nedjelja, 5. srpnja 2015.

O posljednjem Kristovu Sudu

LEKCIJA 37.
Posljednji Sud


408. P. Kada će nam Krist doći suditi?
O. Krist će nam doći suditi odmah nakon naše smrti, i na posljednji dan.

Odmah - u toj istoj sobi i na tom mjestu gdje ćemo preminuti bit ćemo suđeni u tom trenutku i čak prije nego su oni oko nas sigurni da smo mrtvi. Kada imamo suđenje ili parnicu na jednom od naših sudova, mi vidimo suca kako sluša, odvjetnike kako brane ili pokušavaju osuditi, i svjedoke za ili protiv osobe koja je optužena. 
Mi imamo naviku zamišljati nešto slično da će se odvijati na Božjem sudu. Mi vidimo Svemogućeg Boga kako sjedi na Svojem prijestolju; našeg anđela čuvara i sveca zaštitnika kako daju svjedočanstvo o nama - dobro ili loše - i onda čujemo kako Sudac proglašava svoju presudu. To se događa, ali ne na onaj način kako mi to zamišljamo jer Bog ne treba svjedoke: On zna sve. 

Jedan primjer će vam pomoći da bolje razumijete što se stvarno bude događalo. Ako hodaš po vrlo blatnoj cesti po mrkloj noći, ti ne možeš vidjeti stanje uprljanosti svoje odjeće; ali kada iznenada dođeš na jako svijetlo odmah ćeš vidjeti stanje u kojem jesi. Na isti način duša za vrijeme zemaljskog života ne vidi svoje vlastito stanje, ali kada dođe na jako svijetlo Božje prisutnosti, ona u trenutku vidi svoje stanje i zna kakva će kazna biti. Ona odmah ide prema svojoj nagradi ili kazni. Ta presuda u trenutku tvoje smrti će odlučiti o tvojoj sudbini zauvijek. Opći sud to neće promijeniti, već će samo ponoviti tu presudu pred cijelim svijetom. O, kako se trebamo pripremati za taj strašan trenutak!

Pogledaj sirotog bolesnog čovjeka kako polagano izdiše svoj život. Svi njegovi prijatelji kleče oko i mole; sada postaje nesvjestan; sada čuješ smrtne zvuke u njegovom grlu; sada su njegove oči fiksirane i staklene. Još par minuta i jadna duša će stajati u strašnoj prisutnosti Božjoj da da račun za cijeli svoj život - o svakoj misli, riječi i dijelu. Sve što je učinio na zemlji će se rasprostrijeti pred njim kao velika slika. On je već pred kraj života potpuno zaboravio što je mislio, rekao ili napravio na određeni dan i sat - mjesto na kojemu je bio i grijeh koji je počinio, itd.; ali u tom trenutku suda sve će se sjetiti. Kako će htjeti da je bio dobar! Kako, onda mi sada možemo biti tako bezbrižni o tako važnim stvarima, kada mi znamo sa apsolutnom sigurnošću da će nam suditi, a kako brzo to ne znamo. 

Kada te trebaju ispitati o tome što si naučio u školi ili na poduci za šest mjeseci ili godinu dana, kako si zabrinut i činiš potrebne pripreme i kako se bojiš da nećeš proći, već biti zadržan na neko vrijeme! Kako bi bio sretan da čuješ da će tvoj dobar prijatelj, netko koga dobro znaš, biti tvoj ispitivač! Pripremi se na isti način i za ispitivača pred kojim ćeš morati stajati na kraju svog života. Svaki dan se možeš pripremiti tako što ćeš dobro ispitati svoju savjest o grijesima koje si počinio; tako što ćeš napraviti čin kajanja za njih i tako što ćeš odlučiti da ćeš ih izbjegavati u budućnosti. Nikad nemoj otići spavati bez neke pripreme za sud. Ali iznad svega- pokušaj se bolje upoznati sa svojim Ispitivačem - Našem Gospodinom Isusom Kristom; pokušaj svojim molitvama i dobrim dijelima postati Njegov posebni prijatelj, i kada tvoj sud dođe bit ćeš sretan a ne u strahu što ćeš Ga sresti. 

409. P. Kako se zove sud koji moramo proći odmah nakon svoje smrti?
O. Sud koji moramo proći odmah nakon svoje smrti se zove Pojedinačni Sud.

410. P. Kako se zove sud koji će svi ljudi proći na posljednji dan?
O. Sud koji će svi ljudi morati proći na posljednji dan se zove Općeniti Sud.

