četvrtak, 23. veljače 2017.

Litanije svih svetih (tradicionalne)


Gospodine, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Gospodine, smiluj se.
Kriste, čuj nas.
Kriste, usliši nas.

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se.
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se.
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se.
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se.

Sveta Marijo, moli za nas!
Sveta Bogorodice,
Sveta Djevo djevica,

Sveti Mihovile,
Sveti Gabrijele,
Sveti Rafaele,
Svi sveti anđeli i arkanđeli, molite za nas.
Svi sveti redovi blaženih duhova, molite za nas.

Sveti Josipe, moli za nas.
Svi sveti patrijarsi i proroci, molite za nas.

Sveti Petre, moli za nas!
Sveti Pavle,
Sveti Andrija,
Sveti Jakove,
Sveti Ivane,
Sveti Toma,
Sveti Jakove,
Sveti Filipe,
Sveti Bartole,
Sveti Mateju,
Sveti Šimune,
Sveti Tadeju,
Sveti Matija,
Sveti Barnaba,
Sveti Luka,
Sveti Marko,
Svi sveti apostoli i evanđelisti, molite za nas.
Svi sveti učenici Gospodnji, molite za nas.
Svi sveti mladenci, molite za nas.

Sveti Stjepane, moli za nas!
Sveti Lovro,
Sveti Vinko,
Sveti Fabijane i Sebastijane, molite za nas!
Sveti Ivane i Pavle,
Sveti Kuzma i Damjane,
Sveti Gervazije i Protazije,
Svi sveti mučenici,

Sveti Silvestre, moli za nas!
Sveti Grgure,
Sveti Ambrozije,
Sveti Augustine,
Sveti Jeronime,
Sveti Martine,
Sveti Nikola,
Svi sveti biskupi i priznavaoci, molite za nas!
Svi sveti naučitelji, molite za nas!

Sveti Antune, moli za nas!
Sveti Benedikte,
Sveti Bernarde,
Sveti Dominiče,
Sveti Franjo,
Svi sveti svećenici i leviti, molite za nas.
Svi sveti redovnici i pustinjaci, molite za nas.

Sveta Marijo Magdaleno, moli za nas!
Sveta Agato,
Sveta Lucijo,
Sveta Janjo,
Sveta Cecilijo,
Sveta Katarino,
Sveta Anastazijo,
Sve svete djevice i udovice, molite za nas!

Svi sveci i svetice Božje, zagovarajte nas.

Milostiv budi: oprosti nam, Gospodine.
Milostiv budi: usliši nas, Gospodine.

Od svakoga zla, oslobodi nas, Gospodine!
Od svakoga grijeha,
Od srdžbe svoje,
Od nagle i nepripravne smrti,
Od zasjeda vražjih,
Od srdžbe, mržnje i svake zle volje,
Od duha bludnosti,
Od groma i zla vremena,
Od biča potresa,
Od kuge, glada i rata,
Od smrti vječne,
Po otajstvu svetog utjelovljenja svoga,
Po došašću svojem,
Po rođenju svojem,
Po krštenju i svetom postu svojem,
Po križu i muci svojoj,
Po smrti i ukopu svojem,
Po svetom uskrsnuću svojem,
Po čudesnom uzašašću svojem,
Po dolasku Duha Svetoga Utješitelja,
U dan sudnji,

Grešnici: Tebe molimo, usliši nas.
Da nam oprostiš,
Da nam otpustiš,
Da se dostojiš na pravu nas pokoru privesti,
Da se dostojiš svetu Crkvu ravnati i uzdržati,
Da se dostojiš poglavicu apostolskoga i sve crkvene redove u svetoj vjeri uzdržati,
Da se dostojiš neprijatelje svete Crkve poniziti,
Da se dostojiš kraljima i vladarima kršćanskim mir i pravu slogu darovati,
Da se dostojiš svemu puku kršćanskomu mir i jedinstvo udijeliti,
Da se dostojiš sve, koji lutaju, k crkvenome jedinstvu povratiti i sve nevjernike k svjetlu evanđelja privesti,
Da se dostojiš nas same u svetoj službi svojoj potkrijepiti i uzdržati,
Da duše naše k nebeskim željama uzdigneš, Tebe molimo, usliši nas!
Da sve dobrotvore naše vječnim dobrima naplatiš,
Da duše naše, braće, rođaka i dobrotvora naših od vječnoga prokletstva izbaviš,
Da se dostojiš plodove zemlji dati i uzdržati,
Da se dostojiš svim vjernim mrtvima pokoj vječni darovati,
Da se dostojiš uslišiti nas,
Sine Božji,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se!

Kriste, čuj nas.
Kriste, usliši nas.
Gospodine, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Gospodine, smiluj se.

Oče naš (moli se tiho do:)
Svećenik: I ne uvedi nas u napast.
Puk: Nego izbavi nas od zla.

