utorak, 13. rujna 2016.

Objavljivanje Treće Fatimske tajne


Spiker: Dobro došli u emisiju „Fatima, stigao je čas“, s ocem Nicholasom Grunerom. To je emisija koja se bavi utjecajem Fatimske poruke na naše živote.

otac Gruner: Dobro došli u emisiju „Fatima, stigao je čas“. Naši su današnji gosti John Vennari, urednik časopisa Catholic Family News - dobrodošao u naš program John.

John Vennari: Hvala, Oče.

o.Gruner: i Coralie Graham, urednica časopisa The Fatima Crusader. Dobrodošla, Coralie.

Coralie G.: Hvala, Oče. Zadovoljstvo mi je biti ovdje.

o.Gruner: Danas ćemo govoriti o Fatimskoj tajni i o njezinom objavljivanju. Objavio ju je Vatikan 26. lipnja 2000. godine. Vas oboje o tome je govorilo u Svojim časopisima i zacijelo imate neko mišljenje o onome što je Vatikan objavio. Kakvo je Vaše mišljenje o tome, John?

John V.: Da, činjenice su sljedeće: dana 26. lipnja Vatikan je objavio tekst koji sadržava viđenje Treće tajne. Sada ga se ne sjećam napamet, ali govori o Papi koji korača preko leševa svećenika, biskupa i laika među ruševinama jednog razorenog grada. Ovog Papu pogubljuje skupina vojnika hitcima i strijelama na vrhu brda, ispred križa. 

o.Gruner: Ovo viđenje o leševima podsjeća nas na viđenja koja su imali sveti Ivan don Bosco i sveti Pijo X. koji je rekao da je vidio jednog svojeg nasljednika kako bježi pošto je bio prisiljen prijeći preko tijela nekolicine kardinala!

John V.: Da.

o.Gruner: Očito da Lucija nije upotrijebila ove riječi u tekstu viđenja, ali činjenica je da Papa prolazi ruševinama jednoga grada među tijelima mnogih ljudi. 

John V.: Da, točno.

o.Gruner: Ovaj je scenarij prilično bitan i podsjeća me na početno poglavlje Otkrivenja gdje sveti Ivan piše anđelu jedne Crkve govoreći mu da on, iako se čini živim, u biti je mrtav; i ovi leševi koje Papa susreće na svom putu, u viđenju, ne čini se da su mučenici jer se Papa moli za njih…Ne treba se moliti za mučenike jer oni odlaze izravno u raj!

Stoga se pitam, ne pokazuje li ovo viđenje da Papa u biti korača između živih mrtvaca , tj. između osoba koje su u stanju tako strašnoga smrtnoga grijeha da se Papa može za njih samo moliti… Ne opominje ih niti ih pokušava vratiti na pravi put, ne može ništa drugo učiniti nego se za njih moliti! A to me podsjeća na ono što je Gospa rekla u Fatimi, a to je da mnoge duše odlaze u pakao jer nema nikoga tko se moli ili žrtvuje za njih.

Ima ljudi koji žive u stanju grijeha, ali koji barem imaju vjere i mogu se moliti za sebe same…Jamačno bismo se i za njih morali moliti, ali Gospa je poglavito govorila o onima koji su tako daleko od Boga da se čak ne mogu ni moliti za sebe i koji bi odbili bilo kakvu pouku ili preporuku koja bi im se dala u tom smislu. Evo, po mojem mišljenju Papa susreće ovu vrstu ljudi među ruševinama ovoga grada, koja između ostaloga, držim, simbolizira Katoličku Crkvu jer je Crkva Božji grad.

John V.: Božji grad, da.

o.Gruner: To je izraz koji se često upotrebljava u Svetome pismu i koji je često upotrebljavao i sveti Augustin.

John V.: Kao i Lav XIII. u svojoj enciklici o masoneriji. U toj enciklici Lav XIII. podsjetio je da postoje dva grada, Božji grad i grad čovjeka; Božji grad je Katolička Crkva dok je grad čovjeka sve ono što se suprotstavlja Crkvi, dakle oni koji žive u krivovjerju i u grijehu. 

o.Gruner: Da, Papa hoda po Božjem gradu i susreće ove ljude koji su u stvarnosti živi mrtvaci, a jedina stvar koju može za njih učiniti jest moliti. Sam grad je u ruševinama, a to simbolizira pogibelji koje prijete vjeri i koje su opustošile Crkvu, podrivajući joj same temelje.

Između ostaloga, Ivana Pavao II. osobno je upozorio na ovu situaciju kada je 1982. godine u Fatimi rekao: „Može li Majka koja svom snagom svoje ljubavi koju hrani u Duhu Svetome želi spasenje svakoga čovjeka, šutjeti o onome što podriva same temelje tog spasenja?“ Odgovor je bio: „Ne, ne može.“ Vjera je temelj spasenja.

