petak, 29. prosinca 2017.

Habit – znak ljubavi prema Bogu


Habit nadahnjuje jednako žene i muškarce da ostave svoje živote i predaju se Bogu. Ulazeći u crkveni red, osoba ne samo da osjeća promjenu u srcu i duši, već i u fizičkom svijetu. Na primjer, mnogi crkveni redovi, pored nošenja habita, traže od žena i promjenu imena kada postanu časne sestre.

U zadnjih 30 godina broj žena u katoličkim crkvenim redovima smanjio se za oko 50%. U Sjedinjenim Američkim Državama ostalo je 85 412 sestara, a prosječna dob je 68 godina. Oni redovi koji bilježe porast u broju zvanja su oni koji nose tradicionalne habite, uključujući dominikanke sv. Cecilije i Misionarke ljubavi.

Činjenica je da je habit uistinu duhovno bogatstvo. Ključ povećanja broja časnih sestara u svijetu je povratak obaveznom nošenju habita. Časnim sestrama više ne bi smjelo biti dopušteno živjeti u stanovima i nositi civilnu odjeću, već bi trebale živjeti u samostanu kako bi služile Bogu i častile Ga. 


(...)

Nošenje civilne odjeće ne služi kao znak posvećenja. Nadam se i molim da će više crkvenih redova opet usvojiti tradicionalni habit. Meni je osobno uvijek nadahnjujuće vidjeti časnu sestru u javnosti jer ona u svijetu živi svoj život za Isusa. Nošenje habita dovodi druge ljude k Bogu. A oni koji danas žive u sumnji ili strahu mogu biti utješeni prizorom časne sestre koja ponizno služi Gospodinu.

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena pri komentiranju:
Objavljujem korisne, pristojne i potpisane komentare.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...