utorak, 16. veljače 2016.

Navika se savladava navikom


Glava 24
O sudu i kaznama grešnika

1. U svemu gledaj na konac i kako ćeš stajati pred Sucem kojemu nije ništa sakriveno; koji se ne da ublažiti darovima i ne prima isprike; nego će suditi kako je pravo.
O bijedni i ludi grešniče! Što ćeš odgovoriti Bogu koji zna za sve tvoje opačine; ti, koji se katkada bojiš pogleda rasrđenog čovjeka?
Zašto se ne pobrineš za sebe za dan suda kad te nitko drugi neće moći opravdati ili braniti; nego će svaki biti sam sebi dovoljan teret?
Sada je tvoj trud koristan, sada može biti primljen tvoj plač, uslišani uzdasi, sada tvoja bol zadovoljava i pročišćuje.

2. Strpljiv čovjek prolazi kroz veliko i spasonosno čistilište kad podnoseći nepravde više tuguje radi tuđe zlobe nego radi nepravde sebi nanesene; kad se rado moli za one koji mu se protive, i od srca oprašta krivice; kad ne krzma moliti oproštenje od drugih; kad se radije smiluje nego rasrdi; kad često nanosi samome sebi silu i nastoji na svaki način podvrgnuti tijelo duhu.
Bolje se sada očistiti od grijeha i iskorjenjivati mane nego ih ostavljati za čišćenje u budućem životu.
Zaista varamo sami sebe radi neuredne ljubavi kojom ljubimo tijelo.

3. Što će drugo proždirati onaj oganj ako ne tvoje grijehe?
Što više sada štediš sam sebe i ugađaš tijelu, toliko ćeš bolnije poslije otplaćivati i veću građu spremaš za gorenje.
U čemu je tko pogriješio, u onom će biti i teže kažnjen. Tamo će goniti lijenčine ražarenim šiljcima, a neumjerene u jelu i piću mučit će silnom žeđom i glađu.
Tamo će bludnike i ljubitelje naslada polijevati gorućom smolom i smrdljivim sumporom; a zavidnici će od bola zavijati kao bijesni psi.

4. Neće, biti ni jedne mane koja neće imati svoje posebne muke. Tamo će oholice biti zasićeni svakom sramotom, a lakomce će pritisnuti najveća oskudica.
Tamo će biti teži jedan sat kazne nego li ovdje sto godina najstrože pokore.
Tamo nema nikakva počinka, nikakve utjehe za osuđene; ovdje ipak katkada otpočinemo od rada i uživamo u utjehi prijatelja.
Pobrini se sada i oplakuj grijehe svoje da uzmogneš na dan suda biti siguran s blaženima.
Tada će naime »pravednici s velikom sigurnosti stupiti nasuprot onima koji su ih nekoć pritiskivali i tlačili« ( Mudr 5, 1).
Tada će ustati da sudi onaj koji se sada ponizno podvrgava suđenjima ljudskim.
Onda će siromah i ponizan biti pun pouzdanja, a oholica će strahovati kud god se okrenuo.

5. Onda će se vidjeti da je bio mudar na svijetu onaj koji se naučio radi Krista biti lud i prezren.
Onda će nam biti mila svaka nevolja strpljivo podnesena i "svaka će zloća zatvoriti svoja usta" (Ps 106, 42).
Onda će se radovati svaki pobožni čovjek, a tugovat će svaki bezbožac.
Onda će se tijelo izmučeno pokorom više radovati nego da smo ga uvijek hranili nasladama.
Onda će sjati prosto odijelo, a potamnjeti svaka fina odjeća.
Onda ćemo više hvaliti siromašnu kućicu nego pozlaćenu palaču.
Onda će više značiti postojana strpljivost nego sva moć ovoga svijeta.
Onda će biti više uzdignuta priprosta poslušnost nego sva svjetska lukavost.

6. Onda će nas više veseliti čista i dobra savjest nego učena filozofija.
Onda će više značiti prezir bogatstva nego sve zemaljsko blaga. Onda ćeš biti više utješen radi pobožne molitve nego radi izabranih jela. Onda ćeš se više veseliti radi obdržavane šutnje nego radi dugoga pričanja.
Onda će više vrijediti sveta djela nego mnoge lijepe riječi.
Onda će se više dopadati strog život i oštra pokora nego sve zemaljske naslade.
Uči sada malo trpjeti da onda budeš oslobođen od težih stvari.
Kušaj najprije ovdje što ćeš moći poslije.
Ako sada možeš tako malo podnositi, kako ćeš moći podnositi vječne muke?
Ako te sada kakva mala muka čini tako nestrpljivim, što će istom učiniti pakao?
Evo, zaista ne možeš dva veselja uživati: veseliti se ovdje na svijetu i poslije kraljevati s Kristom.

7. Da si sve do današnjeg dana živio uvijek u častima i nasladama, što bi ti sve to koristilo kad bi ovaj čas morao umrijeti?
Sve je dakle taština osim ljubiti Boga i njemu jedinome služiti.
Tko naime ljubi Boga svim srcem, on se ne boji ni smrti, ni kazne, ni suda, ni pakla; savršena ljubav pribavlja siguran pristup k Bogu.
A koga još i sada veseli griješiti, nije čudo ako se boji smrti i suda.
Ako te još ljubav nije kadra odvratiti od zla, ipak je dobro da te barem strah od pakla obuzdava.
Ali tko zabacuje strah Božji, neće moći dugo ustrajati u dobru nego će brzo upasti u mreže đavlove.

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena pri komentiranju:
Objavljujem korisne, pristojne i potpisane komentare.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...