No spasenje njezine djece podriva se u temeljima, jer se podriva vjera. U viđenju Treće tajne možemo vidjeti rezultate kvarenja i gubitka vjere među vjernicima. Papa, tijekom svog hoda razrušenim gradom, susreće ljude koji su izgubili vlastitu vjeru i za koje se samo može moliti.: to su živi leševi, i mislim da je ovo istinsko značenje tog viđenja. 

Drugo, tvrditi da se viđenje tiče pokušaja ubojstva Ivana Pavla II. 1982. godine posvema je krivo: u viđenju se vidi Sveti Otac kojeg pogubljuje skupina vojnika skupa s biskupima i svećenicima…Međutim, 1982. godine bio je samo jedan atentator, a Papa je bio samo ranjen!

John V.: Da, zbilja, ne čini se da viđenje Tajne ima bilo kakve veze s onim što je se Papi dogodilo 91. godine.

o.Gruner: 81. godine. 

John V.: Da, 81. godine. U ovoj Vašoj emisiji analizirali smo što je rekao kardinal Sodano 15. svibnja…

o.Gruner: 13. svibnja.

John V.: Da, 13. svibnja, kada je tvrdio da je tajna konačno objavljena, navodeći maleni razlog sumnje u njezin sadržaj; da, pojam koji je uporabio je da je Papa, pogođen hitcima, pao „kao mrtav“…Ali to Tajna ne kaže jer je u njoj Papa ubijen!

o.Gruner: Točno.

John V.: Mnoge su svjetovne novine nakon objavljivanja Tajne 26. lipnja komentirale riječi kardinala Sodana tvrdeći da njegova izjava o Tajni nimalo nije poštena. I zbilja, 13. svibnja kardinal Sodano tvrdio je da se Treća tajna tiče pokušaja ubojstva Ivana Pavla II., uporabivši izraz „kao mrtav“, a što nije ono što se vidi u objavljenom viđenju; ali za šest tjedana stvorio se ovaj lažni mit u sredstvima javnog priopćivanja prema kojemu je Treća tajna proricala ubojstvo Sv.Oca.

o.Gruner: Da, rekao je da se ona tiče „atentata“. 

John V.: Atentata na Papu.

o.Gruner: Coralie.

Coralie Graham: Da, željela bih gledatelje samo podsjetiti da ste obojica na radiju govorili o ovoj temi, potanko objasnivši ove diskrepancije! Nasreću, napravljen je transkript Vašeg govora na radiju i objavio ga je naš časopis Fatima Crusader. Taj se broj prodao velikom brzinom, primili smo tisuće i tisuće telefonskih poziva, mailova i pisama. 

Našim je čitateljima postalo jasno da postoji nešto što ne štima i presretni su da mogu pročitati Vaše objašnjenje koje ne cijene samo oni koji su nam pisali kako bi nam zahvalili, nego i tisak iz cijeloga svijeta koji u posljednje vrijeme kuca na naša vrata da upozna naše mišljenje o Tajni!…Na koncu, da uporabimo šekspirovski izraz, znaju da je „Nešto trulo u državi Danskoj!“

Postoji nešto što nije u redu, jer tvrditi da je Fatima dio prošlosti i da se ovo viđenje već ostvarilo, suprotstavlja se svemu onomu što znamo o poruci i o crkvenoj povijesti! Osim toga, pogrješno je jer se umanjenjem važnosti Fatime slabi obrana kod vjernika koji se više duhovno ne pripravljaju kako bi morali, za ono što nas očekuje ako se Fatimska poruka ne posluša na vrijeme.

o.Gruner: Posve točno, Coralie. Fatimska je poruka danas važnija i urgentnija nego ikada ranije, više nego kada se Gospa ukazala 1917. godine! Nisam ja to rekao, to je rekao papa Ivan Pavao II. godinu dana nakon što je bio žrtvom atentata, 13. svibnja 1982. Ako se Treća tajna uistinu odnosila na pokušaj ubojstva, zašto je onda Ivan Pavao II. rekao da je Fatimska poruka važnija i hitnija danas nego što je bila prije 65 godina?

Zašto mu je sestra Lucija pisala pismo s nadnevkom od 12. svibnja, dan ranije, govoreći Svetom Ocu da se ispunjenje Treće tajne još mora ostvariti! Želim potkrijepiti ovu činjenicu jer je iznimno važna i malo ljudi to uopće zna: sestra Lucija, nakon atentata 1981. godine, rekla nam je da se tajna još mora ispuniti pa je zbog toga Papa pred milijunima hodočasnika u Fatimi rekao da je Fatimska tajna upravljena svakom ljudskom biću na ovome svijetu i da je danas važnija i hitnija nego ikada ranije. Ove je riječi objavio Osservatore Romano!