"Općeniti"- jer će svako stvorenje koje ima razum biti suđeno na taj dan- Nebeski anđeli, Pakleni đavli, i svi muškarci, žene, i djeca koja su ikad živjela na zemlji. Sveto Pismo nam opisuje taj dan. Matej 24-25 : 1 Isus izađe iz hrama s pođe dalje. Tada mu pristupiše učenici njegovi i upozoriše ga na građevine hramske.2 On im reče: "Vidite vi to sve ' Zaista, kažem vam: "Ovdje neće ostati kamen na kamenu, koji se neće porušiti."3 Kad je onda sjedio na Maslinskoj gori, pristupiše samo njegovi učenici k njemu i rekoše: "Kaži nam, kad će se to dogoditi, i koji je znak tvojega dolaska i svršetka svijeta?"4 Isus im reče: "Gledajte, da vas tko ne zavede! 5 Jer će mnogi doći u ime moje i reći: "Ja sam Krist. I mnoge će zavesti. 6 Čut ćete za ratove i glasove o ratovima. Gledajte, da se ne uplašite! To mora tako doći; ali nije još tada svršetak, 7 Jer će se dignuti narod proti narodu, kraljevstvo protiv kraljevstva. Glad i kuga i potres bit će posvuda. 8 Ali to je sve istom početak nevoljama. 9 Tada će vas predavati na muke i ubijat će vas; i zbog imena mojega svi će narodi zamrziti na vas. 

10 Tada će mnogi zalutati u vjeri, jedan će drugoga izdati i jedan će na drugoga zamrziti. 11 lažni će proroci u velikom broju ustati i mnoge zavesti. 12 Jer će bezbožnost uzeti maha, ljubav će ohladnjeti kod mnogih. 13 Ali tko ustraje do kraja, spasit će se. 14 Ovo evanđelje o kraljevstvu navješćivat će se po svemu svijetu za svjedočanstvo svima narodima. Tada istom dolazi svršetak. 15 Kad dakle vidite na mjestu svetome gnusobu opustošenja, o kojoj je govorio prorok Daniel - tko čita, neka razumije! - 16 Tada neka ljudi u Judeji bježe u gore! 17 Tko bude na krovu, neka ne silazi, da uzme sobom još što is kuće! 18 Tko bude u polju, neka se ne vraća kući, da uzme haljinu svoju! 19 Teško trudnima i dojiljama u one dane!

20 Molite se, da ne padne bijeg vaš u zimu ili u subotu! 21 Tada će biti nevolja velika, kakva nije bila od postanja svijeta do sada, niti će biti. 22 I kad se ne bi skratili oni dani ni jedan se čovjek ne bi spasio. Ali zbog izabranih skratit će se dani oni. 23 Ako vam tada tko rekne: "Ovdje je Krist ili ondje, ne vjeruj te! 24 Jer će ustati lažne Kristovi i lažni proroci i činit će velike znake i čudesa, da zavedu, ako je moguće, iste izabranike. 25 Eto, kažem vam unaprijed. 26 Ako vam se tada rekne: "On je u pustinji, ne izlazite; on je u sobama, ne vjerujte! 27 Jer kao što se munja pomoli na istoku i zasja do zapada, tako će biti i s dolaskom Sina čovječjega. 28 Gdje je strvina, ondje se skupljaju orlovi, 29 Odmah će po nevolji onih dana sunce pomrčati i mjesec će izgubiti svoju svjetlost, zvijezde će s neba pasti, i sile će se nebeske uzdrmati. 

30 Tada će se pokazati znak Sina čovječjega na nebu, i svi će narodi na zemlji proplakati. Ugledat će Sina čovječjega gdje dolazi na oblacima nebeskim s velikom moć i slavom. 31 On će poslati anđele svoje s velikim glasom trublje, i oni će skupiti izabranike njegove od četiri vjetra, od jednoga kraja neba do drugoga. 32 Od smokve naučite se prispodobi: "Kad njezine grane postanu sočne i lišće potjera, onda znate, da je blizu ljeto. 33 Tako i vi, kad vidite sve ovo, znajte, da je pred vratima. 34 Zaista, kažem vam: "Ovaj naraštaj neće proći, dok se ovo sve ne zbude. 35 Nebo i zemlja proći će, ali riječi moje neće proći.36 A onoga dana i onoga časa ne zna nitko, ni anđeli na nebu, nego samo Otac. 37 Kao u dane Noine, tako će biti kod dolaska, Sina čovječjega. 38 U dane pred potopom gostili su se i pili, ženili su se i udavali do onoga dana, kad Noa uđe u kovčeg; 39 I nijesu došli do uviđavnosti, dok nije provalio potop i sve pograbio. Upravo će tako biti i kod dolaska Sina čovječjega. 

