četvrtak, 19. ožujka 2015.

Pojas na čast sv. Josipu zaručniku B. D. M.


Na blogu Quo vadis Croatia je već bilo riječi o toj temi.
Blagoslov pojasa na čast sv. Josipu zaručniku B.D.M. (Obrednik iz 1929. godine):Pojas (cingulum) ili konop svetog Josipa datira iz 1657., kada je augustinska redovnica u Antwerpenu, u Belgiji, doživjela čudotvorno ozdravljenje nakon duge i teške bolesti i to nakon što je počela nositi pojas u čast svetog Josipa.

Pojas se može nositi za sljedeće milosti:
- za posebnu zaštitu svetoga Josipa;
- za krepost čistoće;
- za milost ustrajnosti;
- za pomoć sv. Josipa osobito u času smrti.

Sam pojas je jednostavna deblja bijela nit od pamuka, sa 7 čvorova - jedan čvor za svaku od sedam žalosti svetog Josipa i 7 srodnih radosti, a to su (word, pdf):


7 žalosti svetog Josipa
7 radosti svetog Josipa


1. Sumnja sv. Josipa
1. Poruka anđela
A Josip, muž njezin, pravedan, ne htjede je izvrgnuti sramoti, nego naumi da je potajice napusti. (Mt 1,19)
Dok je on to snovao, gle, anđeo mu se Gospodnji ukaza u snu i reče: "Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga." (Mt 1,20)


2. Siromaštvo Isusova rođenja
2. Rođenje Spasitelja
I porodi sina svoga, prvorođenca, povi ga i položi u jasle jer za njih nije bilo mjesta u svratištu. (Lk 2,7)
I porodi sina svoga, prvorođenca... (Lk 2,7)


3. Isusovo obrezanje
3. Sveto ime Isusovo
Kad se navršilo osam dana da bude obrezan, nadjenuše mu ime ISUS, kako ga je bio prozvao anđeo prije njegova začeća. (Lk 2,21)
I ne upozna je dok ne rodi sina. I nadjenu mu ime ISUS. (Mt 1,25)


4. Šimunovo proročanstvo kako će mnogi biti izgubljeni
4. Šimunovo proročanstvo kako će mnogi biti spašeni
Šimun ih blagoslovi i reče Mariji, majci njegovoj: "Ovaj je evo postavljen na propast i uzdignuće mnogima u Izraelu i za znak osporavan..." (Lk 2,34)
Šimun ih blagoslovi i reče Mariji, majci njegovoj: "Ovaj je evo postavljen na propast i uzdignuće mnogima u Izraelu i za znak osporavan..." (Lk 2,34)


5. Bijeg u Egipat
5. Svrgavanje idola
A pošto oni otiđoše, gle, anđeo se Gospodnji u snu javi Josipu: "Ustani, reče, uzmi dijete i majku njegovu te bježi u Egipat i ostani ondje dok ti ne reknem jer će Herod tražiti dijete da ga pogubi." On ustane, uzme noću dijete i majku njegovu te krene u Egipat. (Mt 2,13-14)
Proroštvo o Egiptu. Gle, Gospod sjedi na brzu oblaku, u Egipat dolazi. Dršću pred njim idoli egipatski, u njedrima premire srce Egipćana. (Iz 19,1)


6. Povratak iz Egipta
6. Život sa Isusom i Marijom
Ali saznavši da Arhelaj vlada Judejom namjesto svoga oca Heroda, bojao se poći onamo pa, upućen u snu, ode u kraj galilejski. (Mt 2,22)
Kad obaviše sve po Zakonu Gospodnjem, vratiše se u Galileju, u svoj grad Nazaret. (Lk 2,39)


7. Gubitak Isusa u Hramu
7. Pronalazak Isusa u Hramu
I kad ga ne nađu, vrate se u Jeruzalem tražeći ga.
(Lk 2,45)
Nakon tri dana nađoše ga u Hramu gdje sjedi posred učiteljâ, sluša ih i pita.  (Lk 2,46)

Dnevno treba izmoliti 7 Slava Ocu i molitvu svetom Josipu za čistoću:

Latinski:
Virginum custos et pater, sancte Ioseph, cuius fideli custodiae ipsa Innocentia Christus Iesus et Virgo virginum Maria commissa fuit; te per hoc utrumque carissimum pignus Iesum et Mariam obsecro et obtestor, ut me, ab omni immunditia praeservatum, mente incontaminata, puro corde et casto corpore Iesu et Mariae semper facias castissime famulari. Amen.

Hrvatski:
Čuvaru i oče djevicâ, sveti Josipe, čijoj su vjernoj zaštiti bili povjereni najneviniji Isus Krist i Djevica nad djevicama Marija: molim Te i zaklinjem poradi Tvoje ljubavi prema Isusu i Mariji, učini da mogu, očuvan od svake nečistoće, neokaljanih misli, čista srca i tijela, vazda najčistije služiti Isusu i Mariji. Amen.

Pojas možete naručiti ovdje.

Sveti Josipe, Zaštitniče Katoličke Crkve, moli za nas.

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena pri komentiranju:
Objavljujem korisne, pristojne i potpisane komentare.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...