Bjelodano je, dakle, da je tumačenje koje nam je dano 26. lipnja 2000. suprotno onome što nas je Papa poučio i suprotno je onome što nam je rekla sestra Lucija! U biti, Papa nam je potvrdio da je Treća tajna danas hitnija i važnija nego ikada ranije premda nam sada pokušavaju reći da je „dio povijesti obilježen ljudskim željama za moći sada već zaključen“.

John V.: Izravno citirate tekst koji je Vatikan objavio, zar ne?

o.Gruner: Da, to su riječi koje je izgovorio nadbiskup Bertone, tajnik Kongregacije za nauk vjere. Nalazio se skupa s kardinalom Ratzingerom tijekom tiskovne konferencije koja je, ako se ne varam, bila podijeljena na dva dijela, sudeći barem po napisanom tekstu i po onome što su mi potvrdile osobe koje su sudjelovale na tiskovnoj konferenciji. Nadbiskup je Bertone govorio tijekom prvoga dijela ove tiskovne konferencije i u svojem je pisanom tekstu izrekao riječi koje sam upravo naveo, a od čega imamo barem nekoliko primjeraka koji su nam poslani faksom samo sat vremena nakon završetka tiskovne konferencije.

Nadbiskup je Bertone rekao cijelome svijetu – sada ću se napamet prisjetiti tog citata , ali trebao bi biti prilično točan – da se objavljivanjem Treće tajne sada već zaključilo doba nečistoće i zloće… Čini mi se da je to na osmoj stranici ovoga teksta, želim da iz režije pokažu točne riječi koje je Nadbiskup uporabio, također i zbog toga jer je riječ o tvrdnji koja je, iskreno, smiješna.

To jest, koji bi čovjek na svijetu mogao ikada ozbiljno shvatiti takvu tvrdnju? Samo u devedesetim godinama, da ne govorimo o 500 milijuna izvršenih pobačaja po cijelome svijetu, nastradalo je više od 10 milijuna ljudi… Ne govorim o nesrećama i bolestima, govorim o žrtvama sukoba, progona i građanskih ratova! Sjetimo se rata na Kosovu, u Ruandi, u Čečeniji…U nekim od ovih ratova poginulo je gotovo dva milijuna ljudi, a u većem dijelu tih zemalja i danas se vode borbe!

Tko može tvrditi da živimo u vremenskom razdoblju koje je prorekla Gospa Fatimska? Kako možemo vjerovati da je vrijeme zloće i nečistoće sada već završeno? Pa ipak to je ozbiljno rekao i nadbiskup Bertone, dao je da se to unese u dokument koji je Vatikan objavio! Možda su njegove riječi povezane s onim što se dogodilo dan kasnije u Vatikanu, dakle sa susretom kardinala Državnog tajnika Sodana, kardinala Sebastianija i Maihaila Gorbačova…

Susreli su se ondje, 27. lipnja kako bi predstavili tisku biografiju kardinala Casarolija, knjigu naslovljenu „Mučeništvo strpljenja – 1963.-1989.“; ja još nisam pročitao ovu knjigu, ali znam da je 1963. prva godina kada se potpuno implementirao sporazum između Moskve i Vatikana dok je 1989. godina navodnog pada komunizma. Kardinal se Casaroli nikada nije javno ispričao za svoju tzv. Istočnu politiku – „Ostpolitik“, niti za sporazum između Moskve i Rima koji je on tako uporno želio. Posrijedi je imoralan sporazum, iako ne kažem da su ljudi koji su ga sklapali imali zle nakane, to što su dogovorili sa Sovjetskom Rusijom da se javno ne osuđuju komunizam tijekom 30 godina bila je preteška zabluda.

Sporazum je još uvijek in auge, nakon 40 godina udaljenosti, i iskreno, riječi kardinala Casarolija prema kojemu je ovaj sporazum bio pravedan i legitiman, jer je doveo do „pada komunizma“, posve su smiješne. Činjenica da je Gorbačov, od svih drugih, bio nazočan tom prigodom, činjenica da talijanska vlada ima komunističkih elemenata unutar sebe – iako žele da ih se naziva „ex komunistima“ – i također su i oni sudjelovali na istoj tiskovnoj konferenciji, sve ove činjenice jasno pokazuju da to uopće nije bio dobar sporazum. Gorbačov je i danas uvjereni i deklarirani lenjinist! 