40 Tada će biti dva na polju: "jedan će se uzeti, drugi će se ostaviti. 41 Dvije će mljeti u mlinu: "jedna će se uzeti, druga će se ostaviti. 42 Budite dakle budni; jer ne znate dana, u koji dolazi Gospodin vas. 43 Ali ovo znajte: "Kad bi znao domaćin, u koji čas noći dolazi lupež, zacijelo bi bdio i ne bi pustio da provali u kuću njegovu. 44 Zato i vi budite spremni; jer Sin čovječji dolazi u čas, u koji se ne nadate. 45 Tko je dakle vjerni i razumni sluga, koga je postavio gospodar nad svojom družinom, da joj daje hranu u pravo vrijeme. 46 Blagoslovljen je sluga, kojega gospodar njegov, kad se vrati kući, nađe da čini tako. 47 Zaista, kažem vam: "On će ga postaviti nad svim imanjem svojim, 48 Ako li je sluga zao i misli u sebi: "Moj gospodar neće još zadugo doći, 49 I ako on tuče svoje drugove i gosti se i pije s pijanicama, 50 Onda će gospodar toga sluge doći u dan, kad ne očekuje, u čas, kojega ne zna. 51 Pa će ga strogo kazniti i odredit će mu mjesto njegovo među licemjerima. Ondje će biti jauk i škrgut zuba. 

1 Tada će biti kraljevstvo nebesko nalik na deset djevica, koje uzeše svjetiljke svoje i izađoše u susret zaručniku. 2 Pet od njih bile su lude, pet mudre, 3 Lude uzeše svjetiljke svoje, ali ne uzeše sobom ulja. 4 A mudre uzeše sa svjetiljkama i ulje u posudama svojim. 5 Kako se je dolazak zaručnikov otegnuo, zadrijemaše sve i pozaspaše. 6 I ponoći odjeknu poziv: "Zaručnik dolazi! Izlazite mu u susret! 7 Tada se digoše sve djevice one i prirediše svjetiljke svoje. 8 A lude rekoše mudrima: "Dajte nam od ulja svojega! Svjetiljke naše hoće da se ugase. 9 Mudre odvratiše: "Da ne bi možda nedostalo nama i vama, idite radije k trgovcima i kupite sebi! 

10 Dok otiđoše da kupe, dođe zaručnik. Koje su bile spremne, uđoše s njim na svadbu, i zatvoriše se vrata. 11 Napokon dođoše i druge djevice i povikaše: "Gospodaru, Gospodaru, otvori nam! 12 A on reče: "Zaista, kažem vam, ne poznajem vas. 13 Budite dakle budni; jer ne znate ni dana ni časa! 14 Dogodi se kao čovjeku, koji htjede da ide u tuđinu. On dozva k sebi sluge svoje i predade im imovinu svoju. 15 Jednomu dade pet talenata, drugomu dva, trećemu jedan, svakomu prema njegovoj vrsnoći. Tada otputova odmah. 16 Koji je bio primio pet talenata, otišao je, radio je s njima i dobio još drugih pet. 17 Isto tako dobio je onaj su dva talenta još druga dva. 18 Koji je bio primio jedan, otiđe, iskopa zemlju i skrio u nju novac gospodara svojega. 19 Iza dugog vremena dođe natrag gospodar onih sluga i počne se računati s njima. 

20 Koji je bio primio pet talenata pristupi, donese sobom još pet daljnih talenata i reče: "Gospodaru, predao si mi pet talenata. Evo, dobio sam još pet daljnih talenata. 21 Tada mu reče gospodar njegov: "Pravo, slugo dobri i vjerni! Nad malim si bio vjeran, zato ću te postaviti nad mnogim. Uđi u radost gospodara svojega! 22 Tada pristupi onaj su dva talenta i reče: "Gospodaru, predao si mi dva talenta. Evo, dobio sam još dva daljna talenta." 23 Tada mu reče gospodar njegov: "Pravo, slugo dobri i vjerni! Nad malim si bio vjeran, zato ću te postaviti nad mnogim. Uđi u radost gospodara svojega! 24 Napokon pristupi i onaj s jednim talentom i reče: "Gospodaru, znam te, ti si čovjek tvrd, žanješ, gdje nijesi sijao, i kupiš, gdje nijesi vijao. 25 Zato se pobojah, odoh i zakopah talenat tvoj u zemlju. Ovdje imaš što je tvoje. 26 Tada mu odgovori gospodar: "Zli i lijeni slugo, znao si, da ja žanjem, gdje nijesam sijao, i kupim, gdje nijesam vijao. 27 Tada bi bio morao novac svoj uložiti kod mjenjača, ja bih mogao pri svojemu povratku podignuti svoje s kamatima. 28 Uzmite mu zato talenat i podajte ga onome, koji ima deset talenata! 29 Jer tko ima, njemu će se dati, i obilovat će; a tko nema, njemu će se još uzeti što ima. 

