubini, koji se odlikuju svojim ogromnim znanjem. U Svetom pismu se još spominju Prijestolja, Gospodstva, Moći, Vlasti, Vrhovništva, Arkanđeli i Anđeli. Među palim anđelima također postoji odgovarajuća hijerarhija.

Pater O'Sullivan govori nam da je njihova svetost veća od svetosti svih svetaca, jer su napunjeni „Božanskim pomazanjem“, budući da nikada nisu bili umrljani grijehom, tako da je njihovo milosrđe neizmjerno veliko. Prema svetom Ivanu, anđeli najviše od svih ostalih bića posjeduju Božansku esenciju.

Pali anđeli

Svi su anđeli koje je Bog stvorio, na početku bili u Božjoj milosti. No mnogi su anđeli sagriješili kroz oholost , i Bog ih je strovalio u pakao zauvijek („Jer Bog nije sačuvao ni anđela koji sagriješiše nego ih je strovalio u pakao, i predao ih u mračnu tamnicu, da se čuvaju za sud. I staroga svijeta nije sačuvao. Samo je Nou, propovjednika pravde, spasio sa sedam još drugih, kad je naveo potop na svijet bezbožnika.“ 2 Pt 2,4).

Kad je Bog stvorio anđele, svi su bili u Njegovoj milosti. No nitko ne može biti okrunjen bez borbe („A ako se tko i bori, ne dobije vijenca, ako se pravilno ne bori.“ 2 Tim 2,5), i Bog je stavio anđele na kušnju, kako bi, prema univerzalnom zakonu svemira, mogli zaslužiti svoju nagradu vječne sreće. U toj je kušnji veliki broj anđela pao. Oni su poželjeli biti jednaki Bogu, i odbili su podčiniti svoju volju Njegovoj („Kako si pao s neba, Svjetlonošo, sine Zorin! Kako si razmrskan na zemlji, ti koji oslabljuješ narode! Mislio si u sebi: 'Penjem se na nebo, više zvijezda Božjih podižem prijestolje svoje na gori skupštine bogova naseljavam se na skrajnjem sjeveru. Uzlazim u visine nad oblake, hoću da budem jednak Svevišnjemu!' Ali si srušen u podzemni svijet, u najdonji jaz.“ Iz 14,12-15). Oni nisu bili utvrđeni u istini („Vi imate đavla za oca i hoćete da činite po željama oca svojega, On je bio krvnik ljudi od početka. On nije bio utvrđen u istini jer nema istine u njemu.“ Iv 8,44). 

Stoga je buknuo rat na Nebesima. „I postade velik rat u nebu: Mihael i anđeli njegovi borili su se sa zmajem, i zmaj se je borio, anđeli njegovi. I ne nadvladaše, i više im se ne nađe mjesta u nebu. I zbačen bi zmaj onaj veliki, stara zmija, koja se zove đavao i sotona, koji zavodi sav svijet, zbačen bi na zemlju, i anđeli njegovi zbačeni biše s njim. (Otk 12: 7-9). Svi su bili zbačeni u pakao; na njega su osuđeni, iako im je dopušteno lutati zemljom i zavoditi ljude. Nisu zatvoreni u paklu, no nose svoj pakao sa sobom kuda god idu, u smislu da svugdje osjećaju muke pakla. Njihov je vođa bio Lucifer, to mu je bilo ime prije pada, i smatra se da je on bio najviši od svih anđela. Broj palih anđela manji je od onih koji su ostali vjerni. Njihov je pad utoliko strašniji jer su prije uživali tako visok status. Što je više mjesto s kojega padamo, to je gori naš pad. Na Sudnjem danu palim će anđelima biti suđeno, i njihova će zloća i kazna biti vidljiva cijelom svijetu. („I anđele, koji ne održaše svojega dostojanstva, nego ostaviše svoje prebivalište, zadržao je vječnim okovima u mraku za sud velikoga dana.“ Jud 1,6)


Zanijekati postojanje palih anđela težak je grijeh protiv vjere.

Anđeli koji su ostali vjerni Bogu neprestano gledaju Božje Lice i pjevaju Mu hvalu 

Pjesme anđela kojima hvale Boga su različite, kao što su različiti stupnjevi znanja i ljubavi prema Bogu na kojima se nalaze. Anđeli su nekada prikazani kao djeca, jer su besmrtni i stoga zauvijek mladi; ponekad s krilima kako bi se izrazila lakoća s kojom prelaze s jednog mjesta na drugo, i njihova brzina kojom ispunjavaju volju Božju; ponekad su prikazani s ljiljanima u rukama kako bi se izrazila njihova savršena čistoća; ponekad s harfama koje nam govore da anđeli neprestano iskazuju slavu Bogu; ponekad su pak prikazani bez tijela, samo s glavom i krilima, kako bi se pokazalo da se radi o intelektualnim bićima.

Sveti se anđeli također odlikuju nevjerojatnom ljepotom i sjajem. Kada bi se anđeo pokazao pod nebeskim svodom u punoj slavi, sunce bi ugaslo pred njegovim sjajem, kao što zvijezde nestaju pred sunčevom svjetlošću. Kada je sveti Ivan vidio anđela u svoj njegovoj slavi, pomislio je da se radi o samome Bogu, te je pao ničice pred njime da mu se pokloni (Otk 22:8). Kada se pojavljuju pred ljudima, sveti anđeli skrivaju svoju slavu. 


S njima ćemo biti u raju, stoga oni imaju veliku brigu i interes za nas dok smo na zemlji, i zato se jako raduju kada grješnik čini pokoru. Oni često interveniraju kako bi nam pomogli u našim duhovnim i vremenitim potrebama, osim ako im mi, našim otporom i odbijanjem milosti, ne stavimo prepreke na put.
Izvor

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena pri komentiranju:
Objavljujem korisne, pristojne i potpisane komentare.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...