John V.: Između ostaloga, njegova zaklada Gorbačov promiče pobačaj i kontrolu pučanstva! U listopadu je njegova zaklada priredila forum o stanju svijeta, a jedan od predavača na konferenciji izgovorio je sljedeće riječi: „odrežite 90% svjetskog stanovništva i neće biti uokolo osoba koji će prouzročiti štete okolišu!“ 

o.Gruner: Drugim riječima, ono što zastupa zaklada Gorbačov, dopuštajući takvoj jednoj osobi da govori na njihovoj konferenciji, jest da moramo eliminirati, ubiti, iskorijeniti, dakle osloboditi se od devet desetina svjetskog pučanstva …Govorimo o 5 milijardi ljudi…

John V.: I takvi govori održavaju se tijekom njihovih foruma o stanju svijeta!

o.Gruner: I kada govore o stanju svijeta, između ostaloga, u biti se služe ezopovskim jezikom…

John V.: Da.

o.Gruner: Ili „stanje svijeta“ ne znači „uvjeti na svijetu“, nego pak svijet u jednoj jedinstvenoj državi, to jest činjenica da svijet treba pripadati jednoj jedinstvenoj svjetskoj komunističkoj državi…To oni očito nikada otvoreno ne priznaju, ali sam Gorbačov kojega je Larry King intervjuirao o tome kada će se vratiti u javni život, priznao je da ga nikada u biti nije niti napustio!

Posrijedi je vjerojatno jedna od malobrojnih istinitih Gorbačovljevih izjava: on nikada nije napuštao javni život jer i dalje promiče komunističke ideale, iako pod drugim imenima. Riječ „Perestrojka“ znači ponovna izgradnja jer nastoje ponovno izgraditi svijet kako bi se preoblikovao u jednu jedinstvenu svjetsku vladu…Evo što eufemistički podrazumijevaju pod „stanjem svijeta“!

Jedna jedinstvena svjetska vlada pod komunističkom upravom: jedna jedinstvena država, jedna jedinstvena religija, jedna jedinstvena svjetska vlada! No čini se da je baš Vaš časopis Catholic Family News, John, objavio članak Cornelije Ferreira o činjenici da zaklada Gorbačov namjerava sponzorirati stvaranje jedne nove religije…

John V.: Da, jedne jedinstvene svjetske religije koja se naziva United Religions Initiative, inicijative za ujedinjenje religija…

o.Gruner: Koju promiče Zaklada Gorbačov. 

John V.: Da, njezino se stvaranje dogodilo, ako se ne varam, isti dan ili dan ranije od objave Treće tajne kada je dokument o stvaranju United Religions Initiative službeno bio potpisan. Kažu nam da smo na „koncu fatimskog doba“, ali sve je više onih koji sumnjaju u takvu jednu tvrdnju. Ali u određenom smislu imaju pravo: za njih je to kraj fatimskog razdoblja i početak razdoblja inicijative za ujedinjenje religija! 

o.Gruner: Da, jedna krajnje nepromišljena odluka. S jedne strane imamo tvrdnju nadbiskupa Bertonea prema kojoj završava razdoblje obilježeno ljudskom voljom za moći i nečistoćom i odmah potom – voilà – evo Gorbačova koji sjedi između dvojice kardinala i otpočinje novu eru! Posrijedi je u biti nastavak Ostpolitike i neosuđivanja komunizma što su potpisali Moskva i Vatikan. Stoga što je – nazovite ga kako želite – komunizam, lenjinizam, marksizam…

John V.: Točno, uvijek ista ideologija s različitim imenima!

o.Gruner: Dakle, jasno je da je cilj Gorbačova i njegove zaklade stvaranje nove svjetske države s ciljem eliminacije devet desetina svjetskog pučanstva! To je isti cilj i masona i stvaratelja novog svjetskog poretka koji – skrivajući se pod ekološkim strašilom – postaju nositeljima genocidne politike! Nije važno njihovo ime. Kontrola pučanstva, eutanazija, pobačaj, samo su zločini protiv Boga i čovječanstva! 

U Albertonu, u Georgiji, jednoj od američkih saveznih država postoji kameni spomenik, granitni monolit, na kojemu su uklesani zahtjevi: „ reducirati svjetsko pučanstvo najviše na 500 milijuna žitelja sveukupno!“… Razlog je jednostavan: ne mogu kontrolirati trenutačno stanovništvo, dakle žele ga decimirati na 500 milijuna, to znači do broja kojim se prema njima može upravljati na zadovoljavajući način. 

Coralie Graham: Jasno je da živimo u doba zabluda Rusije koje su se proširile po cijelome svijetu kao što je prorekla Fatimska Gospa. 

o.Gruner: Da.

Coralie Graham: No od svih mjesta svijeta baš se iz Vatikana izriče bogohulna laž da se danas prisustvujemo pobjedi Srca Marijina….to je….

o.Gruner: Svetogrdno. 

