utorak, 18. studenoga 2014.

"Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svemu stvorenju." (Mk 16,15)

U dogovoru sa facebook profilom Antemurale Christianitatis, koji na svom profilu posjeduje vrlo vrijedne katoličke tekstove, od sada će na ovom blogu biti prikazani neki tekstovi i slike sa tog profila, tako da svi ti materijali budu dostupni široj (ne)katoličkoj javnosti, a sve u svrhu da ispunjavamo zapovijed koju nam je uputio Gospodin: 
"Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svemu stvorenju. Tko uzvjeruje i pokrsti se, spasit će se, a tko ne uzvjeruje, osudit će se." (Mk 16, 15-16)
Za širenje svete katoličke vjere.
Tekst preuzet sa facebook profila u naslovu će biti naglašen sa inicijalima AC.

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena pri komentiranju:
Objavljujem korisne, pristojne i potpisane komentare.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...