nedjelja, 27. rujna 2015.

Evo koje svakodnevne pobožnosti preporučuje sveta Katolička crkva

O preporučenim svakodnevnim kršćanskim pobožnostima

■ 972. P. Što mora učiniti dobar kršćanin svako jutro kada se probudi?
O. Dobar se kršćanin mora prekrižiti kad se ujutro probudi, otvoriti Bogu svoje srce i reći ovakve ili slične riječi: Bože moj, ja ti dajem svoje srce i svoju dušu.

■ 973. P. Što mora misliti kada ustaje i kad se odijeva?
O. Kad se dobar kršćanin ustaje i odijeva, mora se staviti u Božju nazočnost, promisliti da mu ovaj dan može biti i posljednji u životu te ustati i obući se sa svom mogućom čednošću.

■ 974. P. Što mora činiti dobar kršćanin nakon što ustane i obuče se?
O. Čim ustane i obuče se dobar kršćanin se treba sjetiti Božje nazočnosti, kleknuti ako može, pred nekom svetom slikom i pobožno reći: “Klanjam ti se Bože moj i ljubim te svim srcem, zahvaljujem ti što si me stvorio, što si me učinio kršćaninom i što si me čuvao ove noći. Posvećujem ti sva svoja djela i molim te da me i danas sačuvaš od grijeha, da me oslobodiš svakog zla.” Potom treba izmoliti Očenaš, Zdravo Mariju i Vjerovanje, te čine vjere, ufanje i ljubavi i popratiti ih živim žarom srca.

■ 975. P. Koje bi pobožne čine kršćanin trebao vrštiti svaki dan?
O. Kršćanin bi, ako može, morao svaki dan, 
1. pobožno sudjelovati na svetoj misi (op.a. naravno ovdje je riječ o tradicionalnoj misi)
2. kratko posjetiti presveti sakrament, 
3. izmoliti jednu trećinu krunice (op.a. ružarija).


■ 976. P. Što treba učiniti prije posla?
O. Prije nego se počne raditi, treba svoj posao prikazati Bogu i reći od svega srca: “Gospodine, tebi prikazujem svoj rad, blagoslovi me!”

■ 977. P. S kojim ciljem treba raditi?
O. Treba raditi na slavu Božju i radi vršenja njegove volje.

■ 978. P. Što se dolikuje učiniti prije jela?
O. Prije jela treba se prekrižiti stojeći na nogama, a potom kazati: “Gospodine Bože, blagoslovi nas i hranu koju sada uzimljemo da nas uzdržiš u svojoj službi.”

■ 979. P. Što treba činiti poslije jela?
O. Poslije jela valja se prekrižiti i kazati: “Hvala ti Gospodine na hrani koju si mi dao, daj da budem dostojan sudjelovati na nebeskom stolu.”

■ 980. P. Što treba činiti kad osjetimo napast?
O. Kada osjetimo napast, treba s vjerom zazvati presveto ime Isusovo ili Marijino ili žarko reći koju strelovitu molitvu, npr. “daj mi milost Gospodine moj, da te nikad ne uvrijedim” ili prekrižiti se. Pritom treba ipak paziti da se nitko od nazočnih ne sjeti po našim kretnjama da smo u napasti.

■ 981. P. Kad tkogod spozna ili posumnja da je sagriješio, što treba učiniti?
O. Kad tkogod spozna ili posumnja da je sagriješio, mora odmah učiniti djelo skrušenja i pobrinuti se što prije otići na ispovijed.

■ 982. P. Što treba učiniti kad se izvan crkve čuje znak podizanja hostije na svečanoj misi ili blagoslov presvetog sakramenta?
O. Treba barem u srcu učiniti znak klanjanja i reći npr.: “Budi hvaljen i slavljen svaki čas presveti božanski sakrament.”

■ 983. P. Što treba reći kad se ujutro, o podne ili navečer čuje Zdravomarija?
O. Kad dobar kršćanin čuje Zdravomariju, on će izmoliti molitvu “Anđeo Gospodnji” i tri puta Zdravomariju.

■ 984. P. Što treba učiniti navečer prije spavanja?
O. Navečer prije spavanja dolikuje se, kao i ujutro, sjetiti se Božje nazočnosti, izmoliti iste molitve, kratko ispitati savjest i zamoliti Boga da nam oprosti grijehe počinjene tijekom dana.

■ 985. P. Što ćete učiniti prije spavanja?
O. Prije spavanja prekrižit ću se, promisliti da te noći mogu i umrijeti, otvoriti Bogu srce govoreći: “Gospodine Bože moj, poklanjam ti sve svoje srce; Presveto Trojstvo daj mi milost da dobro živim i dobro umrem, Isuse, Josipe i Marijo, vama preporučam svoju dušu.”

■ 986. P. Kako se tijekom dana možemo obratiti Bogu osim jutarnje i večernje molitve?
O. Tijekom dana može se često moliti Boga kratkim molitvama koje se zovu “strelovite molitve.”

■ 987. P. Kažite mi koju strelovitu molitvu?
O. Gospodine pomozi – Gospodine neka bude volja tvoja – Isuse moj želim biti sav tvoj – Isuse moj, smiluj mi se – Slatko srce Isusovo, daj da te ljubim sve više.

■ 988. P. Je li korisno tijekom dana govoriti strelovite molitve?
O. Vrlo je korisno tijekom dana govoriti strelovite molitve, a mogu se moliti samo u srcu bez izgovaranja riječi, dok hodamo, radimo itd.

■ 989. P. U čemu se kršćanin može često vježbati osim u strelovitim molitvama?
O. Osim u strelovitim molitvama kršćanin bi se morao vježbati i u kršćanskom odricanju.

■ 990. P. Što znači odricanje?
O. Odricanje znači ostaviti za ljubav Božju ono što nam se sviđa i prihvatiti ono što nije ugodno našim osjetilima ili samoljublju.

...

Iz katekizma sv. Pija X.

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena pri komentiranju:
Objavljujem korisne, pristojne i potpisane komentare.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...