Coralie Graham: Točno.

o.Gruner: Govoriti i djelovati protiv jedne svete stvari jest svetogrđe, na kažem to zbog cjepidlačenja.

Coralie Graham: Jasno.

o.Gruner: Ali stvar je u tome da je Gospu, budući da je Majka Božja, najsvetiju među svim svetima, Bog poslao da čovječanstvu preda poruku spasenja, oruđe koje se moramo služiti kako bismo zaustavili napredovanje onih istih zabluda koje je Blažena Djevica došla osuditi jer su boguhulni i svetogrdni. 

Coralie Graham: Ali pobjeda Srca Marijina, u Fatimskoj poruci, jest mir u svijetu! Kojeg li divnoga obećanja koje sadrži!

o.Gruner: Da, ali ne samo, Coralie. Imate pravo u tome što govorite, ali nije posrijedi samo mir u svijetu nego, štoviše, period mira za cijelo čovječanstvo: ne jedan narod ovdje ili ondje, nego svaki muškarac, žena ili dijete na licu zemlje živjet će u miru! To zacijelo nije situacija u kojoj se danas nalazimo!

Coralie Graham: Da, rat je svugdje po svijetu, jamačno se ne nalazimo u vremenu mira!

o.Gruner: Osobito rat nerođenima koji pokosi preko 50 milijuna mrtvih svake godine…i osim toga, u posljednjih deset godina bilo je deset milijuna mrtvih zbog ratova, revolucija itd.

John V.: Između ostaloga, u samoj Rusiji, u posljednjih deset godina izvršeno je u prosjeku 3 milijuna i pol pobačaja godišnje! I to od naroda koji je u teoriji, ako slušamo neke osobe, 1984. godine posvećen Bezgrješnom Srcu Marijinu i sada se već navodno obratio…

o.Gruner: I to bi trebala biti pobjeda Srca Marijina. 

John V.: Tako je. To bi trebala biti pobjeda.: tri i pol milijuna pobačaja u Rusiji svake godine!

o.Gruner: A čak sada Ruski pravoslavni moskovski patrijarh počinje govoriti o porastu sotonizma!

John V.: Jer je to postala stvarnost!

o.Gruner: Točno, stvarnost u Rusiji!

John V.: Da. 

o.Gruner: Kako to može biti obraćenje Rusije?

John V.: A ne samo to: u porastu su i rastave koje se sada natječu s rastavama ili čak nadmašuju po broju rastave u SAD-u. Kako nas podsjeća Sveto pismo, kada je jedno društvo moralno iskvareno i u stanju posvemašnje propasti, a to je slučaj ruskog društva, onda dolazi čas božanske kazne…A imaju hrabrosti reći nam da živimo pobjedu Bezgrješnog Srca Marijina i da se Rusija obraća unatoč ogromnom broju pobačaja i rastava!

o.Gruner: Da i ne govorimo o zlu alkoholizma ….

John V.: Alkoholizma, uzimanja droga, homoseksualnosti, sve su to teški poroci u Rusiji.

o.Gruner: Poraslo je i nasilje, štoviše, situacija u Rusiji gora je nego što je bila 1984., pa ne znam kako mogu govoriti o obraćenju Rusije. Jedini razlog je da se žele otarasiti Fatime na svaki mogući način i žele da vjernici ignoriraju proročka upozorenja Fatimske Gospe.

Jasno, pred javnošću zadržavaju privid katoličke pobožnosti, i dalje mole Krunicu i odlaze na hodočašće u Fatimu, ali kada su posrijedi Gospina proročka upozorenja uopće o tome ne žele čuti ni riječi.

Između ostaloga, jedina osoba, štoviše, jedini svećenik koji je ikada govorio protiv Fatime, možda bi bolje bilo reći, prvi koji je imao, pod navodnicima, „originalnu“ ideju da napadne Fatimu bio je o.Eduard Dhanis, belgijski isusovac koji je opetovano napadao Fatimu u svojim spisima.

Ako se to moglo opravdati u četrdesetim godinama, budući da nije imao pristup dokumentima o Fatimi zbog Drugog svjetskog rata, međutim, njegov je stav postao neodrživ kada je, pošto je bio pozvan u Fatimu na susret s ispovjednicima sestre Lucije i da bi mogao proučiti bogatu dokumentaciju u Fatimskome svetištu, a sve su to elementi koji su poricali njegove teze, o.Dhanis odbio to učiniti.