30 A nekorisnog slugu bacite u tamu 'Ondje će biti jauk i škrgut zuba. 31 Kad dođe Sin čovječji u slavi svojoj i svi anđeli s njime, onda će sjesti na prijestolje slave svoje. 32 Svi će se narodi pred njim skupiti. On će ih razlučiti jedne od drugih, kao što pastir razlučuje ovce od jaraca. 33 Postavit će ovce s desne sebi, jarce s lijeve sebi. 34 Tada će kralj reći onima s desne strane: "Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u posjed kraljevstvo, koje vam je pripravljeno od stvorenja svijeta! 35 Jer sam bio gladan, i dali ste mi jesti, žedan, i dali ste mi piti. Bio sam stranac, i primili ste me na konak, 36 Go, i zaodjeli ste me. Bio sam bolestan, i pohodili ste me, u tamnici, i došli ste k meni. 37 Tada će ga upitati pravednici: "Gospodine, kad smo te vidjeli gladna, i dali ti jesti, ili žedna, i dali ti piti? 38 Kad smo te vidjeli stranca, i primili te na konak? ili gola, i zaodjeli te? 39 Kad smo te vidjeli bolesna ili u tamnici, i došli k tebi? 

40 Kralj će im odgovoriti: "Za "ista, kažem vam: "Što ste učinili jednomu od ove moje najmanje braće, to ste učinili meni. 41 Tada će reći onima na lijevoj strani: "Idite od mene, prokleti, u oganj vječni, što je pripravljen đavlu i anđelima njegovim! 42 Bio sam gladan, i niste mi dali jesti, žedan, i niste mi dali piti. 43 Bio sam stranac, i ne primiste me na konak, go, i niste me zaodjeli. Bio sam bolestan i u tamnici, i niste me pohodili. 44 Tada će ga upitati i oni: "Gospodine, kada smo te vidjeli gladna ili žedna ili stranca ili gola ili bolesna ili u tamnici, i nismo te poslužili? 45 Ali će im on odgovoriti: "Zaista, kažem vam: "Što niste učinili jednomu od ovih najmanjih, to niste učinili ni meni. 46 Ovi će ući u muku vječnu, a pravednici u život vječni.

Zamisli svoje osjećaje kada ćeš stajati pred tim velikim mnoštvom, čekajući razdvajanje dobrih od zlih. Na koju stranu ćeš ti biti poslan? Naš Gospodin dolazi, ne sa blagim licem spasitelja, već sa strogim pogledom suca. Kako ti se približava sve bliže i bliže, vidiš neke svoje drage prijatelje, za koje si mislio da su dovoljno dobri na zemlji, kako su poslani na stranu zlih; vidiš druge za koje si smatrao da su ludi kako su poslani među dobre, i ti postaješ sve zabrinutiji svakoga trenutka o nesigurnosti svoje sudbine. Vidiš majke i očeve na suprotnim strana, braću, sestre, roditelje, i djecu zauvijek razdvojene. O, koji strašan trenutak neizvjesnosti! Kako ćeš htjeti da si bio bolji i da si uvijek živio kao prijatelj Božji! Strana na kojoj ćeš biti ovisi o tome što sada radiš, i ti možeš biti na strani dobrih ako želiš. Čini zato u svom životu ono što bi htio da si radio u tom strašnom trenutku.

Naučiti suditi sebi često. Kaži ovo, ili nešto slično sebi: Sada sam živio već 12, 15 , 20 ili više godina; da dođem na sud danas na kojoj bi strani bio? Vjerojatno na strani zlih. Ako provedem ostatak svojeg života kao što sam živio do sada, onda ću na posljednji dan zasigurno ići među zle. Ako se moja dobra dijela i zla dijela prebroje danas, koja bi bila brojnija? Što onda trebam raditi? Neće biti dovoljno reći da ću biti bolji u budućnosti već trebam učiniti i zadovoljštinu za prošlost. Ako čovjek želi završiti put u određeno vrijeme, i treba preći određeni broj kilometara na dan, već prvi dan zapne i zaostane dosta daleko od potrebne udaljenosti, onda on neće moći hodati predviđeni broj kilometara već će morati nadoknaditi i za ono što nije prehodao prvi dan. Tako i u našem životu mi moramo činiti ono što je naša dužnost svaki dan i koliko god možemo nadoknaditi ono što smo propustili učiniti u prošlosti.

