petak, 7. listopada 2016.

Velika i povijesna pobjeda moćnim zagovorom i molitvama Blažene Djevice Marije


U 16. stoljeću Europa se našla pred velikom opasnošću od turske vojske koja je osvajala nove krajeve i prijetila cijeloj Europi. U nizu različitih poticaja na otpor papa Pio V. pozvao je godine 1569. kršćanski svijet i na molitvu svete krunice. Dana 7. listopada 1571. došlo je do odlučne pomorske bitke kod Lepanta (u Korintskom zaljevu, u Grčkoj) u kojoj je ujedinjena španjolska, venecijska i papinska flota, pobijedila tursku silu. Na uspomenu velike pobjede papa dan 7. listopada proglašava blagdanom "Gospe od Pobjede". Godine 1573. mijenja se ime u blagdan svete Krunice (Ružarija), odnosno blagdan Kraljice od Krunice.


Blažena Djevice Marijo od Krunice, molimo Te, moli za nas!
Zahvaljujemo Ti na svemu što si učinila za nas!

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena pri komentiranju:
Objavljujem korisne, pristojne i potpisane komentare.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...