Psalam 69.
Bože, u pomoć mi priteci* Gospodine, pohiti da mi pomogneš.
Nek se smetu i postide, * koji traže dušu moju.
Još jednom neka se zasrame, * koji mi hoće zlo.
Odmah neka se zasrame, * koji mi govore: Neka, neka!
Nek se raduju i vesele u Tebi svi, koji traže Tebe, * i neka vazda govore: „Veličao se Gospodin“, koji ljube spasenje Tvoje.
A ja siromah i ubog, * Bože, pomozi mi.
Ti si pomoćnik moj i izbavitelj moj, * Gospodine, ne kasni.
Slava Ocu… Kako bijaše…

Svećenik: Spasi sluge svoje.
Puk: Bože moj, koji se ufaju u Tebe.
Svećenik: Budi nam, Gospodine, jaka tvrđava.
Puk: Protiv neprijatelja.
Svećenik: Ništa ne uspio neprijatelj protiv nas
Puk: Ni sin bezakonja ne naudio nama.
Svećenik: Gospodine, ne učini nam po grijesima našim.
Puk: I ne vrati nam po krivicama našim.
Svećenik: Molimo za Papu našega I.
Puk: Gospodin ga sačuvao i poživio i blažena učinio na zemlji, i ne dao ga na volju
neprijateljima njegovim.
Svećenik: Molimo za dobrotvore naše.
Puk: Dostoj se, Gospodine, sve koji nam dobro čine, poradi imena svojega nagraditi životom vječnim. Amen.
Svećenik: Molimo za vjerne mrtve.
Puk: Pokoj vječni daruj im, Gospodine, i svjetlost vječna svijetlila im.
Svećenik: Počivali u miru.
Puk: Amen.
Svećenik: Za braću našu nenazočnu.
Puk: Spasi sluge svoje, Bože moj, koji se ufaju u Tebe.
Svećenik: Pošalji im, Gospodine, pomoć iz svetišta.
Puk: I brani ih sa Siona.
Svećenik: Gospodine, usliši molitvu moju.
Puk: I vapaj moj k Tebi da dođe.
Svećenik: Gospodin s vama.
Puk: I s duhom tvojim.

Pomolimo se

Bože komu je vlastito smilovati se vazda i oprostiti, primi molbu našu da nas i sve sluge tvoje koje stežu verige grijeha milosrđe Tvoje dobrote milostivo odriješi.

Usliši, molimo Gospodine, molbe onih koji Te ponizno mole i oprosti grijehe onima koji Ti se ispovijedaju da nam zajedno oproštenje i mir dobrostivo udijeliš.

Neizrečeno milosrđe svoje, Gospodine, milostivo nam ukaži, da nas zajedno i od grijeha sviju odriješiš, i od kazna, koje za njih zaslužujemo, izbaviš.

Bože, koga grijeh vrijeđa, a pokora ublažuje: pogledaj milostivo molbe puka svojega i odvrati bičeve srdžbe svoje koje za grijehe svoje zaslužujemo.

Svemogući vječni Bože, smiluj se sluzi svojemu Papi našemu I. i upravljaj ga po svojoj milosti na putu spasenja vječnoga da s pomoću Tvojom ono što je Tebi ugodno želi i svom krepošću izvrši.

Bože, od koga su svete želje, pravi savjeti i pravedna djela: daj slugama svojim onaj mir koji svijet ne može dati, da i srca naša budu zapovijedima tvojim poslušna i sadašnja vremena, bez straha od neprijatelja, po Tvojoj zaštiti mirna.

Užezi ognjem Duha Svetoga srce naše, Gospodine, da Tebi čistim tijelom služimo i neokaljanim srcem omilimo.

Bože, Stvoritelju i Otkupitelju sviju vjernih, dušama službenika i službenica svojih udijeli otpuštenje sviju grijeha, da oproštenje, koje su vazda željele, pobožnim molbama postignu.

Djela naša, molimo, Gospodine, milošću Svojom priteci i pomoću prati, da svaka naša molitva i radnja s Tobom vazda počinje i početa da se s Tobom dovršuje.

Svemogući, vječni Bože, koji zajedno nad živima gospoduješ i nad mrtvima, i svima se smiluješ, za koje unaprijed znaš, da će vjerom i djelom biti Tvoji, Tebe ponizno molimo, da oni, za koje odlučismo moliti, i koji ili još sada žive na svijetu, ili su se već preselili u vječnost, po zagovoru sviju svetih Tvojih, oproštenje svih svojih grijeha milostivo zadobiju. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog po sve vijeke vjekova. Amen.

Svećenik: Gospodin s vama.
Puk: I s duhom tvojim.
Svećenik: Uslišio nas svemogući i milosrdni Gospodin.
Puk: Amen.
Svećenik: I duše vjernih po milosrđu Božjem počivale u miru.
Puk: Amen.

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena pri komentiranju:
Objavljujem korisne, pristojne i potpisane komentare.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...