411. P. Zašto Krist sudi ljude odmah nakon njihove smrti?
O. Krist sudi ljude odmah nakon njihove smrti da bi ih nagradio ili kaznio prema njihovim djelima.

412. P. Koje su nagrade ili kazne za ljudske duše nakon Pojedinačnog Suda?
O. Nagrade ili kazne za ljudske duše nakon Pojedinačnog Suda su Raj, Čistilište ili Pakao.

416. P. Ako se svim sudi odmah nakon smrti, zašto postoji potreba za općenitim sudom?
O. Postoji potreba za Općenitim Sudom, iako će svi biti odmah suđeni nakon svoje smrti tako da se Božja providnost, koja često dopušta dobrima da pate i zlima da napreduju, može vidjeti kao pravedna pred svim ljudima.

"Božja providnost"- Ponekad tu na zemlji vidimo dobre ljude u potrebi, nezaposlene, boležljive, neuspješne u svemu što pokušavaju, dok je njegov susjed, koji je vrlo loš čovjek, bogat i uspješan, i izgleda da ima sve užitke. Ali zašto je to tako mi to sada ne možemo razumijeti, jer će nam Božji razlozi biti otkriveni na Sudnji Dan. Ponekad zli učine neka dobra dijela tu na zemlji - pomažu siromašnima, doprinose nekoj dobrotvornoj udruzi na prijemjer; i Bog ih zbog njihove zloće ne može nagraditi u sljedećem svijetu, pa ih On nagrađuje pretežno u ovom svijetu vremenitim dobrima i užicima. Za sva svoja dobra djela oni dobivaju svoju nagradu na ovome svijetu, a za zla dijela dobivaju kaznu na sljedećem. Dobar čovjek koji pati dobiva svoju nagradu na sljedećem svijetu, tako da njegove patnje koje tu podnosi mogu djelomično okajati zlo koje je učinio.

Drugi razlog za općeniti sud je da se pokažu zločini grešnika i pravda njihove kazne; također da možemo vidjeti sva dobra dijela Svetaca i da prime slavu koja im pripada. Na zemlji su ti Sveci nekad smatrani budalama i tretirani su bili kao zločinci, lažno optuženi, itd. I sada će se pokazati cijela istina pred cijelim svijetom. Ali iznad svega, Općeniti Sud je na čast i slavu Našeg Gospodina. Kod Njegovog prvog dolaska na svijet On je bio siromašan i slab; mnogi nisu htjeli vjerovati u Njega da je Sin Božji, i vrijeđali su Ga kao varalicu. On je bio lažno optužen, sramotno tretiran, i bio je ubijen, dok su mnogi vjerovali da je kriv za neki zločin. Sada će se On pojaviti kakav zaista je - kao njihov Gospodin i Vladar, njihov Stvoritelj i Sudac. Kako će drhtati dok gledaju na Njega koga su razapeli! Kako će svi oni koji su Ga odbacili, koji su Ga vrijeđali, koji su progonili Njegovu Crkvu, i slično, biti u strahu kada Ga vide tamo kao Suca! Kako će shvatiti koje su grozne pogreške zemljani počinili!

417. P. Hoće li i naša tijela dijeliti nagradu ili kaznu naših duša?
O. Naša tijela će dijeliti nagradu ili kaznu naših duša, jer će uskrsnućem opet s njima biti ujedinjeni.

418. P. U kojem će stanju naša tijela uskrsnuti?
O. Tijela pravednih će uskrsnuti slavna i besmrtna.

Mi poštujemo mrtvo tijelo i odnosimo se prema njemu sa velikim poštovanjem jer je ono bilo prebivalište duše i bilo je često hranjeno Sakramentima.; također jer će ustati u slavi i biti ujedinjeno sa dušom u Božjoj prisutnosti zauvijek. Iz tih razloga mi koristimo tamjan i svetu vodu kada se tijelo pokapa, i čak blagoslivljamo tlo gdje će biti položeno. Vjerni mrtvi su svi oni koji su umrli u stanju milosti i koji su na Nebu ili u Čistilištu. Oni bi mogli biti u Čistilištu pa mi molimo za njih. Mi molimo da počivaju u miru - odnosno da budu u Raju, gdje više neće patiti.

419. Hoće li i tijela prokletih također ustati?
O. Da, tijela prokletih će također ustati ali oni će biti osuđeni na vječnu kaznu.Dio iz Baltimorovog katekizma.
Posebno hvala osobi koja je prevela tekst.

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena pri komentiranju:
Objavljujem korisne, pristojne i potpisane komentare.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...