Pa ipak, baš je on jedina osoba koju su citirali kao stručnjaka vrijednoga spomena tijekom vatikanske tiskovne konferencije o Trećoj fatimskoj tajni. O.Dhanis je tvrdio da je sestra Lucija potpuno izmislila Treću tajnu i rekao je da mu se ne sviđaju kritike Fatimske Gospe glede zabluda koje je Rusija proširila! Eto, unatoč svemu tome, kardinal Ratzinger ga je opisao kao primjer znanstvenika, stručnjaka za Fatimu!

John V.: Da, zbilja, dok sam čitao dokument od 12 stranica te komentar Treće tajne koji je napisao kardinal Ratzinger, a koji je naslovljen „Fatimska tajna“, doslovno sam pao sa stolice kad sam čitao njegov citat u kojem se hvali Dhanis! Hoću reći, među svima ostalima koje je mogao citirati, baš otac Dhanis! Onaj koji je napravio karijeru pokušavajući pobiti Fatimu i njezinu poruku!

Između ostaloga, po mom mišljenju kardinal Ratzinger nastavlja u svojem komentaru po uzoru na Dhanisa, kada tvrdi da viđenje Treće tajne Lucija mogla umisliti pošto je pročitala nekoliko pobožnih knjiga…što u biti znači da je Lucija potpuno izmislila cijelu tajnu!

o.Gruner: Kardinal je Ratzinger javno tvrdio, mjesec dana prije objave tajne i to 19. svibnja 2000., da nije nužno vjerovati Fatimi. Sada je dao objašnjenje u korist te svoje tvrdnje, ali suština onoga što je rekao jest da nije nužno vjerovati u Fatimu.

O ovome argumentu, u mojoj knjizi „Ropstvo ili mir u svijet to je Papina zadaća“, govorio sam na više od 75 stranica; poslao sam je svim biskupima svijeta i ponovio sam ovu tezu više puta, ali nitko nikada nije pobio moju tezu prema kojoj trebamo vjerovati Fatimskoj tajni. Da, možemo praviti sva razlikovanja koja želimo, možemo čak u to ne vjerovati božanskom vjerom, ali moramo joj ipak uvijek vjerovati i biti joj poslušni. Papa je rekao da se Crkva osjeća obvezanom Fatimskom porukom.

U biti, ne mislim da kardinal Ratzinger uistinu vjeruje u Fatimsku Gospu, ali činjenica je da njegove tvrdnje ne predstavljaju crkveno Učiteljstvo. Ivan Pavao II. rekao je da se Crkva osjeća obvezanom Fatimskom porukom, a Gospa nam je osobno objavila koje su posljedice koje nastaju ako je se ne posluša. To je kao da netko dotrči da te upozori da će tvoja kuća izgorjeti…

John V.: …a ti mu odgovoriš da, budući da nije riječ o vjerskoj dogmi, nisi ga dužan poslušati!

o.Gruner: Točno! Na taj način ostavljaš svoju kuću da izgori! Ne možemo se tako ponašati, imamo barem obvezu, čisto s ljudskog i naravnog stajališta, da vjerujemo ponajprije onome što nam jedan naš brat govori. Prije što mu ne povjerujemo, imamo dužnost provjeriti govori li istinu ili ne, ne možemo mu reći: „Ne, ne vjerujem ti jer to što govoriš nije dogma vjere…“! Pa ipak, to je promišljanje koje sada pokušavaju progurati.

John V.: To je pogrješno promišljanje jer stvara krivi dojam…

o.Gruner: Budući da je Gospa došla u Fatimu, John, upozorila nas je na nešto puno teže od kuće koja gori! U igri je preživljavanje čovječanstva! To nam je objavio sam kardinal Ratzinger, u svojem intervjuu 1984. godine, kada je tvrdio da se tajna tiče pogibelji koje ugrožavaju vjeru i život kršćanina, a time i svijeta.

Život svijeta također je u opasnosti! Fatimska je Gospa učinila veliko čudo kako bi čovječanstvo posvetilo pažnju Njezinoj poruci, čudo koje je vidjelo više od 70.000 osoba! Što je rekao naš Gospodin gradovima Kafarnaumu i Betsaidi? „Vi, Kafarnaume i Betsaido, zar ćete se do neba uzvisiti? Ne, u podzemlje ćete se strovaliti!“ Zašto je Isus rekao da će se dva grada Kafarnaum i Betsaida strovaliti u podzemlje?

Zbog jednog vrlo jasnog razloga, On je rekao da su se čudesa koja je učinio u tim dvjema gradovima zbila u Sodomi i Gomori, ti bi se gradovi bili pokajali i spasili, a Kafarnaum i Betsaida naprotiv, pošto su vidjeli sva njegova čudesa, i dalje ne vjeruju u Isusa i stoga su bili puno više krivi i strovalit će se u podzemlje jer nisu vjerovali! A naš je Gospodin učinio još i veća čudesa od onih u Kafarnaumu i Betsaidi.

