utorak, 26. kolovoza 2014.

1. Vatikanski DOGMATSKI koncil


...
4. O vjeri i razumu*

[Protiv slobodnijih filozofskih i teoloških škola.]

3041   1. Tko kaže da u Božjoj objavi nema istinitih, i u pravom smislu riječi otajstava,  nego da se sve vjerske dogme mogu pravilno obrazovanim razumom shvatiti i dokazati iz naravnih principa: neka bude kažnjen anatemom [usp. *3015sl\.

3042   2. Tko kaže da se ljudskim znanostima treba baviti tako, da se njihove tvrdnje  mogu zadržati kao istinite, makar se protivile objavljenom učenju, i da ih Crkva ne može zabraniti: naka bude kažnjen anatemom [usp. *3017],

3043   3. Tko kaže da se može dogoditi, da se dogmama koje je odredila Crkva, u skladu s napretkom znanosti, nekada mora dati smisao drugačiji od onoga kako ga je shvaćala, i kako ga Crkva shvaća: neka bude kažnjen anatemom [usp. *3020].


* 1. VATIKANSKI sabor (20. opći): 
8. prosinca 1869. - 20. listopada 1870., 3. sjednica, 24. travnja 1870.: Dogmatska konstitucija "DeiFilius" o katoličkoj vjeri

H. Denzinger - P. Hunermann ZBIRKA SAŽETAKA VJEROVANJA DEFINICIJA I IZJAVA O VJERI I ĆUDOREĐU

P.S.
2. Vatikanski koncil NIJE bio dogmatski, nego PASTORALNI.

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena pri komentiranju:
Objavljujem korisne, pristojne i potpisane komentare.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...