Farizeji su tražili od Isusa da učini čudo na nebu jer bi mu povjerovali samo nakon takvoga čuda. Ali Isus im reče: „Naraštaj ovaj naraštaj je opak. Znak traži, ali mu se znak ne će dati doli znak Jonin“, a to je njegovo uskrsnuće – što je očito najveće čudo koje je Isus učinio. Međutim, taj je znak na nebesima učinjen u Fatimi, pred više od 70.000 ljudi. 

John V.: Čudo sunca.

o.Gruner: Čudo sunca. A ako, kako se dogodilo, odbijamo vjerovati u ovaj božanski znak, bojim se da ćemo na sebe navući kazne koje je prorekao naš Gospodin.

John V.: Između ostaloga, Gospa nam je mogla ne dati ova upozorenja…

o.Gruner: Ne.

John V.: Činjenica da nas je upozorila dolazi jedino od beskrajne Božje dobrote i od ljubavi Blažene Djevice Marija; međutim, mi ih i dalje prijezirno gledamo jer se upliću u čisto ljudska pitanja, kao što su nova civilizacija ljubavi ili jedna svjetska vlada…Posrijedi je zločin protiv neba!

o.Gruner: To je zločin protiv čovječnosti, kako je rekao veliki njemački teolog, biskup Graber. Glede Fatime, Graber je rekao sljedeće riječi: „Kad bih znao da slijedi uništenje cijelih naroda i to bi se uništenje moglo spriječiti molitvom i pokorom, kad to ne bih učinio, bio bih kriv za zločin protiv čovječnosti!“

Na isti način, kad bih znao da mogu spriječiti uništenje narodā proširujući cijelu Fatimsku poruku, a kad bih se skrivao da to ne učinim i kad bih joj promijenio značenje na taj način da spriječim da se ljudi upozore, i onda bih i ja također – slijedeći ono što je rekao biskup Graber – bio kriv za zločin protiv čovječnosti jer bih skrio ovu istinu vjernicima i javnome mnijenju.

Godine 1984. kardinal Ratzinger tvrdio je da se Treća tajna tiče pogibelji koje ugrožavaju vjeru i život kršćanina, a time dakle i svijeta. Mislim da bismo svi trebali zahtijevati i moliti da se cijela Treća Fatimska tajna objavi kako bismo znali što nas očekuje i zaštitili sebe same i svoje najmilije.

John V.: I zahtijevati posvetu Rusije Bezgrješnom Srcu Marijinu.

o.Gruner: Da.

o.Gruner: Još je puno stvari koje treba znati o Fatimi […]

Kako je rekla sestra Lucija, Gospa štiti svoje pobožnike, stoga uvijek moramo zazivati njezinu pomoć i svaki dan moliti svetu Krunicu!

Neka Vas dragi Bog blagoslovi i neka Vas naša Nebeska Majka sve više približi Svojemu Božanskome Sinu. Amen.

Pokraj kipa Blažene Djevice upalio sam svijeću za vaše posebne nakane. Sjetite se također da ne postoji problem na svijetu, nije bitno koliko težak bio, a da se ne može riješiti Krunicom.

Na to nas je podsjetila Fatimska poruka! Izmolimo skupa jednu Zdravomariju prije konca ove emisije: 
„Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom. Blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majo Božja, moli za nas grješnike, sada i na času smrti naše. Amen.“

Broj komentara: 6:

 1. Pokojni Father Gruner i njegovi suradnici bitno su pridonijeli da se rasvijetli ova teška problematika i sada je mnogima jasno da to nisu nekakve izmišljotine i snovi zagriženika:
  1. Fatima je opomena Crkvi i svijetu - neprijatelji Fatime su oni koji to žele pretvoriti samo u pobožnost koja nas podsjeća da trebamo biti dobri i pobožni (i to naravno, ali ne samo to);
  2. Nije objavljen jedan dio Treće tajne - i to riječi same Gospe koje slijede nakon viđenja i rečenice "U Portugalu će se uvijek sačuvati dogma vjere itd..."
  3. O posveti Rusije Bezgrješnom Srcu Marijinu koju treba učiniti Sveti Otac sa svim biskupima Crkve, izrijekom spominjući Rusiju (a ne, primjerice, svijet itd.), ovisi mir u svijetu.

  Žalosno je i tragično da se to još uvijek ne želi učiniti, a svijet se nalazi pred velikim ratnim sukobom i Rusija je očito sprema na rat.
  Sjetimo se da je ovo ljeto i Njemačka savezna vlada, a i Češka vlada pozvala svoje građane da se spreme za moguće neugodne scenarije i da u kući imaju hrane i vode za deset dana...
  No modernistima sve to nije dovoljno. To je luda sljedba koja nas vuče u propast i sužanjstvo!

  Kikii

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Rusija se nalazi u groznoj moralnoj situaciji. Ne može biti govora o njezinom obraćenju. Iako se u Rusiji ne održavaju homoseksualne parade i slične strahote i to s pravom svi pozdravljamo, postoje i drugi grijesi koji vapiju za osvetom u nebu: nepravedni društveni i gospodarski odnosi.
   1.Baš se u Rusiji ljudima koji su radili mjesecima ne plaća. To čini čak i država kako se uvijek može čitati u dnevnom tisku, i to sve od pada komunizma i „demokratskih promjena“.
   Po crkvenom nauku i te su stvari isto tako grijesi vapijući u nebo kao i homoseksualnost.
   2.Rusija još uvijek ima stravičnih problema s mafijskim strukturama, s prostitucijom i trgovinom ljudima.
   3.Rusija ima visok postotak pobačaja i sve više rastava braka.
   4.Rusijom i dalje upravljaju stari komunistički kadrovi i ustanove.
   Tko je bio šef KGB-a, jednostavno ne može bit čist. Nešto je ipak u njegovoj odgovornosti.
   Rr

   Izbriši
 2. Uvijek se pitam zašto se modernisti toliko uzrujaju kad čuju o posveti Rusije Bezgrješnom Srcu?
  Odgovor je jednostavan. Jer oni odbijaju ekumenu povratka u Kristovo stado. Neki u Crkvi očito imaju druge ciljeve. Posveta Rusije Srcu Marijinu izazvala bi u Rusiji takav povratak vjeri kakav svijet još nije vidio te povratak jedinoj Kristovoj Crkvi i odricanje od istočnog raskola. Ujedinjenje Majke Božje Fatimske i Kazanske učinilo bi Crkvu Katoličku najjačom vjerskom silom na kugli zemaljskoj.
  Pia

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Na Zapadu je proširen naivni „ekumenski“ optimizam prema raskolničkim istočnim crkvenim zajednicama. Rusija se treba vratiti Kristovu stadu i drugog puta nema.
   Kako mi na vratu imamo srboslavlje i iz dana u dan vidimo koliko zlodusi djeluju u tom sustavu, ponajprije jer se i nakon svih strahota devedesetih ta crkvena zajednica ne odriče četništva i laže i pretjeruje u broju pobijenih Srba, opet s ciljem stvaranja Velike Srbije.
   U sve su uključili i patrijarha Bartolomeja. Ni Rusi nisu daleko. Lijepo su u Ukrajini pokazali koliko su ispolitizirani i koliko je ta crkvena zajednica cezaropapistička, podložna državi i koliko su pravoslavni inače međusobno isposvađani.
   Opasna je ova „Ostkirchenromantik“ kako je Nijemci nazivaju. Nama je opet blaženi Stepinac otvorio oči.
   Ne zaboravimo da je odvajanje Istoka od Rima dovelo do njegova propadanja: što su danas Aleksandrijska, Antiohijska, Jeruzalemska patrijaršija te sam Carigrad?
   Istina, u Rusiji vidimo i pozitivne promjene i ja vjerujem da je to svakako plod molitava za Rusiju po svijetu.
   No bez posvete Rusije ne će doći do obraćenja Rusije koje je svakako prioritet svakog pontifikata.
   Re

   Izbriši
 3. Ja mislim da se u Fatimskoj tajni na neki način govori o II.vat.koncilu. Nikada u crkvenoj povijesti jedan koncil koji k tome nije bio čak ni dogmatski, s reformom liturgije koja je nakon njega uslijedila nije izazvao toliki jad i pomutnju.
  Pape su odonda na neki način povezane s ovim Koncilom i stoga ne vrše svoju službu kako su to pape ranije činili.
  Ako Majka Božja opominje od toliko stvari vezanih za otpad od vjere, onda je 100 % upozoravala i na koncilsku katastrofu.
  Dok god Rim o tome šuti, nije dobro.
  Ne će to još dugo jer s Crkvom Kristovom ne može se vječno manipulirati.
  Bog je Svedržitelj. Uskoro će pokazati svoju moć i vlast!
  Pia

  OdgovoriIzbriši
 4. Kardinal Ratzinger kasnije je kao papa Benedikt XVI. ponovno potvrdio važnost Fatime i njezinu neizvršenu proročku misiju. Čak je i naš tisak o tome izvješćivao.
  Ovaj razgovor očito potječe iz 2000. godine, kratko nakon objavljivanja jednog dijela Treće Fatimske tajne.

  Kikii

  OdgovoriIzbriši

Napomena pri komentiranju:
Objavljujem korisne, pristojne i potpisane komentare.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...